Sedm důvodů proč zavřít Chvaletice a další staré uhelné elektrárny

Proč bude letošní Klimakemp právě u Chvaletic? Klimakempem chceme mimo jiné podpořit kampaň místních lidí z Pardubicka proti prodlužování životnosti elektrárny Chvaletice a spolu s nimi žádat konec nejen Chvaletic, ale i dalších starých uhelných elektráren. Společně s místními pořádáme 5. 7. během akčních dnů na Klimakempu také pokojnou demonstraci Zachraňme klima, zastavme chvaletice, skoncujme s uhlím!.

Proč je potřeba težbu a spalování uhlí ukončit a staré elektrárny jako Chvaletice, Počerady či Dětmarovice zavřít?

1. Jsme v klimatické krizi

Spalování fosilních paliv je kvůli emisím skleníkových plynů hlavní příčinou klimatické krize, jejíž následky dnes můžeme pozorovat všude kolem nás. Dosavadní oteplení planety o víc než jeden stupeň Celsia vede k extrémnímu počasí jako jsou sucha a povodně a přispívá k prohlubování sociálních nerovností, příčin chudoby, hladu, ozbrojených konfliktů i nucené migrace. Čas k řešení se rychle krátí – již kolem dvou stupňů oteplení by totiž mohly nastat nezvratné a potenciálně katastrofické škody, potenciálně vedoucí k podmínkám prakticky neslučitelným se zachováním lidské civilizace jak ji známe. Řešení? Rychle snížit emise skleníkových plynů, postupně odstavit uhelné elektrárny a přejít od fosilních paliv k čistým zdrojům energie.

2. Potřebujeme rychlý konec uhlí

Rychlý konec uhlí je jako záchranná brzda, za kterou musíme zatáhnout, chceme-li klimatickou krizi vyřešit, dokud to ještě jde. Například podle loňské zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme už jen necelých dvanáct let na to, abychom v celosvětovém měřítku snížili emise o 45%, nemá-li oteplení překročit nebezpečnou hranici 1,5 stupně celsia. To v zemích jako je Česká republika nelze uskutečnit bez úplného konce těžby a spalování uhlí, které patří k nejhorším fosilním palivům vůbec. Potřebujeme se uhlí zbavit. Začít bychom měli hned a nejlépe těmi elektrárnami, bez kterých se nejsnáze obejdeme, jako jsou Chvaletice, Počerady či Dětmarovice.

3. Elektrárny jako Chvaletice jsou zbytečné a nepotřebujeme je

Česká republika má v Evropské unii jedny z největších emisí CO₂ na osobu i na jednotku hospodářského výkonu. Naše hospodářství tak patří k vůbec nejplýtvavějším. Je tomu tak také kvůli výnosnému byznysu s vývozem elektřiny do zahraničí. Každý rok se jí vyveze až 20%, tedy zhruba tolik, kolik spotřebovávají všechny české domácnosti a zhruba tolik, kolik by vyrobily čtyři elektrárny o velikosti Chvaletic. Elektrárna Chvaletice dřív sloužila jako vyrovnávací a původně měla být uzavřena již v roce 2016. Po privatizaci do rukou společnosti Severní energetická uhlobarona Pavla Tykače dnes jede na plný výkon a krmí nesmyslné zisky svých vlastníků, odváděné do daňových rájů. Nejen ji, ale i další zastaralé elektrárny můžeme zavřít, aniž by to pocítil někdo jiný, než konta uhlobaronů.

4. Uhelné elektrárny ničí nejen klima, ale i naše zdraví

Klimatická krize je hlavním důvodem, proč se potřebujeme uhlí zbavit. Aby to ale nebylo málo, neškodí uhlí jen klimatu, ale také lidskému zdraví – právě to nejvíc vadí místním z okolí Chvaletic. Uhelné elektrárny vypouštějí kromě oxidu uhličitého do ovzduší také řadu toxických látek jako rtuť, polétavý prach či oxidy dusíku, které vedou k předčasným úmrtím,  kardiovaskulárním či plicním chorobám a dalším škodám na zdraví lidí. Znečištění ovzduší, na němž se elektrárny podílejí zhruba jednou pětinou, zabije u nás ročně až jedenáct tisíc lidí. V této situaci chce elektrárna Chvaletice prodloužit svou životnost výjimkouz nových emisních limitů, která by jí umožnila vypouštět kupříkladu až čtyřnásobek toxické rtuti oproti povolenému množství.

5. Výjimka pro Chvaletice je nebezpečný precedent

Pokud by Chvaletice výjimku dostaly, bude to nebezpečný precedent také pro další uhelné elektrárny, které by jinak díky novým evropským limitům pro znečištění ovzduší mohly být konečně uzavřeny. Jedním z příkladů je elektrárna Počerady na mostecku, vůbec nejšpinavější uhelná elektrárna u nás. Tu se podobně jako Chvaletice snaží Tykač koupit od polostátního ČEZu a namísto jejího uzavření prodloužit její životnost o desítky let.

6. Máme lepší možnosti, jak zajistit energii i pracovní místa

Z loňských propočtů na téma, jak rychle je konec doby uhelné možný, vyplývá, že česká síť se bez uhelných zdrojů může obejít již v roce 2030. Uhlí můžeme nahradit úsporami energie a omezením plýtvání, stejně jako dalším rozvojem obnovitelných zdrojů energie, jejichž potenciál u nás zůstává nevyužitý. V obnovitelných zdrojích mohou vzniknout tisíce pracovních míst, která mohou nahradit ta, jež s koncem uhlí zaniknou. Potřebujeme spravedlivou transformaci energetiky směrem k obnovitelným zdrojům. Elektrárny jako Chvaletice a firmy, které je provozují, jí stojí v cestě.

7. Zisky odcházejí do daňových rájů, následky neseme my

Elektrárna Chvaletice je příkladem širšího selhání energetické politiky státu tváří v tvář klimatické krizi. Namísto aby stát zavíral uhelné elektrárny a nahrazoval je čistými obnovitelným zdroji energie, upřednostňuje špinavý byznys uhlobaronů, kteří vydělávají na úkor nás všech. Pavel Tykač a jeho společníci si ze svých uhelných firem prostřednictvím jejich kyperských mateřských společnosti jen za roky 2009 až 2016 vyvedli téměř 22 miliard korun. Stát za stejné období na poplatcích z těžby vybral pouhých 0,7 miliardy. Zisky z uhlí, které by mohly posloužit k financování přechodu k udržitelnější energetice, odcházejí do daňových rájů. Následky neseme všichni. Jsme proti Chvaleticím také proto, že se tímto stavem odmítáme smířit a žádáme změnu.

Další argumenty, informace, otázky a odpovědi najdete také na stránkách místního spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice: www.zastavmechvaletice.cz