Klimatická krize představuje jedno z největších ohrožení budoucnosti naší civilizace. Vysychání krajiny a kolaps lesních ekosystémů, přibývající výkyvy počasí, to všechno jsou pouhé předzvěsti budoucnosti, která nás čeká, nepodaří-li se nám velmi rychle omezit emise skleníkových plynů a zadržet tak přehřívání planety pod relativně bezpečnou hranicí jednoho a půl stupně Celsia oproti předprůmyslové době.

Řešení známe: potřebujeme co nejrychleji přejít z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. V České republice by měla tato proměna začít definitivním ukončením těžby a spalování hnědého uhlí - nejšpinavějšího fosilního paliva. Kvůli němu je v severních Čechách zdevastovaná krajina a vysychají studny. Šestinu elektřiny přitom ČR vyváží do zahraničí a vydělávají na ní soukromí majitelé uhelných elektráren. S vývozem by se přitom mohlo skončit ještě dnes, pokud by k tomu byla politická vůle.

Konec uhlí musí být ale spravedlivý. Jsou to právě lidé z těžebních regionů, kdo na vlastní kůži nejvíce pocítí změny, které přinese ukončení těžby. Právě proto by jejich hlasům měli politici přikládat největší váhu a využít přechodu na obnovitelné zdroje jako příležitosti pro zlepšení života v regionech. Evropský Fond pro spravedlivou transformaci počítá s desítkami miliard pro uhelné regiony po celé Evropě. Peníze na spravedlivý přechod k OZE existují. Politici však musí okamžitě zahájit debaty s místními obyvateli a zaměstnanci a zaměstnankyněmi energetického sektoru, naslouchat jejich potřebám a společně vytvořit plán, jak zajistit práci a spokojený život pro všechny.

Co ale vládní politici dělají místo toho? Vláda loni pod tlakem veřejnosti zřídila Uhelnou komisi, která by měla útlum uhelné energetiky naplánovat a stanovit definitivní datum jejího konce. V komisi však mají jednoznačnou převahu zástupci uhelných korporací jako ČEZ či Sev.en energy a na ně navázaných politických kruhů či lobbistů. Lze tak očekávat, že valná část členů a členek komise se bude snažit konec uhlí zdržet a naplánovat tak, aby odpovídal zájmům energetických firem.

Pokud máme včas snížit emise a zadržet přehřívání planety pod bezpečnou hranicí, musí uhlí ve vyspělých zemích skončit nejpozději do roku 2030. Jakékoli oddalování je podle vědeckých dat nepřijatelným hazardem s životy nás všech.

Je nepřijatelné, že zatímco uhelná komise debatuje o konci uhlí, současně Severočeské doly chystají rozšíření těžby na dolu Bílina za kritický rok 2030. Je nepřijatelné, že pokračuje nesmyslný export elektřiny do zahraničí a energetické firmy plánují prodlužování provozu nepotřebných uhelných elektráren, jako jsou Chvaletice, místo aby se začaly zavírat. A je nepřijatelné, že další takové elektrárny, jako jsou Počerady, vůbec největší zdroj emisí na českém území, prodává ČEZ s většinovým podílem státu do soukromých rukou, čímž roste riziko prodlužování jejich zbytečné a škodlivé existence či kompenzací pro uhlobarona Pavla Tykače.

Rozvrat klimatu ohrožuje práva občanů garantovaná českým ústavním pořádkem, zejména Listinou základních práv a svobod, jako jsou právo na život, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu zdraví. Tím, že český stát nesnižuje emise skleníkových plynů dostatečně rychle, selhává ve své povinnosti tato práva chránit.

Občanské protesty, včetně akcí občanské neposlušnosti, chystané občanskými iniciativami o víkendu 3. až 6. září pod heslem „Konec uhlí #teď“, jsou proto zcela na místě. Naopak nepřijatelný je v této situaci očividně nezákonný postup Policie České republiky, která překračuje své pravomoci a snaží se protiprávními nátlakovými metodami protestům zabránit nátlakem na spřízněné samosprávy – jak na to nedávno upozornil Český rozhlas.

Nelze s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás česká i ostatní světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy, a tak nás okrádají o budoucnost. Uhlí musí skončit rychle a spravedlivě. A je na nás všech se o to zasadit.

Podepsáni

 • Eliška Wagnerová, emeritní ústavní soudkyně a senátorka
 • Petr Vacek, herec
 • Jiří Malík, člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj, předseda Spolku Živá voda, z.s.
 • Marta Kubišová, zpěvačka
 • Anna Šabatová, bývalá veřejná ochránkyně práv a mluvčí Charty 77
 • Edvard Sequens, energetický konzultant
 • Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc, vedoucí Katedry teorie a dějin umění UMPRUM
 • Petr Uhl, novinář
 • Petra Hůlová, spisovatelka
 • Jan Hřebejk, režisér
 • Petr Jarchovský, scénáristaJan Hollan, fyzik a environmentalista, člen Stínové uhelné komise
 • Tereza Dočkalová, činoherec
 • Josef Patočka, novinář
 • Zuzana Fuksová, moderátorka a zpěvačka dua Čokovoko
 • Daniel Ďurech alias James Cole, rapový umělec
 • Lukáš Likavčan, filosof
 • Čestmír Klos, ekologický novinář
 • Václav Walach, kriminolog
 • Petr Doubravský, studentský aktivista a spoluzakladatel Fridays For Future Česká republika
 • Václav Hampl, senátor, profesor lékařské fakulty, bývalý rektor Univerzity Karlovy
 • Zuzana Piussi, režisérka
 • Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu
 • Ondřej Slačálek, politolog a novinář
 • Magdalena Šipka, básnířka a teoložka
 • Anna Cima, spisovatelka
 • Jan Bierhanzl, filosof a vysokoškolský učitel
 • Michael Kocáb, hudební skladatel a občanský aktivista
 • Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdenníku Tvar
 • Arne Springorum, hydrogeolog
 • Petr Kupka, vědecko-výzkumný pracovník
 • Jan Bittner, ekonom
 • Miroslav Patrik, občanský aktivista
 • Martin Černý, environmentalista
 • Vojtěch Pelikán, výzkumník a VŠ pedagog
 • Naďa Johanisová, ekologická ekonomka a vysokoškolská učitelka
 • Anna Kšírová, lékařka a podnikatelka
 • František Vosecký, zastupitel Prahy 7, projektový manažer
 • Miloslav Kolenatý, vysokoškolský pedagog
 • Vojtěch Bárta, dramaturg a režisér
 • Michaela Pixová, sociální geografka, aktivistka a vysokoškolská učitelka
 • Barbora Bírová, antropoložka a expertka na ukončování bezdomovectví
 • Pavel Sterec, výtvarný umělec a vysokoškolský pedagog
 • Ivan Buraj, divadelní režisér, umělecký šéf HaDivadla
 • Johana Drlíková, environmentalistka a praktická ochranářka přírody
 • Kristýna Hrubanová, pedagožka
 • Tereza Semotamová, spisovatelka a publicistka
 • Milan Štefanec, lidskoprávní aktivista
 • Jiří Holba, filmový režisér
 • Ondřej Císař, sociolog
 • Michal Šindelář, člen Bike Kitchen Brno a koordinátor projektu Mobility
 • Change, not Climate Change
 • Andrea Culková, filmová režisérka
 • Svatava Antošová, spisovatelka a publicistka
 • Barbora Kleinhamplová, výtvarná umělkyně
 • Eva Koťátková, výtvarná umělkyně
 • Jan Škrob, básník
 • Barbora Kvasničková, mladá delegátka ČR do OSN 2019
 • Darina Alster, umělkyně, pedagožka AVU, ateliér NM2, garantka kolektivu
 • Mothers Artlovers
 • Stanislav Biler, sociolog, publicista a spisovatel
 • Petr Vidomus, sociolog, publicista
 • Zuzana Schreiberová, historička, lidskoprávní aktivistka a ředitelka
 • Multikulturního centra Praha
 • Jakub Čech, student a občanský aktivista
 • Jan Májíček, publicista a aktivista
 • Leoš Jeleček, historický geograf a environmentální historik
 • Václav Orcígr, sociolog a ekolog
 • Johanna Nejedlová, zakladatelka spolku Konsent
 • Petra Kolínská, aktivistka v oblasti životního prostředí, bývalá radní pro územní rozvoj Hl. m. Prahy
 • Jaroslav Fiala, publicista a politolog
 • Jozef Miker, lidskoprávní aktivista a bývalý velkostrojař
 • Karina Kottová, kurátorka a ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
 • Tereza Boučková, spisovatelka
 • Jiří Silný, teolog
 • Jakub Patočka, šéfredaktor, Deník Referendum
 • Mirek Prokeš, ekolog a lidskoprávní aktivista, mluvčí Společenství práce a solidarity
 • Ondřej Přibyla, zakladatel projektu faktaoklimatu.cz
 • Jan Piňos, ekolog a občanský aktivista
 • Hana Janečková, teoretička a kurátorka současného umění
 • Anna Remešová, šéfredaktorka výtvarného časopisu Artalk.cz
 • Jan Černý, filosof a vysokoškolský učitel
 • Ivan Štampach, religionista a publicista
 • Petr Gibas, antropolog, geograf
 • Petr Bittner, publicista, Genderman 2019
 • Pavel Klusák, hudební publicista
 • Matěj Samec, dramaturg a umělecký šéf Divadla MeetFactory
 • Zuzana Pavelková, právnička
 • Tereza Stöckelová, socioložka
 • Martin C. Putna, literární historik
 • doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., lékař a vysokoškolský pedagog
 • Alexander Ač, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR
 • Jiří Hromada, herec - emeritní prezident Herecké asociace a GLBT hnutí v ČR
 • Břetislav Rychlík, režisér a vysokoškolský učitel
 • Arnošt Novák, sociolog
 • Jana Baierová, knihovnice
 • Vendula Bittner, družstevní nakladatelka
 • Anna Pospěch Durnová, politoložka
 • Pavel Karous, sochař a pedagog
 • Petra Jelínková, překladatelka
 • Martin Kohout, dokumentarista a sociolog
 • Alena Klírová, členka Stínové uhelné komise
 • Ľubica Kobová, vysokoškolská pedagožka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • Jiří Dienstbier, senátor
 • Jitka Češková, projektantka zahradních a krajinářských úprav a členka Stínové uhelné komise
 • Milan Starec, člen Stínové uhelné komise

Organizace

 • Fridays For Future Česká republika
 • Centrum pro dopravu a energetiku z.s., nevládní nezisková organizace
 • Rodiče za klima Liberec
 • Limity jsme my
 • Parents for future, Česká republika
 • Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
 • Extinction Rebellion rodiče
 • Greenpeace Česká republika
 • NESEHNUTÍ
 • Univerzity za klima
 • Institut úzkosti
 • Klimatická koalice
 • Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
 • Zelený kruh, asociace ekologických organizací
 • ZO ČSOP JARO Jaroměř
 • NaZemi
 • Konsent, z.s
 • Umění pro klima
 • Přátelé přírody Praha
 • Kultura pro budoucnost, ekologická skupina Institutu umění – Divadelního ústavu
 • Ekobuňka AVU, nehierarchická skupina
 • Klimatická skupina Národního filmového archivu