Za klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek!

Jedeme z kopce, zrychlujeme a nikdo nechce zatáhnout za brzdu. Zatímco svět se vzpamatovává z trojice nejteplejších let v historii měření, které provázejí klimatické katastrofy po celém světě, krajinu České republiky i okolních evropských zemí sužuje už několikátým rokem drastické sucho. Odborníci se shodují, že se naše planeta rapidně otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Přes tyto evidentní důkazy se o dopadech, souvislostech i příčinách oteplování v naší společnosti hovoří nedostatečně a nejasně. Změny klimatu a s nimi spojené projevy extrémního počasí již dnes ohrožují živobytí stovek milionů lidí po celém světě. Prohlubují příčiny chudoby, hladu a válek. Vůbec nejhůře jimi paradoxně trpí ti, kteří k nim přispěli nejméně, konkrétně lidé ze zemí globálního jihu. Změny klimatu proto představují celosvětově jedno z nejzávažnějších ohrožení lidských práv, sociální spravedlnosti a naděje na důstojný život pro všechny.

Hlavním původcem změn klimatu jsou emise skleníkových plynů z těžby a spalování fosilních paliv jako uhlí, ropa či zemní plyn. Řešení předpokládá jejich včasné a spravedlivé nahrazení čistými zdroji energie. Nemá-li nakonec dojít k nevratným změnám, jež by vážně ohrozily život naší civilizace, musí podle doporučení vědců až 80 % známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Česká republika s jedněmi z nejvyšších emisí v přepočtu na obyvatele v Evropě nese spolu s ostatními státy globálního severu zvýšenou míru spoluzodpovědnosti za současný stav.

Namísto toho Česká republika stále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, které slouží z podstatné části pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí a jsou zdrojem velkých příjmů pro uhlobarony. Vláda v roce 2015 prolomila limity těžby na dole Bílina, aby se ČEZ mohl dostat k dalším milionům tun uhlí. Zásadní debata o změnách klimatu, které ohrožují naši společnou budoucnost, a o přechodu na čistou a spravedlivou ekonomiku, prakticky neprobíhá. Začít bychom proto měli tam, kde emise vznikají tím nejnesmyslnějším a nejškodlivějším způsobem.

Je třeba odmítnout rozšiřování těžby na dole Bílina a žádat postupné uzavření všech uhelných elektráren, tak jako to již plánuje řada evropských zemí. Nemůžeme připustit, aby se podobně jako v případě elektrárny Chvaletice dostaly ze státních rukou do majetku uhlobaronů, kteří budou chtít prodloužit jejich provoz o další desítky let či si na ně opatřit od státních úřadů plošné výjimky z emisních limitů. Naopak musíme nastartovat proces směřující k co nejrychlejšímu ukončení těžby a spalování uhlí vůbec. Povrchová těžba uhlí po celá desetiletí devastovala krajinu severních Čech, vyháněla lidi z jejich domovů a místní uhelné elektrárny dodnes poškozují naše zdraví vypouštěním špinavých látek do ovzduší.

Vznikající vládní koalice si do programového prohlášení napsala snižování emisí skleníkových plynů a útlum uhelných elektráren, poslanci jejích stran ale ve sněmovně snahy o omezení výjimek pro staré uhelné elektrárny odmítli. Zdá se, že nejnutnějších změn se z nejvyšších pater politiky v nejbližší době nedočkáme. Vyzýváme proto veřejnost, aby se do rozhodování o budoucí podobě české energetiky zapojila sama a žádala klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek. Podporujeme všechny nenásilné občanské aktivity, které budou k prosazení potřebných změn směřovat. Zároveň se připojujeme k pozvání na druhý český klimakemp, jejž občanské hnutí Limity jsme my pořádá od 27. června do 1. července 2018.

Podepsáni/-y:
Mgr. Lukáš Likavčan — environmentální filosof
Mgr. Ing. Jan Blažek — Katedra environmentálních studií MU
Mgr. Martin Černý — Katedra environmentálních studií MU
Petr Uhl — novinář a bývalý disident
doc. Mgr. Tereza Stockelövá, Ph.D. — socioložka
Zuzana Vlasatá — novinářka, předsedkyně Centra pro média, ekologii a demokracii
Michaela Ledererová — programová ředitelka Greenpeace Česká republika
Václav Walach Ph.D. — výzkumný pracovník Západočeské univerzity v Plzni
Petr Bittner — publicista
Ing. Edvard Sequens — předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Mgr. Alexander Ač, Ph. D. — klimatolog
RNDr. Jan Hollan, Ph. D. — fyzik
Jiří Silný — teolog
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph. D. — Katedra environmentálních studií MU
doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. — lékař a vysokoškolský pedagog
Doc. Břetislav Rychlík — režisér a vysokoškolský učitel
Kristýna Hrubanová — ředitelka NaZemi
Jakub Patočka — šéfredaktor Deníku Referendum a zakladatel Hnutí DUHA
Mgr. Petr Kupka, Ph.D. — politolog
Prof. Pavel Barša, Ph.D. — vysokoškolský učitel
Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. — environmentální etik a filosof
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. — ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
Mgr. Jan Horáček, Ph.D. — Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
Čestmír Klos — ekologický novinář
Jiří Zemánek — historik umění
Pilgrim, potulná univerzita z. s.
Táňa Fischerová — aktivistka, herečka a bývalá poslankyně
PhDr. Matěj Stropnický — bývalý předseda Strany zelených
Apolena Rychlíková — dokumentaristka, redaktorka A2larm
Magdaléna Šipka — básnířka a teoložka
Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D. — evangelický farář
Jan Bierhanzl — filosof a vědecký pracovník FLÚ AV ČR
EDUCON, z.s.
Social Watch Česká republika, z.s.
kampaň „Česko proti chudobě“
Tomáš Tožička — rozvojový pracovník
RNDr Naďa Johanisová, PhD — ekologická ekonomka
KLIK – Klimatická koalice — platforma ekologických organizací zabývajících se klimatem
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. — historička umění
Ivan Buraj — umělecký vedoucí HaDivadla
Václav Magid — umělec a pedagog
Miroslav Patrik — Děti Země
Martin Dokupil Škabraha — filosof
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. — filosof
Michaela Pixová — sociální geografka
Otakar Bureš — filosof
MUDr. Lenka Čeganová — lékařka
NESEHNUTÍ – Nezávislé sociálně ekologické hnutí
Stanislav Lhota — spoluzakladatel koalice proti palmovému oleji
Pavel Sterec — výtvarný umělec a vysokoškolský pedagog na FaVU VUT v Brně
Jan Černý — filosof
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. — filosof, vedoucí Katedry Elektronické kultury a sémiotiky FHS UK
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. — katedra environmentálních studií MU
Joseph Grim Feinberg — filosof a antropolog
Arnika — ekologické sdružení

Výzvu dále podpořilo  lidí. Přidej se mezi ně i ty!

* označuje povinné
Zveřejnění
Novinky z hnutí

Podpisem výzvy souhlasíte s uložením výše uvedených údajů do databáze pro ověření podpisu, případně pro doručování novinek z hnutí za klimatickou spravedlnost, pokud jste tak vybral/-a. Data jsou zpracována a doručování emailů je zprostředkováno službou MailChimp v souladu s jejich Zásadami pro ochranu osobních údajůPodmínkami užití (oboje v angličtině).

Dále podepsáni/-y