Klimakemp 2019

Právě teď se koná Klimakemp pořádaný hnutím Limity jsme my do 9. 7. Děkujeme obci Veltruby na Kolínsku za vřelé přivítání!

Letní škola klimatické spravedlnosti probíhá od 30. 6. – 3. 7.
Akční dny proti uhlí jsou vyhlášeny na 5. 7. – 7. 7.

Klimakemp je letní škola a tábor bez vedoucích. Mají na něm své přednášky a workshopy odbornice a aktivisté z celé Evropy. O chodu i podobě tábora rozhodujeme všichni společně, snažíme se žít udržitelně a vyrábíme si vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Klimakemp je bezpečný a otevřený prostor pro vzdělávání, setkávání, pro trávení volného času a kreativní tvorbu. Každý, kdo přijede, se navíc může zapojit do různorodých protestů proti těžbě a spalování uhlí.

Změny klimatu jsou v současnosti největší hrozbou pro lidstvo. Pokud brzy nepřijmeme radikální opatření, podoba planety Země a života na ní se dramaticky zhorší už za života současných generací. Vědci po celém světě se shodují, že jestli bude oteplování planety pokračovat současnou rychlostí, ke kritické hranici 1,5 °C se dostaneme již mezi roky 2030 a 2052. Pokud nechceme riskovat budoucnost života na Zemi, musíme snížit emise CO2 do roku 2030 přibližně o polovinu a do roku 2050 musíme umět fungovat zcela bez emisí oxidu uhličitého.

Česká republika neustále provozuje flotilu starých špinavých uhelných elektráren, které slouží z velké části pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí. Severočeské doly plánují rozšíření těžby na velkolomu Bílina. ČEZ plánuje prodej jedné z největších uhelných elektráren Počerady do špinavých rukou uhlobaronů Tykače a Dienstla, kteří jí chtějí provozovat další desítky let. Stejní uhlobaroni žádají o výjimku z evropských limitů znečištění, aby mohli prodloužit životnost elektrárny Chvaletice. Žádné výjimky už však nesmí být připuštěny a elektrárny musíme zavřít, pokud se chceme vyhnout katastrofálním dopadům změn klimatu.

Hnutí Limity jsme my se zapojuje do globálního úsilí o spravedlivé řešení změn klimatu a budoucnost bez špinavých fosilních paliv, zejména uhlí. Usilujeme o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí v České republice a spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje energie. Přidej se k sílícímu hnutí a sám se staň limitem fosilního průmyslu.

Protože dokud nebude uzavřen poslední důl a poslední elektrárna, pak Limity jsme my!