Klimakemp 2019

Klimakemp Limity jsme my
27. 6 – 9. 7. 2019

Letní škola klimatické spravedlnosti
30. 6. – 3. 7. 2019
Akční dny proti uhlí
5. 7. – 7. 7. 2017

poblíž Chvaletické elektrárny, Pardubicko (bude upřesněno)

-> událost na Facebooku

Klimakemp je letní škola a tábor bez vedoucích. Mají na něm své přednášky a workshopy odbornice a aktivisté z celé Evropy. O chodu i podobě tábora rozhodujeme všichni společně, snažíme se žít udržitelně a vyrábíme si vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Klimakemp je bezpečný a otevřený prostor pro vzdělávání, setkávání, pro trávení volného času a kreativní tvorbu. Každý, kdo přijede, se navíc může zapojit do různorodých protestů proti těžbě a spalování uhlí.

Změny klimatu jsou v současnosti největší hrozbou pro lidstvo. Pokud brzy nepřijmeme radikální opatření, podoba planety Země a života na ní se dramaticky zhorší už za života současných generací. Vědci po celém světě se shodují, že jestli bude oteplování planety pokračovat současnou rychlostí, ke kritické hranici 1,5 °C se dostaneme již mezi roky 2030 a 2052. Pokud nechceme riskovat budoucnost života na Zemi, musíme snížit emise CO2 do roku 2030 přibližně o polovinu a do roku 2050 musíme umět fungovat zcela bez emisí oxidu uhličitého.

Česká republika neustále provozuje flotilu starých špinavých uhelných elektráren, které slouží z velké části pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí. Severočeské doly plánují rozšíření těžby na velkolomu Bílina. ČEZ plánuje prodej jedné z největších uhelných elektráren Počerady do špinavých rukou uhlobaronů Tykače a Dienstla, kteří jí chtějí provozovat další desítky let. Stejní uhlobaroni žádají o výjimku z evropských limitů znečištění, aby mohli prodloužit životnost elektrárny Chvaletice. Žádné výjimky už však nesmí být připuštěny a elektrárny musíme zavřít, pokud se chceme vyhnout katastrofálním dopadům změn klimatu.

Hnutí Limity jsme my se zapojuje do globálního úsilí o spravedlivé řešení změn klimatu a budoucnost bez špinavých fosilních paliv, zejména uhlí. Usilujeme o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí v České republice a spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje energie. Přidej se k sílícímu hnutí a sám se staň limitem fosilního průmyslu.

Protože dokud nebude uzavřen poslední důl a poslední elektrárna, pak Limity jsme my!