Klimakemp 2022

Co je to Klimakemp?

Letošní Klimakemp bude 3 – 9. 10.! Čeká nás týden nabitý přednáškami, diskuzemi, koncerty, ale také akcí.

Klimakemp je místo pro protest za klimatickou spravedlnost. Bezpečný a otevřený prostor, kde se můžeme bavit, vzdělávat a vytvářet cesty ke spravedlivé změně. O chodu i podobě tábora rozhodujeme všichni společně. Snažíme se žít udržitelně a vyrábíme si vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na Klimakempu se potkávají lidé z celé Evropy a není zde místo pro sexismus, rasismus, homofobii ani žádné jiné formy diskriminace.

Na Klimakempu se, narozdíl od hlasování, lobbování nebo vyvíjení mediálního tlaku, lidé snaží pomocí kolektivního jednání převzít zpátky moc nad svými životy. Každý, kdo přijede, se může zapojit do různorodých protestů za spravedlivý konec fosilních paliv.

Kde se bude konat?

V Moravskoslezském kraji, poblíž Ostravy! Od začátku týdne se potkáme na přednáškách, debatách, koncertech a plénech. Od pátku začínají akční dny: přidej se k nám v protestu za klimatickou spravedlnost!

Proč děláme Klimakemp?

Protože energie má sloužit lidem, ne zisku!

Přístup k čisté a dostupné energii je základ, ne luxus. Naše závislost na fosilních palivech nás dostala do situace, kdy se bojíme, z čeho další měsíc zaplatíme účty. Potřebujeme skoncovat s fosilními palivy jednou provždy a opravdová, systémová řešení energetické chudoby: podporu komunitních obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví obcí a komunit.

Abychom přežili tuto zimu, musíme si pomáhat a zároveň se zasazovat o svá práva. Přesně to budeme dělat i na Klimakempu: kromě protestu se můžeš zúčasnit i workshopu svépomocného zateplování a přímé pomoci v lokalitě ohrožené energetickou chudobou.

Prostě: zablokovali jsme důl, teď zateplíme dům!

Protože chceme spravedlnost pro Moravskoslezský kraj!

Od roku 2017 pořádáme Klimakempy za konec spalování a těžby uhlí. Celou dobu ale zároveň zdůrazňujeme, že konec uhlí musí být nejen rychlý, ale i spravedlivý, a měli by ho zaplatit sami znečišťovatelé.

Do Moravskoslezského kraje aktuálně míří asi 20 miliard korun z Evropského fondu spravedlivé transformace a dalších fondů. Hrozí, že tyto peníze skončí v tunelech nebo přímo u bývalého uhlobarona Zdeňka Bakaly prostřednictvím jeho developerské firmy Asental. Český plán spravedlivé transformace po aktivitě místních zkritizovala i Evropská komise: nesplňuje totiž její požadavky a zvýhodňuje velké hráče.

V Moravskoslezském kraji bylo předschváleno několik tzv. “strategických projektů”. Některé z nich již čelí odporu místních či kritice odborné veřejnosti. A ačkoliv se jejich rozpočty pohybují v milionech, veřejnosti je o nich zatím známo jen velmi málo informací. Žádný z nich se však přímo nezaměřuje ani na vyřešení energetické chudoby, ani na dostupnost bydlení nebo rekvalifikaci lidí pracujících v uhelném průmysl.

Za 2,4 miliardy korun by se dalo zateplit několik stovek bytových domů a výrazně pomoct jejich obyvatelům s účty za energie. Moravskoslezský kraj se místo toho tyto peníze chystá přihrát britské firmě za výstavbu obřích, pravděpodobně značně energeticky náročných skleníků s tropickými rostlinami. No, alespoň se bude kam jít v zimě ohřát.

Spravedlivá transformace = žádné peníze pro uhlobarony a korporace

Protože společnou akcí máme možnost ukázat na konkrétní příklady nespravedlnosti

Klimakemp je místo, kde se můžeme skrze akci a protest postavit fosilnímu kapitalismu, i tomu natřenému na zeleno. A to nejlépe rovnou tam, kam následky nespravedlivého systému dopadají nejvíce.

Změňme systém, ne klima

OK… ale jak by tedy měla ta spravedlivá transformace vypadat?

Na to, co lidé v uhelných krajích skutečně potřebují a jak si představují budoucnost, jsme se ptali během naší Klimajízdy po severních Čechách v roce 2020. Jak by mohla transformace k bezuhlíkové ekonomice proběhnout spravedlivě a participativně, shrnuje i publikace Spravedlivá transformace očima místních lidí, kterou vydala platorma Re-Set.

Především se ale spravedlivá transformace netýká jenom uhelných krajů. Spravedlivou proměnu potřebuje celá naše energetika, ekonomika a společnost.

Nedává ale teď naopak kvůli rostoucím cenám energií smysl se k uhlí vrátit?

Uhlí není řešením nedostupných energií. Teď když ceny energie stoupají, mohlo by se zdát, že uhlí je fakt nejlevnější zdroj. Jeden z hlavních důvodů, proč ceny energií stoupají, je to, že uhlobaroni a další miliardáři spekulují s povolenkami a tak ceny energií uměle šponují. Druhá a ještě důležitější věc je, že následky změny klimatu vyjdou mnohem dráž. Ceny energií je potřeba řešit systémově, racionálně v evropském měřítku.

Co můžu na kempu dělat kromě účasti na protestech za klimatickou spravedlnost?

Po celou dobu Klimakempu pro tebe bude připraven rozmanitý program. Máme připravené diskuze s odbornicemi, odborářkami i jinými aktivistickými kolektivy.

Po večerech se zároveň můžeš těšit i na kulturní program a koncerty.

Klimakemp ale není festival, je to klimatický tábor, který vytváříme svépomocně a spolu. Zveme tě proto i do zapojení do samotného chodu tábora, třeba pomocí v kuchyni nebo s logistikou, stejně jako do příprav.

Program Klimakempu (PDF)

Neděle 2. 10.

Večer

Příjezd na louku, vítání, kámošení, sdílení

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Pondělí 3. 10.

Ráno

Společné stavění kempu

Odpoledne (14.00-17.30 s přestávkou)
Energetická chudoba – jak se proti ní organizovat a jak si svépomocí zateplit domov (Marika a Josef, Re-set)

Workshop je úvodem do kampaně proti energetické chudobě a za čistou a dostupnou energii pro všechny. Dozvíte se v něm o tom, co to je energetická chudoba, jaké má systémové příčiny, a jaká opatření nám pomůžou ji řešit. V rámci kampaně také chceme svépomocně zateplovat a izolovat domy, tak, aby se snížila spotřeba tepla. Na workshopu si vyzkoušíme, jak organizovat svépomocné skupiny a jak se bavit se sousedy o energetické chudobě. V úterý a ve středu na tento workshop naváže dvoudenní výpomoc místní komunitě se zateplováním jejich domovů.

Večer (od 17.30)

Večeře a kamarádění

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Úterý 4. 10.

8.30-9.30 Snídaně
9.30-10.30 Plénum pro všechny
Celodenní program: Zateplování domů
10.30-12.00 Dopolední program
Co se to tady děje aneb proč je Klimakemp u Ostravy? (Michal, Veronika, Limity jsme my! a kdokoliv další 💚)

V čem spočívají největší problémy Ostravy a dalších měst v Moravskoslezském kraji? V čem se tato industriální oblast liší od hnědouhelných pánví? Jak souvisí krize bydlení s uhlím a proč se tolik lidí z Ostravy stěhuje? V jaké Ostravě bychom chtěli bydlet? Neformální úvodní debata pro všechny místní, přespolní i přeshraniční.

12.00-14.00 Oběd
14.00-15.30 Odpolední program I
Patriarchát a destrukce planety (dialogická dílna) – 1. část (Martin a Maja, Sdruženy)

Společná dílna zaměřená na reflexi vztahu patriarchátu a vykořisťování přírody. Destrukce ekosystému a brutalita vůči životu je integrální součástí ideologie patriarchátu a my se společně podíváme do střev tohoto útlaku a zkusíme společně prozkoumat možnosti, jak vůči tomu revoltovat.

Den před a po 24. únoru 2022: klimatické hnutí na Ukrajině před a během války (Daria Lazarieva, Ecoaction, Ukrajina)

Klimatické hnutí na Ukrajině bývalo mírumilovné, chytré a silné. Ráda bych začla tím, že ukážu fotky a povím příběhy o tom, co jsme dělali PŘEDTÍM. Druhá část prezentace bude o zlu, které válka napáchala na ukrajinském lidu a životním prostředí. Budu mluvit o tom, jak se kvůli válce proměnily klimatické kampaně, které jsme na rok plánovali, jak šok zastavil naši práci a jak jsme změnili naše priority a cíle.

Workshop psychologické první pomoci – 1. část

Rád*a pomáháš lidem kolem sebe řešit jejich problémy? Pak je tenhle workshop přesně pro tebe. Během dvou 90 minutových bloků tě naučíme základy krizové intervence a práce s emocemi, abys dokázal*a efektivně pomoct kamarádům v psychické nepohodě. Součástí workshopu je i jedinečná možnost nově nabité dovednosti rozšířit o praxi v awareness stanu, kde si po celou dobu Klimakempu můžeš brát směny. Jestli máš zájem o účast, přihlas se prosím na e-mail: limityjsmemy@riseup.net.

15.30-16.00 přestávka a svačina
16.00-17.30 Odpolední program II
Patriarchát a destrukce planety (dialogická dílna) – 2. část (Martin a Maja, Sdruženy)
Radikální imaginace – co znamená představit si radikálně jinou budoucnost? (Anna Kárníková a Adam Čajka)

Pokud chceme udržet stabilní společnosti ve stabilním životním prostředí, čeká nás transformace srovnatelná s přechodem od feudalismu ke kapitalismu. Nacházíme se nyní v jakémsi meziprostoru – starý řád se postupně rozkládá, ale nový ještě neexistuje více než v mlhavých obrysech (tzv. liminální stav). Jak můžeme tvořit novou budoucnost z prostoru nejistoty a neurčitosti? Proč nestačí si nové uspořádání společnosti a prostě představit? A jak můžeme radikální imaginaci jako schopnost zabudovat do svých každodenních životů?
Workshop předestře dosavadní úvahy Adama a Anny o tom, co radikální imaginace může být a jak s ní pracovat, je ale primárně prostorem ke společnému tvoření. Budeme pracovat s mnoha různorodými zdroji jako je laterální myšlení (Edward De Bono), teorie U (Otto Scharmer), flânerie nebo zen buddhismus. Vemte si s sebou všechnu inspiraci, ať už jakkoliv eklektickou.

Anna Kárníková je od roku 2019 ředitelkou Hnutí DUHA, kde mj. připravovala dlouhodobou strategii organizace rámovanou myšlenkami nerůstu. V roce 2018 vedla Centrum pro dopravu a energetiku. Vystudovala evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a politiky životního prostředí na London School of Economics. Má zkušenosti ze státní správy (vedla Odbor pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády), věnuje se sociálnímu rozměru dekarbonizace a strategiím prosazování společenské změny.

Adam Čajka se věnuje vzdělávání o globálních souvislostech, facilitaci a nenásilné komunikaci. Zkoumá kořeny nerůstu na Globálním jihu a možnou inspiraci pro hnutí v Česku.

Workshop psychologické první pomoci – 2. část
Aktivismus v univerzitním prostředí (Univerzity za klima)

Za Univerzity za klima vás zveme na nehierarchickou debatu o aktivismu ve vysokoškolském prostředí. Sice máme několik milých mluvčích, kteří se podělí o své zkušenosti, zároveň chceme ale dát prostor posluchačstvu a bavit se o příkladech dobré (i špatné) praxe, vyměnit si kontakty, abychom se do školy vrátili silnější.

17.30-18.30 Večeře
18.30-20.00 Panelová debata
Velké projekty nebo zlepšení pro lidi? Jak může vypadat spravedlivá transformace v našem kraji?

Ostravsko a Karvinsko zažilo v devadesátých letech bezohledný útlum průmyslu a privatizaci. Abychom předešli nejhorším dopadům klimatických změn, musíme přejít na obnovitelné zdroje energie a výrazně proměnit naše hospodářství. Nemůžeme si dovolit, aby na změny v ekonomice zase doplatili běžní lidé. Nemůžeme si dovolit plýtvání veřejných prostředků. Jak nám s proměnou kraje pomůže Plán spravedlivé transformace a 20 miliard korun z EU? Jakou práci najdou lidé z ohrožených odvětví? Přinese konec fosilního průmyslu pozitivní změny i pro místní obyvatelstvo?

V panelové debatě vystoupí:

 • Zuzana Klusová (SOS Karviná)
 • Zuzana Vondrová (Centrum pro dopravu a energetiku)
 • Jiří Krist (Místní akční skupiny Opavsko)

Moderuje Mikuláš Černík.

Zuzana Klusová je členkou rady spolku SOS Karviná, který se věnuje ochraně přírody i občanských práv v kontextu těžby černého uhlí na Karvinsku. Spolku se podařilo zabránit poddolování Starého Města v Karviné. Zuzana se věnuje otázce spravedlivé transformace, kritizuje privatizaci, velké korporace a jejich napojení na politiky, staví se na stranu horníků a za jejich bezpečné a důstojné pracovní podmínky.

Zuzana Vondrová pracuje v Centru pro dopravu a energetiku a tématu spravedlivé transformace a konce uhlí se věnuje přibližně 4 roky. Dále se věnuje poradenství v oblasti životního prostředí.

Jiří Krist působí v neziskovém sektoru, věnuje se regionálnímu rozvoji a ekologii, především zelené energetice. Je předseda MAS Opavsko a Enerkom Opavsko.

20.15-22.00 Noční program
Promítání a debata o filmu Chvála neposlušnosti (Radek Kubala, Re-set)

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu – Disobedience (Neposlušnost)
Jak důležitá je občanská neposlušnost pro vývoj světa? Jaký je rozdíl mezi legalitou a legitimitou? Proč je důležité umět se vzepřít nespravedlivým zákonům?
Na tyto i další otázky odpoví druhý filmový večer z cyklu o historii hnutí za klimatickou spravedlnost. Promítat budeme tentokrát výjimečně na Klimakempu, který pořádá hnutí Limity jsme my.
Promítneme film Disobedience, který popisuje vzestup hnutí občanské neposlušnosti proti fosilním palivům.

Kruhové a nekruhové tance pro všechny (Anna Kárníková a kdokoliv další 💚)

Pokud chceme přežít 21. století, musíme tančit, říká americká filosofka a tanečnice Kimerer L. LaMothe. Tanec tvoří a posiluje společenství, vyvolává čistou radost a dodává sílu do dalších bojů. K tanci nepotřebujete žádný um, jen své tělo. Přidat se můžou všichni, bude to legrace!

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Středa 5. 10.

8.30-9.30 Snídaně
9.30-10.30 Plénum pro všechny
Celodenní program: Zateplování domů
10.30-12.00 Dopolední program
Spravedlivá transformace školního stravování (Žbětka a Anička, Nesehnutí)

Chodíš do školní jídelny? Chodí tam tvoje dítě anebo tě jen zajímá téma školního stravování? Jsi veganka nebo vegetariánka anebo máš třeba alergii na lepek, a proto se v jídelně nenajíš? Musíš svému dítěti vařit do školy obědy, protože v jídelně nemůžou zohlednit specifika jeho stravování? Chtěl*a bys to změnit? Na našem workshopu si budeme povídat o současném systému školního stravování a jeho (nejen klimatické) neudržitelnosti a o tom, jak ho můžeme společně změnit k lepšímu. Usiluj s námi o zdravé, rostlinné, ke klimatu šetrné obědy pro všechny! V kampani NESEHNUTÍ Pestré jídelny pracujeme na změně školního stravování – chceme, aby se ve školní jídelně najedli*y všichni a všechny. Potřebujeme k tomu ale pomoc vás, kdo se ve školních jídelnách denně stravujete – anebo se tam naopak nenajíte. Na workshopu se dozvíte, jak se do kampaně můžete zapojit. Více informací o kampani najdeš zde: https://pestrejidelny.cz

Růst nebo život? (Tadeáš Žďárský)

Žijeme v době krizí – nepřístupné bydlení, energetická chudoba, narustající nerovnosti, častější deprese či vyhoření, klimatická krize. I když se mohou zdát oddělené, jejich společným jmenovatelem je ekonomický systém, který upřednostňuje růst a zisk na úkor naplnění potřeb většiny lidí a přírody. Zatímco mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN propagují tzv. zelený růst, hnutí nerůstu vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému. Lze skutečně dosáhnout zeleného růstu? Je vůbec žádoucí? Jaké systémové tlaky na růst jsou zabudované do našeho ekonomického systému a jak je lze překonat? Jak by vypadala nerůstová ekonomika, která by uspokojovala potřeby všech uvnitř planetárních limitů?

Jak na solární panely? (Radek)

Jak fungují solární panely a kolik elektřiny dokáží vyrobit? Může si je člověk zapojit DIY? A kde je vzít, když nemám půl milionu? Všechno co potřebuješ vědět a to i praktickou ukázkou.

12.00-14.00 Oběd
14.00-15.30 Odpolední program I
Udržitelné městské zemědělství (Radek a Anička, KPZ z(a)kusme to)

Komunitou podporované zemědělství v rámci města: co je to potravinová suverenita a lze jí v českém kontextu a přímo ve městě dosáhnout? Jaká jsou úskalí městského farmaření? Patří vůbec farma do města? Jaké jsou ekonomické a ekologické aspekty potravinové produkce? Má to všechno vůbec smysl? A co budeme jíst?

Práce pro lepší svět (Ondřej Kolínský)

Spousta z nás má práci, která nám nedává smysl; produkuje zbytečnosti, ničí životní prostředí nebo přináší ostatním lidem víc škody než užitku. Ti méně šťastní nemají ale práci žádnou. Na příkladu konkrétní obce zkusíme tenhle dvojí problém řešit – v roli místních obyvatel budem vymýšlet způsoby, jak investovat prostředky určené na transformaci, aby vznikla smysluplná a bezpečná práce pro místní.

Filozofické čtení a debata (Univerzity za klima)

Anežka a Tereza, studentky filozofie a historie a členky Univerzit za klima vás zvou na občerstvení pro váš intelekt. Společně si přečteme kratší text z žánru environmentální filozofie, budeme o něm diskutovat a na závěr si můžeme dát tipy na další čtivo.

Akční trénink – 1. část

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti a bojovat za sociální nebo klimatickou spravedlnost? Pak se zúčastni některého z akčních tréninků. Čím dřív, tím líp, protože nás bude každým dnem přibývat.
Nenásilné přímé akce v minulosti pomohly vybojovat volební právo žen, odstranit rasovou segregaci nebo svrhnout autokratické režimy. Na tréninku například zjistíš, jak se chovat v kontaktu s policií tak, abys neohrozila sebe ani ostatní, nebo jak se ve vypjatých situacích organizovat a starat o sebe navzájem
Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ KONSENZUS.

15.30-16.00 přestávka a svačina
16.00-17.30 Odpolední program II
Zelená obnova Ukrajiny: co s klimatickou změnou a energetickou bezpečností? (Sofia, Ecoaction, Ukrajina)

Navzdory válečné brutalitě a devastaci, kterou zahájilo Rusko na Ukrajině, začala naše společnost plánovat rekonstrukci Ukrajiny. Spolu s existujícími výzvami, které musíme řešit tváří v tvář ruské agresi, Ukrajina má jedinečný potenciál stát se světovou vitrínou adaptace na klimatickou změnu a odklonu od fosilních paliv. V tomto semináři budeme diskutovat o koncepci Zelené obnovy Ukrajiny, zda to bude příležitosti i pro adaptaci na klimatickou změnu a jak vybudovat bezpečnou, zelenou a příznivou budoucnost pro nás všechny. Seminář povede Sofia Sadogurska, odbornice na klimatickou adaptaci z neziskové organizace Ecoaction z Ukrajiny.

Proč kapitalismus ničí přírodu a jak ho zastavit (Jan Májíček)

Ačkoli Karl Marx nemohl mít o klimatické krizi ani potuchy, jeho pozdní dílo ukazuje vznik tzv. metabolických trhlin, které jsou přímým důsledkem kapitalismu jakožto hospodářského a společenského systému. Co nám tato analýze může říct dnes pro to, abychom svět nejen zachránili, ale abychom ho mohli vytvořit takový, jaký si přejeme?

Reunion historických, současných i budoucích univerzitních ekobuněk (Univerzity za Klima)

Ať už v Ostravě, Olomouci nebo Praze, v rámci většího hnutí nebo jenom „ozeleňování“ vaší katedry, zapojovali jste se do klimatického aktivismu na VŠ? Pokud ano, moc vás za (pražské) Univerzity za klima zveme na společný oběd, pojďme se seznámit, nasíťovat a zanadávat si na tuhé univerzitní struktury. Těšíme se a dobrou chuť.

Akční trénink – 2. část
17.30-18.30 Grilovačka
18.30-20.00 Panelová debata
Jak ven z krize bydlení?

Rostoucí cena za bydlení, nezastropované nájmy, smlouvy vždycky jen na rok, nedosažitelnost vlastního bydlení. Krize bydlení je v posledních několika letech velkým tématem v Česku i ve světě. Na Ostravsku a Karvinsku ale existuje už od devadesátých let. Domovy, do jejichž oprav mnozí investovali, skoupil uhlobaron Bakala a teď jsou v rukou nadnárodní firmy Heimstaden, jedné z největších svého druhu. Města a obce většinou svůj bytový fond zprivatizovaly a o zbylé byty se ne vždy dobře starají. Jak se proti tomu staví místní lidé?
Debata představí příklad založení sociálního družstva, aby měli obyvatelé a obyvatelky domů větší kontrolu nad tím, kolik peněz z jejich nájmů město zpětně investuje do kvality jejich bydlení. Budeme se bavit o možnostech společně se organizovat s dalšími nájemníky a nájemnicemi proti nadnárodním korporacím.
Probíhá krize bydlení v ostatních částech republiky stejně jako na Ostravsku a Karvinsku? Kdo za ni může a co se s ní dá dělat? Může si zbytek republiky vzít z místní situace ponaučení? Jak by měla města a obce k problému přistupovat, aby bylo bydlení dostupné pro všechny? Povede se to třeba v Opavě?

V panelové debatě vystoupí:

 • Eva Lehotská (Komunita Bedřiška)
 • Jan Malý Blažek (Masarykova univerzita)
 • Jakub Nakládal (Re-set, Paměť města)

Moderuje Veronika Dombrovská.

Eva Lehotská je povoláním účetní. Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení, komunitní práci, aktivně se angažuje ve veřejném životě. V rámci sousedské komunity Bedřiška usilovala o založení sociálního družstva.

Jan Malý Blažek je ekonom a sociální geograf, vyučuje na Katedře environmentálních studií na Masarykově univerzitě. Zabývá se participativním bydlením – tedy takovým do jehož plánování a chodu se zapojuje přímo jeho obyvatelstvo. Ve spolupráci s šesti českými městy (jedním z nichž je Opava) zkoumá potenciál a limity udržitelného a dostupného participativního bydlení v České republice.

Jakub Nakládal je architekt a odborník na problematiku krize dostupnosti bydlení. Je členem organizace Re-set, platformy pro sociálně-ekologickou transformaci a členem Paměti města, kolektivu, který kriticky mapuje proměny Prahy.

20.15-22.00 Noční program
Štěstíčko (Divadlo Feste)

Úzkost. Závist. Songy. Domov.

Bydlení, jeho nedostatek, nepřiměřené náklady na něj a jeho dramatická podřízenost pouze tržním mechanismům se stává jedním z nejtěžších problémů současnosti. Nejistému nebo nedostatečnému bydlení čelí milion lidí. A všechno nasvědčuje tomu, že tento trend bude pokračovat. Proto jsme se rozhodli věnovat náš aktuální divadelní projekt právě bydlení.

Fire show
Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Čtvrtek 6. 10.

8.30-9.30 Snídaně
8.45-12.00
Procházka krajinou Ostravy (Jan Lenart, Ostravská Univerzita)

Typickou krajinu původní Ostravy, která už zaniká, můžeme ještě vidět ve Vítkovicích. Výlet s místním rodákem a environmentálním geografem Janem Lenartem, během kterého uvidíme dělnické kolonie, doly, architekturu, památky, industriální krajinu a budeme mluvit o tom, jak spolu souvisejí a jaký je jejich dnešní význam a potenciál.

9.30-10.30 Plénum pro všechny
10.30-12.00 Dopolední program
Jak pomocí nerůstu dosáhneme sociálně-ekologické transformace (Arnošt Novák)

Nerůst se za posledních několik let stal z malého aktivistického a akademického hnutí rezonující vizí, kterou už musel zohlednit i hegemonický diskurz. Stále ale nežijeme v nerůstové společnosti. Jak vytvářet nerůstovou utopii tady a teď? A neexistuje už vlastně kolem nás? Jak propojit trhliny kapitalismu a docílit sociálně spravedlivé a ekologicky udržitelné proměny? Kam směřovat a co konkrétně můžeme udělat?

Klaunsko-aktivistický workshop (Florent Golfier, tYhle)

Tento workshop se pohybuje na pomezí aktivismu, intervence a (klaunské) performance. Nabízí pestrou sadu performativních a aktivistických cvičení, s jejichž pomocí si účastníci mohou hledat vlastní cestu ke klaunství. Heslo zní „Váš klaun je stejně individuální jako vy“, takže nejsou žádná omezení kromě vaše vlastní imaginace. Workshopu se mohou zúčastnit všichni zájemci, předchozí zkušenosti nejsou nutné. Workshop proběhne v češtině nebo angličtině podle potřeb účastníků a účastnic.

Fotovoltaika na obytné domy – jak zařídit levnější elektřinu u nás doma? (Michal Berg)

Praktické zkušenosti z džungle překážek, které bytové domy musí překonat, aby si na střechu mohly dát fotovoltaickou elektrárnu. Něco o přesvědčování vlastníků na schůzích, právních nástrahách, aktuálně se tvořící legislativě i technických podmínkách, které je potřeba vyřešit.

12.00-13.00
Meditace lásky ke krajině (Žít Laudato si’)

Setkáme se v kempu u šapitó a projdeme se na klidné místo poblíž kempu. Tam společně vytvoříme tichý prostor důvěry.

Pro sebe navzájem a pro tuto krajinu vytvoříme čas, v němž setrváme v údivu, v přítomnosti všech, kdo tuto krajinu obývají. Staneme se svědky této malé části svého ekologického kontextu a zaujmeme k ní láskyplný postoj s důvěrou, že se tento postoj rozšíří na celý svět a všechny jeho obyvatele.

12.00-14.00 Oběd
12.30-13.30
Náborová schůzka Limity jsme my!

Láká tě přidat se k Limitům? Chtěl/a by ses přidat, ale nevíš, co bys chtěl/a dělat? Chceš se dozvědět víc o našem hnutí? Přijď na náborovou schůzku!
Představíme naše hnutí – co děláme, jaké máme cíle a hodnoty, jak se do něj dá zapojit.
Na schůzce bude zároveň možné zapojit se do našeho buddy programu – přiřadíme ti v Limitech rozkoukanějšího buddyho, který tě postupně uvede do naší činnosti.

14.00-15.30 Odpolední program I
Setkání nájemníků a nájemnic INN (Lída a Yuliya, Re-set)

Zakládáme Iniciativu nájemníků a nájemnic v Praze! Nedostatečnou právní ochranu a problémy plynoucí z vysokého nájemného ale zažívají lidé po celé republice. Co máme za cíle a jak jich chceme dosáhnout? Co byla naše hlavní motivace pro založení? Programem bude zodpovězení těchto otázek i sdílení zkušeností nájemníků.

Akční trénink – 1. část

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti a bojovat za sociální nebo klimatickou spravedlnost? Pak se zúčastni některého z akčních tréninků. Čím dřív, tím líp, protože nás bude každým dnem přibývat.
Nenásilné přímé akce v minulosti pomohly vybojovat volební právo žen, odstranit rasovou segregaci nebo svrhnout autokratické režimy. Na tréninku například zjistíš, jak se chovat v kontaktu s policií tak, abys neohrozila sebe ani ostatní, nebo jak se ve vypjatých situacích organizovat a starat o sebe navzájem
Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ KONSENZUS.

15.30-16.00 přestávka a svačina
16.00-17.30 Odpolední program II
Zábavný kvíz o EPH aneb jak zničit Daniela Křetínského a pěkně se u toho pobavit (Anička, Kristina & Val, Limity jsme my!)

Vejde takhle uhlobaron, developer, majitel fotbalových klubů a mediální magnát do hospody a barman povídá: “To co vždycky, pane Křetínský?” Čtvrtý nejbohatší Čech a majitel největší české firmy EPH Daniel Křetínský vydělal na obchodu s ruským plynem a provozování těch nejšpinavějších uhelných elektráren. Teď, zatímco my řešíme účty za energie, nakupuje vily a jachty. Workshop představí začínající kampaň Limity Jsme My! zaměřenou proti EPH a vytvoří prostor pro společné snění nad světem bez miliardářů.

MUTUAL CORE: Případový příběh transformace (Jaroslav Michl)

Od fosilní energie k zelené energii, od kapitalismu k zelenému kapitalismu: jakou podobu získá naše budoucnost, bude-li stát na principech, které odrážejí, ne-li přímo reprodukují, tytéž způsoby existence a vztahy, s nimiž bojujeme, ale které bychom měli spíše revidovat? Mutual Core (Společné jádro) je pokusem o vizualizaci limitů našich představ o budoucnosti a limitů současného systému ve smyslu představ o budoucnosti, které by nezahrnovaly růst (obsažený v paradigmatu zeleného kapitalismu). Náš projekt rámuje, jak nostalgie po socialistické minulosti a současné trendy směřující k zelenější a udržitelnější budoucnosti rezonují se stávajícími socioekonomickými modely zaměřenými na zisk. Jeho cílem je nabídnout vizuální metaforu našeho přesvědčení, že při plánování budoucnosti je třeba brát v úvahu minulost. Současně se snaží osvětlit, jak mohou vzorce z minulosti snadno zmařit naše současné činy a narušit naše představy o budoucnosti. Autoři a autorky projektu: Giulia Faccin, Ján Skaličan, Jitka Králová, Jaroslav Michl

Právní workshop (Autonomní právní poradna)

Nejsi si jistá, jestli se chceš se na Klimakempu zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti a bojovat za sociální nebo klimatickou spravedlnost? Pak se zúčastni některého z Právních workshopů. Předtím si prosím přečti AKČNÍ KONSENZUS.

Akční trénink – 2. část
Tour de Smrad 2022 – Ostravská cyklojízda!!! (Dýchám v Ostravě)

NA OVZDUŠÍ POŘÁD ZÁLEŽÍ!!!

Druhý ročník legendární cyklojízdy. Vezměte svá kola, trojkolky, koloběžky či jiná přibližovadla a vyvezte společně s námi smrad z Ostravy.

Start: Krajský úřad

 • ul. 28. října cyklobazar
 • Frýdlantské mosty
 • Důl Jindřich
 • Nová radnice
 • OKK Koksovna
17.30-18.30 Večeře
18.30-20.00 Panelová debata
Vzít si svetr nestačí: jak zajistit dostupné energie všem

Žijete v energetické chudobě? Odpověď vás možná překvapí.
Platíte za energie doma neúměrně vysoké částky? Bojíte se, že se to ještě zhorší? Chcete nějakou jistotu, že to tak nepůjde do nekonečna? Stačí, že stát zastropoval ceny energií? Jaké by měly být další kroky k tomu, abychom měli čistou a dostupnou energii? Jak to vyřešit přímo ve vaší domácnosti a co je naopak zodpovědnost státu? Jaká opatření fungují v ostatních zemích? Jak zajistit, aby byla energie cenově dostupná a zároveň se nevyráběla z uhlí a plynu, které způsobují klimatickou krizi?

V panelové debatě vystoupí:

 • Anna Michalčáková (Unie komunitní energetiky)
 • Dominik David (Katedra energetické bezpečnosti, Masarykova Univerzita)
 • Dušana Dokúpilová (Slovenská akadémia Vied)
 • Josef Patočka (Re-set: platforma pro sociální ekologickou transformaci)

Moderuje Marika Volfová.

Anna Michalčáková se věnuje komunitní energetice a jejímu financování v Unii komunitní energetiky. Energetická společenství považuje za cestu k demokratizaci systému a příležitost ke vzniku různých modelů, které se mohou zaměřovat mj. na řešení energetické chudoby.

Dominik David se věnuje energetické chudobě metodou “bottom-up”, ve svém výzkumu dělá rozhovory přímo s lidmi, na které zvyšující se cena energií nejvíc dopadá. Vyvrací mýty o tom, že se tito lidé neumí chovat šetrně, naopak dochází k závěru, že hlavní důvodem je špatný stav nájemního bydlení a nefunkční řešení ze strany státu. V současnosti se zabývá hlavně vlivem krachu dodavatelů energií na zranitelnost jejich klientek a klientů.

Dušana Dokúpilová pracuje na Prognostickom ústave Centra Spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (PÚ CSPV SAV). Pracuje zejména na kvantitativních analýzách. Dlouhodobě se věnuje problematice změny klimatu a přípravě modelů a scénářů s ní spojených. V současnosti se zabývá především výzkumem energetické chudoby (přípravě definice, návrhem opatření a řešení energetické chudoby).

Josef Patočka je výzkumník a kampaňér v Re-setu, platformě pro sociálně ekologickou transformaci. Věnuje se otázkám ekologické a sociální spravedlnosti v energetice, spravedlivé transformaci, energetické chudobě a demokratizaci energetiky.

20.15-22.00 Noční program

Rapový večer

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Pátek 7. 10. – Akční dny za klimatickou spravedlnost

8.30-9.30 Snídaně
9.30-10.00 Rychlý infomeeting
10.00 Odjezd do Ostravy na demonstraci za důstojné bydlení a dostupné energie
Demonstrace za důstojné bydlení a dostupné energie

Mít kde bydlet a čím topit je základ, ne luxus.
Zatímco my řešíme z čeho zaplatíme příští účet, zisky velkých společností rostou.
Přidej se k naší protestní procházce Ostravou, společně si můžeme si vzít město nazpátek. Chceme se bavit, vzdělávat a hrát si v ulicích města, které nám patří, i když ho vlastní developeři. Vytvořit prostor, kde jsou slyšet všichni, ne jen ti, kteří vydělali na spekulantství. Program (pro dospělé i děti) bude upřesněn spolu s trasou.

Start: 11.00 před PLATO (bývalým Bauhausem, Janáčkova 11)
Hlavní program: kolem 12.00 v parku Čs. letců

Společnost Heimstaden vlastní v České republice okolo 43 000 bytů. Velkou část z nich navíc získala skrze bývalého uhlobarona Zdeňka Bakalu, který v privatizaci nakradl tisíce hornických bytů. Teď se chystá Bakala skrze svou developerskou firmu Asental vydělat i na transformaci regionu. Pozemky, které teď kraj odkupuje za nehorázné ceny (třeba pro to, aby na nich mohl stát obří skleník s exotickými rostlinami vytápěný důlním plynem) jsou totiž Bakalovy.

Také na energetické krizi vydělávají velké energetické firmy a fosilní korporace. Zatímco my si děláme starosti, z čeho zaplatíme příští účet za energie, jejich zisky rostou.

Pojďme společně Asentalu a Heimstadenu ukázat, co si myslíme o jejich špinavém byznysu. Pojďme si společně představit město bez developerů, uhlobaronů a spekulantů.

11.00 Začátek demonstrace před PLATO v Ostravě a pochod přes centrum k sídlu Heimstadenu a Asentalu (park Čs. letců)
13.00 Piknik na demonstraci, proslovy, workshop se Sdílenými domy, koncert Samča, brata dažďoviek, a další program
Cca 15.00

Odjezd z demonstrace do kempu (kdo chce jít na Akční trénink, musí odejít dřív)

14.30 Odpolední program I
Akční trénink – 1. část

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti a bojovat za sociální nebo klimatickou spravedlnost? Pak se zúčastni některého z akčních tréninků. Čím dřív, tím líp, protože nás bude každým dnem přibývat.
Nenásilné přímé akce v minulosti pomohly vybojovat volební právo žen, odstranit rasovou segregaci nebo svrhnout autokratické režimy. Na tréninku například zjistíš, jak se chovat v kontaktu s policií tak, abys neohrozila sebe ani ostatní, nebo jak se ve vypjatých situacích organizovat a starat o sebe navzájem
Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ KONSENZUS.

16.00-17.30 Odpolední program II
Akční trénink – 2. část
Seznamka afinitních skupin

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé akce, ale neznáš nikoho, kdo by šel s tebou? Pak je tohle prostor pro tebe! Najdi si tu správnou afinitní skupinku, se kterou se spolu budete cítit příjemně a navzájem se podpořit. Tato seznamka má potenciál založit celoživotní přátelství. Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ KONSENZUS.

Právní workshop (Autonomní právní poradna)

Nejsi si jistá, jestli se chceš se na Klimakempu zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti a bojovat za sociální nebo klimatickou spravedlnost? Pak se zúčastni některého z Právních workshopů. Předtím si prosím přečti AKČNÍ KONSENZUS.

Workshop: Sdílený žal (Žofie a Martina)

Jmenujeme se Martina a Žofie a poznaly jsme se díky klimatickému aktivismu. Spojuje nás mimo jiné láska k naší planetě, a proto nás trápí to, co se s ní děje. Tyhle pocity si neseme každý*á zvlášť, ale vnímáme velkou sílu v jejich sdílení. Proto chceme vytvářet prostředí, kde toho budeme schopní*é a kde se budeme cítit bezpečně. Přidejte se k nám na cestu vnímání našeho žalu, frustrace, strachu, zloby a jakýchkoliv dalších emocí spojených s klimatickou krizí a ekologickým rozvratem. Společně vytvoříme bezpečný prostor, kde můžeme tyto pocity sdílet a budovat souznění s lidstvem i se zvířecím a rostlinným světem, komunitu na kterou se můžeme obrátit, emocionální odolnost a lásku sami k sobě.

Proč nemůže klima zachránit jaderná energie? (Milan Smrž, EUROSOLAR)

V klimatickém hnutí patrně nikdo moc nefandí jaderné energii. Nicméně by bylo dobré diskutovat o reálných možnostech, dostupné kapacitě a problémech výstavby nových jaderných bloků. Máme dost času, dost uranu, dost vody na chlazení? Jaké jsou kolaterální škody jaderné energie? Přednáška s diskuzí.

17.30-18.30 Večeře
18.30-20.00 Tajná oslava s dortem (nejen) pro lidi, kteří mají narozeniny
20.15-22.00 Noční program

Folkový koncert

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Sobota 8. 10. – Akční dny za klimatickou spravedlnost

Dopoledne (mimo kemp)
Demonstrace
Dělání klimatické spravedlnosti vlastníma rukama a nohama, protože samo se to neudělá: Úžasný transformativní zážitek boje za záchranu planety

Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ KONSENZUS.

Mezitím v kempu

Možnost zapojit se do podpory Dělání klimatické spravedlnosti vlastníma rukama a nohama zvenku (V jednotlivých stanech na kempu)

Odpoledne
Energetické věřte-nevěřte (Oleg Olegovič)

Opravdu se těží uhlí v Polsku? Je EPH samostatný stát? Můžou kopřivy zmírnit uhlíkovou stopu ropy? Připrav si svou intuici a zapoj se do programu plného mysteriózních příběhů i šokujících pravd. Součástí programu bude i krátký film!

Budoucnost je feministická: Kam s (eko)feminismem v klima hnutí (Veronique Ananké Nebeská)

Zajímá vás feminismus a ekologie? A slyšely*i jste už o ekofeminismu? Pojďme společně sdílet, jak strategicky (ne)propojovat feminismus a ekologii a dát hlavy dohromady, abychom tu nejen všechny*i neumřely*i, ale abychom přežily*i feministicky a inkluzivně. Workshop bude částečně vycházet z publikace Budoucnost je feministická: gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí, kterou jsme letos napsaly s Míšou Pixovou.

Noční program

Kámošení a DJs

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Neděle 9. 10.

Společný úklid kempu

Program se koná za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.

Kempový konsensus

Noční klid, tichá zóna

Budeme dodržovat noční klid: ve stanovém městečku od 22.00, v kempu od půlnoci. Tiché zóny pro odpočinek, práci, spánek, atd. budou!

Alkohol a drogy

Kempový konsensus říká: žádný tvrdý alkohol, žádné drogy, nekouříme vevnitř ani ve stanech. Obecně: ptáme se vždy nejdřív lidí kolem, jestli jsou v poho s tím, že si otevřu pivo, zapálím cígo. Zóny bez alkoholu: budou! (stan emoční podpory, chill out zóna)

Péče a anti-diskriminace

Odmítáme rasismus, xenofobii, sexismus a jakoukoliv jinou formu diskriminace. Konkrétní techniky a pomůcky, jak na to:

 • vždy se ptáme na zájmena (pronouns)
 • snažíme se používat co nejvíc inkluzivní jazyk
 • pro dotyk je vždy nejprve potřeba souhlas
 • respektujeme navzájem svoje osobní hranice
 • snažíme se zrovnoměrnit participaci – hlídáme si, abychom nezabírali*y příliš prostoru pro sebe (třeba na plénu)
 • buď si vědom dynamiky moci, privilegií, utlačujícího chování; zajisti, aby byli všichni účastníci slyšet a aby byly respektovány různé genderové identity
 • používáme hand signals
 • vnímáme neurodiverzitu – každý jsme rozdílný*á a stejně tak naše těla i mysli fungují různě
 • vždy zjišťujte, zda je potřeba překlad, ideálně používejte jazyk přístupný všem (obvykle angličtina)
 • nezůstáváme zticha, když si všimneme diskriminačního chování
 • dáváme content warnings (obsahová varování) – různé věci mohou u lidí vyvolávat nepříjemné reakce, proto upozorníme předem, než začneme mluvit o něčem citlivém
 • můžeme svolat nebo navštívit „caucus meetings“ – setkání skupin lidí spojených určitou specifickou zkušeností, která slouží ke sdílení, např. FLINTA caucus, trans ppl caucus, POC (people of color) caucus, femme+ caucus, queer caucus…

Pokud se něco stane, kontaktujte skupinu emoční podpory (číslo: +420 734 721 694). Mohou také přinést konkrétní témata do pléna (v případě, že se na to sami necítíte).

Bezpečí

Snažíme se bezpečí vnímat jako sdílenou odpovědnost a nespoléhat na nějakou „kempovou ochranku“. Noční směny budeme sdílet a může se na ně přihlásit kdokoliv (pro víc info se zeptej na infotentu). Nastane-li náročná situace, kterou nezvládneš řešit sám*a, obrať se na skupinku awareness (volej na číslo emoční podpory a my už se případně spojíme s mediky nebo bezpečím).

Jak s covidem?

 • Opatření proti covidu na Klimakempu se řídí aktuálně platnými opatřeními vlády ČR. Všechny prosíme o zvýšenou opatrnost. Na programu ve stanech se domluv s ostatními, jestli si vezmete roušky, nebo ne.
 • Na archu v infotentu nám na sebe nech kontakt, ať ti můžeme dát vědět, pokud se na kempu rozšíří covid. (Neboj se, s e-mailovými adresami budeme nakládat opatrně).
 • Pokud se dozvíš, že jsi před kempem byl(a) v kontaktu s covid pozitivní osobou, otestuj se, dbej hygieny a rozestupů a zvaž odjezd z kempu.
 • Pokud začneš pociťovat příznaky nemoci, udělej si test. Pokud bude pozitivní, odjeď z kempu a dej nám vědět, že máš covid, ať se nákaza nerozšíří.
 • Pokud jsi nachlazený/á, dbej prosím hygieny a rozestupů, ať se nerozšíří ani nákaza rýmičky.
 • Myj si ruce mýdlem. Před jídlem, u toalet apod. použij i dezinfekci.

Emoční podpora

Přijde ti, že jsou tvoje pocity těžší a silnější než ty? Stalo se ti v kempu, během akce nebo v minulosti něco, co tě teď trápí, tíží a s čím je pro tebe těžké se vypořádat sám*a? Ať už máš obavy z přímé akce, jsi po ní a cítíš se v nepohodě, nebo tě tíží cokoli jiného, jsme tu proto, abychom ti pomohli*y tyhle pocity zpracovat. Najdeš náš v jurtě označené srdcem nebo volej na číslo emoční podpory +420 734 721 694

V jurtě se budou konat i workshopy, najdeš tam různé dobrůtky, knížky ke čtení a čaj, tak se za námi určitě stav.

Co když mám nějaké tělesné postižení?

Tak to se určitě neboj přijet! Klimakemp se snažíme udělat co nejinkluzivnější pro všechny, kdo se ho budou mít chuť účastnit! Prostor bohužel nebude úplně bezbariérový (ale bude tu záchod pro postižené!). Pro potřeby tělesně postižených jsme připravili*y telefonní číslo (brzy doplníme), na které bude možné zavolat a domluvit se individuálně s některou členkou skupiny Awareness. Skupina Awareness se na Klimakempu bude starat o to, aby všem na kempu bylo co nejlépe. Lidé z této skupiny jsou tady, aby ti kdyžtak s čímkoli pomohli*y. Neměj strach je s čímkoli oslovit!

Co bude zajištěno určitě:

 • bezbariérový přenosný záchod
 • místo na spaní uvnitř v teple (nedaleká pronajatá turistická klubovna)
 • stan emoční podpory a struktura lidí, kteří jsou ochotni naslouchat a s čímkoliv pomoct

Napadá tě něco dalšího, čím bychom mohli kemp zpřístupnit? Ozvi se nám.

Bude Klimakemp i pro ty, co nemluví česky?

Klimatická změna nezná hranic, náš kemp je proto velmi otevřený i zahraničním návštěvníkům a návštěvnicím. K dispozici máme informace na webu v angličtině, informační letáky v anglickém jazyce a anglicky se domluvíte také v infostanu. Během přednášek a workshopů se společně staráme o simultánní překlad (whisper translation).

Co si mám vzít s sebou na Klimakemp?

Prosím, mysli na zdraví nás všech – vezmi si s sebou alespoň jeden respirátor a celkově dobře zvaž, jestli náhodou nemáš nějaké příznaky covidu-19. Nezapomeň si také před odjezdem udělat antigenní test!

Mysli na to, že je říjen, a to znamená, že počasí může být i dost chladné. Proto si s sebou vezmi teplé oblečení, teplý spacák, karimatku, pevné nepromokavé boty (klidně i gumáky), pláštěnku a cokoli, co tě může zahřát (např. termofor). Jako organizátorky Klimakempu se samozřejmě budeme snažit, aby nám všem bylo fajn a v rámci možností i hezky teplo, ale svou vlastní připraveností nic nezkazíš!

V neposlední řadě si nezapomeň vzít peníze na dobrovolný příspěvek, ze kterého se bude platit jídlo a vůbec všechno, co s organizací Klimakempu souvisí.

Jak se na letošní Klimakemp dostanu?

Zázemím letošního Klimakempu je kouzelné místo na řece: loděnice Děhylov! Na místo se nejpohodlněji dostanete vlakem/busem do Děhylova a následně 10 minut pěšky po chatařské cestičce.

Kde budeme spát? Nebude mi zima?

Většina z nás bude spát ve stanovém městečku ve svých vlastních stanech. Pokud by to pro tebe z nějakého důvodu bylo těžké, můžeš spát ve vytepleném vnitřním prostoru (nedaleké pronajaté turistické klubovně), který se nachází nedaleko areálu Klimakempu. Pozor, kapacity vnitřních prostor jsou omezené a jsou přednostně určené lidem s dětmi, lidem se zdravotními problémy aj.

Nemusíš se ale bát, když ti náhodou bude zima, nenecháme tě na holičkách! Proměnlivost počasí a teplot budeme kromě předběžných opatření řešit na místě spolu tak, abychom se všichni*všechny měli*y dobře.

Co budeme jíst?

Kolektiv Cocina Perdida spolu s dobrovolnicemi a dobrovolníky nám na místě bude vařit skvělé veganské snídaně, obědy a večeře. Po celý den bude k dispozici také kafe a čaj. Pokud máš nějaké alergie, nezoufej, a zajdi se domluvit do kuchyně, kolektiv pro tebe něco vymyslí!

Jak to bude se sprchami a tekoucí vodou?

Letos v areálu samotného kempu venkovní sprchy nebudou, protože ohřívat vodu by bylo příliš energeticky náročné. Osprchovat se ale bude možné v nedalekém vnitřním prostoru pronajatých turistických kluboven (kde je možné i spát, ale přednostně jsou určeny rodinám s dětmi a lidem se zdravotními problémy). Jinak v areálu bude tekoucí pitná voda a tentokrát i splachovací záchody. Mýdlo a desinfekce budou na místě k volnému užívání.

Co když mám děti?

Super, přijeď s nimi! Na Klimakempu budeme mít dětský koutek, a pokud chceš, můžete spát ve vnitřním prostoru.

Co když mám psa?

Klidně ho vezmi s sebou! Jen mysli na to, že areál nebude oplocený a pravděpodobně tam budou i další psi. Měj svého pejska pokud možno vždy pod dohledem a postarej se o to, aby po něm nezůstalo někde hovínko!

Musím něco platit?

Zajištění celého kempu od jídla až po poutavý program samozřejmě něco stojí, a když říkáme něco, myslíme tím velké množství peněz. Proto si hluboce ceníme vašich solidárních příspěvků za jídlo a ubytování. Doporučená výše na den za jednoho návštěvníka či návštěvnici je 300 korun. Jestli si tolik nemůžeš dovolit, tak je to v pohodě a přispěj tolik, kolik ti tvoje situace dovolí. Pokud bys nám však chtěl* a pomoct se zaplacením dalších výdajů, budeme velmi rádi* y za příspěvky vyšší. Na kemp si s sebou prosím vem dostatek hotovosti, příspěvky se pak hází do kasičky.

Co když mám obytné auto?

Klidně s ním přijeď, aspoň ti bude v noci tepleji! Hned u areálu klimakempu bude parkování, takže to rozhodně nebudeš mít daleko.

Kde zaparkuju?

Parkování je možné u nádraží.

Kde se dozvím víc?

Všechny důležité informace budeme postupně přidávat na tento web. Sledovat nás můžete i na Facebooku, Instagramu a Twitteru.

Infostan tel. číslo:+420 792 524 861

Právní tel. číslo: +420 910 128 501

Akční den na klimakempu: sobota 8. 10.

Klimakemp je nejen zázemí pro různorodý protest, včetně přímé akce občanské neposlušnosti. Akční dny záhájíme v pátek legální demonstrací Za důstojné bydlení a dostupné energie. Odpoledne se budou v kempu konat akční tréninky a právní workshopy. Pokud na klimakemp jedeš jenom na víkend, zkus prosím přijet už v pátek, abychom se mohli na akci společně dobře připravit.

V sobotu budeme pokračovat v protestech za spravedlivou budoucnost bez fosilních paliv, developerů, uhlobaronů a spekulantů.

Jsme limity těžby. Jsme limity růstu. Jsme limity nespravedlivého systému.

Akční konsensus pro akční dny 2022

Klimatická krize není problém budoucnosti. Extrémní počasí, ničivé požáry, tornáda, záplavy a rekordní sucha jsou realitou mnoha lidí po celém světě. S rostoucí globální teplotou roste i nespravedlnost a sociální nerovnost. Chceme-li zajistit obyvatelnou planetu a důstojný život pro všechny je nutné skoncovat s fosilními palivy co nejrychleji a jednou provždy. Stoupající ceny za energie nám ukázaly nutnost zbavit se závislosti na fosilních palivech s novou urgencí. Místo toho ale dostáváme jen falešná řešení: prodlužování těžby uhlí nebo jeho nahrazování srovnatelně škodlivým fosilním plynem, prostředky spravedlivé transformace určené místním lidem opět skončí v kapsách znečišťovatelů.

Česká republika se ve své Ústavě a v dalších právních předpisech hlásí k šetrnému využívání přírodních zdrojů, k trvalé udržitelnosti, k ochraně života a zdraví svých obyvatel a k principu předběžné opatrnosti.

Podpisem Pařížské smlouvy v roce 2015 se Česká republika se zavázala urychleně jednat a snižovat emise skleníkových plynů, to ale nedělá. Odvážnější plány na ochranu klimatu naopak blokuje a to i přes to, že na počet obyvatel patří mezi největší znečišťovatele na světě. Že stát svoje závazky neplní, potvrdil letos i městský soud v Praze, když dal za pravdu lidem shromážděným za klimatickou žalobou.

Přichází zima 2022, která může být obzvláště krutá. Nacházíme se v mnohačetné krizi. Ke krizi klimatické, která stále probíhá, se přidala další existenciální ohrožení. Méně než 30 hodin cesty od nás zuří válečný konflikt, běžní lidé se kvůli rostoucím cenám zboží, energií a pohonných hmot obávají, že v zimě nebudou moct topit, jíst, svítit – a nebo se kvůli tomu budou muset zadlužit. Mnozí lidé jsou ekonomicky na dně a upadají do dluhových pastí už nyní. Pravicová vláda Petra Fialy selhává v adekvátním řešení této situace. Od prvotního shazování problémů ponižujícími výroky o „druhém svetru“ se sice už posunula ke konkrétním řešením, ale i u nich platí „příliš málo, příliš pozdě.“

Nejhůře tato situace dopadá na tzv. bývalé uhelné regiony, v jejichž spravedlivé transformaci stát selhává dlouhodobě. Zánik těžebního průmyslu proběhl v těchto regionech tak, že z něj profitovala úzká skupinka boháčů a běžným lidem zůstala zničená krajina a díra po pracovních místech. Tak tomu je i v případě Moravskoslezského Kraje, kde se koná náš letošní protest.

Magnáti a uhlobaroni rozkradli dříve státní pozemky, majetky a průmysl. Peníze z evropského Fondu spravedlivé transformace budou na Ostravsku využity k uskutečňování megalomanských projektů, ze kterých lidé potýkající se s opravdovými problémy nebudou mít žádný prospěch. Takovýto plán transformace ale nepočítá s běžnými lidmi, kteří potřebují chodit do práce, platit nájem, jíst, topit a žít naplňující zdravý život. Takovýto plán transformace ponechává lidi, v již tak nestabilním regionu, současné mnohočetné krizi napospas a nepřipravené.

Vzhledem k neochotě politiků reagovat na klimatickou krizi a zajistit odchod od fosilních paliv spravedlivý pro lidi z uhelných krajů, nezbývá nám, než vzít věci do vlastních rukou. Pokud klima a naše životy nechrání mocní, jednáme my sami.

V době konání akčního víkendu se hodláme zapojit do legálních happeningů a demonstrací, probíhat však budou také veřejně ohlášené nenásilné přímé akce občanské neposlušnosti namířené proti uhlobaronům a korporacím, které se snaží vydělat na transformaci (přechodu od uhlí) na úkor běžných lidí. Sami se tak staneme limity jejich hamižných plánů, které jsou nejen příčinou klimatické, ale i energetické krize a krize bydlení.

Protestů i nenásilných přímých akcí se může zúčastnit kdokoliv, a to bez ohledu na předchozí zkušenosti. Cílem našeho protestu je postavit se mocenským strukturám, které ničí jak Moravskoslezský kraj, tak planetu. Cílem naopak není ztěžovat jakkoli život běžným lidem či narušovat chod prospěšných služeb či zařízení.

Na přímé akce se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Eskalace nebudou vyprovokovány z naší strany, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí. Blokovat a obsazovat budeme vlastními těly či pomocí blokovacích pomůcek určených pro kladení pasivního odporu, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Budou-li na místě policejní řady či bariéry, projdeme kolem nich a budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií vyvolanému z naší strany. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace. Naše akce nebude cílena proti občanům, ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí a všech ostatních přítomných bude naší nejvyšší prioritou. Usilovat budeme o to, aby byl akční víkend co nejvíce kreativní a zároveň přístupný pro každého.

Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch našich protestů a akcí, navzájem se budeme podporovat. Pokud někdo vědomě a úmyslně poruší tento akční konsensus, nemůže si nárokovat právo na pomoc ostatních v případě právních, finančních i jiných důsledků akčního víkendu.

Mám chuť nějak pomoct! Hledáte někoho?

Super, přidej se k nám! Práce s Klimakempem je hodně a zapojit se do ní je jednoduché – hledáme lidi na dílčí úkoly související s přípravou Klimakempu (např. shánění různých věcí nebo roznos letáků a plakátů), možnost se zapojit a pomoct s chodem Klimakempu ale bude i přímo na místě. Pokud máš možnost, přijeď už na stavěčku (2.-3.10.) a pomoz nám celý klimakemp postavit! Nemusíš nic speciálního umět, jen přijeď – to úplně stačí!

Aktuálně nám nejvíc pomůžeš, když:

 • se zapojíš do stavění a rozkládání kempu
 • do nějakého spřáteleného podniku vylepíš náš plakát nebo třeba rozdáš kamarádům letáčky s pozvánkou
 • zorganizuješ mobilizační přednášku nebo benefiční koncert ve svém městě (rádi ti s tím pomůžeme!)
 • nám napíšeš, že by ses chtěl/a zapojit do organizace a společně najdeme, co by tě bavilo.

Tak neváhej a napiš nám na ahoj@limityjsmemy.cz nebo do zpráv na Facebook Limity jsme my.!