36391943_1030460347103311_6495843421918330880_n

Postavme se změnám klimatu, znečištění ovzduší a devastaci krajiny – postavme se rozšiřování dolu Bílina! Podejte připomínku na www.spoluprotiuhli.cz.

Jen několik týdnů před pařížskou klimatickou konferencí v Paříži, kde se zavázala usilovat o omezení oteplování planety na 1,5 stupně celsia, prolomila česká vláda limity těžby z roku 1991 na Bílině, nejhlubším severočeském hnědouhelném povrchovém dolu.

Další pokračování a rozšiřování těžby hnědého uhlí až do poloviny tohoto století přitom není s dosažením těchto cílů slučitelné. Vzhledem k poslední zprávě IPCC znamená udržet oteplení pod 1,5 stupněm konec těžby a spalování uhlí ve vyspělých zemích do roku 2030. Už pouhý půlstupeň navíc přitom podle zprávy znamená nesrovnatelně horší klimatické extrémy jež by pro naši civilizaci mohly skončit katastrofou.

Česká republika tak směřuje k porušení svých vlastních mezinárodních závazků ohrožuje naději všech lidí na této planetě na důstojný život. Proti tomuto selhání už dvakrát lidé právě na Bílině protestovali akcemi občanské neposlušnosti, při nichž provoz dolu nenásilně zablokovali.

Teď má veřejnost poslední příležitost pokusit se legální cestou dosáhnout klimatické spravedlnosti: podat připomínku k dokumentaci, s níž společnost Severočeské doly žádá Ministerstvo životního prostředí o kladné stanovisko v procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).

Severočeské doly přitom v dokumentaci předstírají že změny klimatu vůbec neexistují a vliv spálení dalších 150 milionů tun uhlí na klima zamlčují. Není divu: bereme-li klimatickou krizi do úvahy, je jasné, že další rozšiřování dolů a pokračování těžby až do poloviny století je zcela nepřijatelné.

Podejte proto prosím ještě dnes připomínku k Ministerstvu životního prostředí a žádejte jej, aby rozšíření dolu nedovolilo.

Učinit tak můžete na stránkách

www.spoluprotiuhli.cz