Podpoř nás

Uhelné společnosti nás nezastaví – podpoř náš boj!

S Limity čelíme letos jedné velké výzvě – našim obřím právním výdajům, které už nejsme schopni*y pokrýt sami*y. Proto prosíme o podporu formou daru nebo šířením výzvy dál. Každý malý příspěvek má význam!

Proč potřebujeme peníze právě teď?

V roce 2018 proběhla přímá akce, při které byl na několik hodin zablokován důl Bílina. Uhelná společnost Severočeské doly zažalovala 89 lidí za údajné škody způsobené blokádou tohoto dolu. Těchto 89 osob bylo žalováno zcela náhodně, včetně osob se solidním alibi (např. účast na svatbě). Považujeme za zřejmé, že snahy uhelné společnosti nespočívají v ušlých penězích, ale v zastrašování a umlčování klimatických aktivist*ek. Soud nyní rozhodl v jejich neprospěch, což znamená, že obžalovaní lidé (momentálně 83) lidí) budou muset údajné škody uhradit (dohromady se jedná o částku ve výši cca 660 000 Kč, s postupně narůstajícími úroky se pak jedná minimálně o 820 000Kč). Naštěstí je zde ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat, s čímž může pomoci právě náš právní tým.

Abychom mohli*y zajistit fungování právního týmu i nadále a zároveň platit výdaje spojené se soudním řízením, potřebujeme vaši (finanční) podporu právě teď. Tento proces je zároveň jen jedním z mnoha,  momentálně totiž náš právní tým řeší nejvíce procesů ve své historii. Přestože většina právního týmu pracuje zdarma, provozní náklady každoročně rostou. Abychom si byli*y jisti*y, že budeme schopni*y pokrýt veškeré soudní náklady, potřebujeme získat alespoň 350 000 Kč do konce roku. Pomozte nám prosím pokračovat v našem boji proti nespravedlivému systému klidně i malým darem nebo šířením výzvy dál.