Zachraňme klima…

…skoncujme s uhlím!

Za zdravou krajinu

demonstrace v Praze

Klimajízda

cyklojízda Sokolov – Ústí n. L.

Konec uhlí #TEĎ

akční víkend na severu Čech

Podpořte naše aktivity

 

Co chceme?

Řešit příčiny klimatické krize

Ničivé dopady změn klimatu – povodně, sucha, extrémní počasí, neúrody a nestabilitu – pociťujeme již dnes na vlastní kůži. Nemá-li krize přerůst v tragédii, 80 % zásob fosilních paliv musí zůstat pod zemí. A platí to i pro Českou republiku. Jsme součástí globálního hnutí, které požaduje co nejrychlejší opuštění fosilních paliv a férový přechod na obnovitelné zdroje.

Chránit zdraví a domovy lidí

Spalování uhlí zamořuje ovzduší toxickými látkami a způsobuje tak každý rok desítky předčasných úmrtí, stovky plicních a srdečních onemocnění a miliardové škody naší ekonomice. Případné rozšiřování těžby by se pak neobešlo bez vysidlování a bourání dalších obcí v severních Čechách.

Podpořit čistou energii

Uhlí a další fosilní paliva jsou po celém světě dramatickým tempem nahrazována obnovitelnými zdroji. Chceme tento postup podpořit, zasadit se o to, aby zastaralé uhelné elektrárny dál rozvoji čisté energie nepřekážely a aby i Česká republika nastoupila cestu přechodu na čisté zdroje po vzoru vyspělých zemí.

Spravedlnost pro lidi postižené těžbou

Je nepřijatelné, že většina prostředků z těžby odchází z regionu na konta uhlobaronů či do státního rozpočtu. Žádáme, aby vláda řádově zvýšila poplatky z těžby a získané prostředky použila k transformaci Ústeckého kraje a k zajištění důstojné práce pro ty, kteří ji s koncem uhlí ztratí.

Limity těžby už nestačí

Chceme konec doby uhelné!
Prohlášení

Spravedlivý konec fosilních paliv

Jak toho chceme dosáhnout?
Manifest