Akční konsensus

pro případné nenásilné akce občanské neposlušnosti

Rok 2017 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80 % všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní firmy je ale plánují vytěžit a spálit. Je proto načase překonat naše vlastní limity a fosilní průmysl zastavit.

Vzhledem k naléhavosti klimatické krize jsme se rozhodli protesty proti uhelnému průmyslu posunout o krok dále, přejít od slov k činům. V době konání klimatického kempu se chystáme provést akty nenásilné občanské neposlušnosti proti jedné z uhelných infrastruktur v okolí kempu. Skrze naši přítomnost v blízkosti i uvnitř dolu, elektrárny či jiné technické infrastruktury, donutíme provozovatele těžby zastavit jejich běžnou činnost. Sami se na chvíli staneme limity těžby a spalování uhlí, které jsou největší příčinou změn klimatu a jejich dramatických dopadů.

Podoba akce je veřejně ohlášený akt občanské neposlušnosti nasměrovaný proti jedné z místních uhelných infrastruktur. Kdokoli se ho může zúčastnit, a to bez ohledu na předchozí zkušenost s podobnými protesty. Zapojíme se do legálních demonstrací nebo do odvážnějších nenásilných akcí občanské neposlušnosti. Na akci se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Eskalace nebudou vyprovokovány z naší strany, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí.

Blokovat a obsazovat budeme vlastními těly či pomocí blokovacích pomůcek určených pro kladení pasivního odporu, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Projdeme kolem policejních řad či bariér, budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií či ochrankou dolu vyvolanému z naší strany. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace. Naše akce není cílena proti pracovníkům uhelného průmyslu ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí a důlních pracovníků bude naší nejvyšší prioritou. Akci se pokusíme udělat co nejvíce kreativní a přístupnou každému.

Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch akce, navzájem se budeme podporovat. Pokud někdo vědomě a úmyslně poruší tento akční konsensus, nemůže si nárokovat právo na pomoc ostatních v případě právních, finačních i jiných důsledků akce. Jsme limity fosilního průmyslu. Limity jsme my!