Klimakemp 2017

Děkujeme komunitě Horního Jiřetína za pohostinnost a všem účastníkům za nezapomenutelné zážitky při boji za klimatickou spravedlnost a budoucnost bez uhlí! Společně jsme byli limity!

V případě právních důsledků občanské neposlušnosti se ozvěte na náš právní e-mail.

Stejně jako několik předchozích let v řadě byl i rok 2016 tím nejteplejším v zaznamenaných dějinách. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit.

Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovatelé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Bylo na čase, abychom začali vzdorovat i my v České republice. Před dvěma lety vláda prolomila limity na dole Bílina a umožnila ČEZu spálit další miliony tun hnědého uhlí. Navzdory slibům se ministr životního prostředí v lednu rozhodl nepředložit vládě antifosilní zákon. Politici stále neratifikovali Pařížskou dohodu o změně klimatu a přes naléhavost situace dávají svými činy najevo, že problém globálního oteplování nechtějí momentálně řešit.

Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí. Mezi 21. a 25. červnem 2017 jsme spolu s více než třemi sty lidmi z celé Evropy v Mostecké uhelné pánvi uspořádali KLIMAKEMP. Jeho součástí byly diskuze, workshopy, kulturní vystoupení a protesty proti těžbě a spalování uhlí. V průběhu pěti dní jsme žili ve společně spravovaném táboře na základě principů udržitelnosti a snažili jsme se dávat prostor pro kreativní, odvážné a nenásilné akce.

Jsme investičním rizikem fosilního průmyslu. Na nás samotných záleží, zda si necháme ničit planetu i zdraví, nebo se s odhodláním budeme snažit o udržitelnou budoucnost.

Masová akce nenásilné občanské neposlušnosti/ Mass nonviolent civil desobedience 24. 6. 2017
Klimakemp Limity jsme my 2017
Pochod proti uhlí/ March against coal 24.6. 2017
Solidární demonstrace/Solidarity demonstration 25.6. 2017
Další sobotní akce / Another Saturday's action 24. 6. 2017

Velké díky patří autorům autorům fotografií: Petr „Zewlakk“ Vrabec, Majda Slámová, Johana Drlíková, Ondřej Bartoň, Vladimír Čičmanec a Zbyšek.