Právní pomoc po Klimakempu 2018

Právní pracovní skupina připravila manuál pro řešení přestupků a pokut v souvislosti s masovou přímou akcí na velkolomu Bílina v červnu 2018.

Stáhnout manuál

Kontakty

Email: pravo@riseup.net
PGP klíč: 5BCDE7EB (lze najít i na známých veřejných key serverech)
Telefon: 792 259 405
V minulosti jsme používaly klíč s identifikátorem 2E949B8E. Ten byl zničen, a tak jej není možné dále používat pro komunikaci s námi.

Aktuální informace (leden 2019)

V současnosti víme již o několika desítkách lidí, kteří dostali od Městského úřadu v Litvínově dva téměř totožné přestupkové příkazy týkající se neuposlechnutí příkazu policistů, který spočíval v zákazu vstupu do určitým způsobem vymezeného prostoru v dole. Jedná se jak o lidi, kteří v dole skutečně byli, tak i o lidi, kteří v akci, či dokonce ani na Klimakempu nebyli (!). Všichni postižení byli vyzváni k zaplacení pokuty 500Kč za oba údajné přestupky (tedy celkem 1000Kč). Podle konkrétní situace se jednotliví lidé rozhodli oba přestupky zaplatit, proti oběma přestupkům se ohradit podáním odporu (a momentálně s pomocí advokáta procházejí správním řízením) nebo využít možnosti argumentovat nesmyslností (a protiústavností) dvou postihů v podobě dvou přestupků a dvou pokut za stejný čin (v tom případě jim obvykle byl jeden podaný odpor uznán a přestupkové řízení zrušeno, zatímco pokutu související s druhým přestupkem zaplatili). Zatím nevím o nikom s jiným než českým nebo slovenským občanstvím, kdo by tyto přestupky obdržel také.

Vedle toho už víme o několika lidech s českým občanstvím a o dvou lidech s německým občanstvím, kteří obdrželi také třetí přestupkový příkaz od Báňského úřadu, který se týká samotného neoprávněného vstupu do důlního díla (ne neuposlechnutí výzvy). V několika případech od Báňského úřadu dorazilo pouze napomenutí, víme ale už také o čtyřech českých občanech a občankách, jimž úřad vyměřil nejvyšší možnou pokutu ve výši 15 000 Kč. Ve všech pokutovaných případech se jednalo o aktivisty a aktivistky přímo přítomné přímo ve výšce na kolesovém rypadle v dole. To však samo o sobě nezaručuje, že se tyto pokuty omezí pouze na tuto malou, ale doslova nejlépe viditelnou skupinu z těžebního stroje.

Vedle těchto záležitostí souvisejících s údajně spáchanými přestupky vedeme několik řízení souvisejících se stížnostmi a žalobami týkajícími se velice problematických aktivit Policie ČR na obou českých Klimakempech. Stále také čekáme, zda se společnost Severočeské doly už ko-ne-čně odhodlá k soukromoprávní žalobě za ušlý zisk, kterou bezprostředně po Klimakempu 2018 vyhrožovala.

Obecná doporučení

Podle dostupných informací by alespoň jeden přestupek (ale spíše dva až tři) za přímou akci na Bílině mělo mít skoro 300 lidí. Zatím máme ale stále zprávy jen o mnohem menším počtu lidí, kteří se s nějakým přestupkem potýkají. To nám dává naději, že reálně postižených lidí může být nakonec méně, ale současně to také může znamenat, že jsou lidé, kteří o „papíru k přestupku“ (ležícím na trvalém bydlišti nebo v datové schránce) zkrátka neví a nemohou se vůči němu už nijak bránit. Někteří lidé, kterým přestupkový příkaz přišel, nám pak asi jen zatím nedali vědět.

Takže si dovolujeme dvě doporučení a prosby zároveň:

  1. Pravidelně kontrolujte poštovní schránku v místě trvalého bydliště a i svou datovou schránku, máte-li ji. V datové schránce je možné nastavit si upozornění o příchozí zprávě na mail dle vlastní volby. Jakmile cokoli dorazí, okamžitě nám napište na pravo@riseup.net a ideálně rovnou pošlete naskenované došlé dokumenty s dopsaným dnem doručení v rohu.
  2. Každého, kdo dopis nebo datovou zprávu související s některým přestupkem už dostal a právní skupinu Limity jsme my zatím nekontaktoval, prosíme také o dodatečné informování mailem. A to i v případě, že o žádnou asistenci nestojíte – umožní nám to lépe organizovat asistenci těm, kteří o ni mají zájem.

Nepřestávejte kontrolovat poštovní a datové schránky, ani když už vám nějaký přestupek dorazil. Je totiž pravděpodobné, že časem přijde ještě jeden přestupek z Báňského úřadu, u nějž lze očekávat vyšší sankci a bude tím důležitější mít čas na zvážení ne/podání odporu. Pokud by dorazil třetí přestupek s vysokou pokutou, neváhejte okamžitě napsat nebo rovnou zatelefonovat.