Klimadílna

Klimadílna: kurz aktivistických dovedností

Přihlášky na klimadílnu jsou již uzavřené. Další informace čekejte brzy!

Klimatická krize se stupňuje, a tak jako globální teploty po celém světě roste i hnutí za klimatickou spravedlnost. Také v České republice se díky studentským stávkám, Klimakempům a dalším aktivitám podařilo prolomit ticho a množí se občanské iniciativy, které usilují o ukončení naší závislosti na uhlí a dalších fosilních palivech a přechod k obnovitelným zdrojům energie.

Přibývá lidí, kteří chtějí klimatickou krizi řešit a s nimi přibývá i naděje, že se to podaří. Nestane se to ale samo od sebe. Zájemci o občanskou aktivitu často narážejí na nedostatek dovedností a informací, které jsou k účinnému prosazování sociální změny potřeba. Chybí prostor pro sdílení zkušeností, vzájemné vzdělávání, koordinaci aktivit a společné debaty o strategii.

Právě proto jsme se rozhodli uspořádat Klimadílnu: intenzivní dvouvíkendový seminář, zaměřený na budování klimatického hnutí, vzdělávání se v „aktivistických“ dovednostech, promýšlení strategií a trénování nové generace organizátorek a organizátorů, kteří v nadcházejících letech posunou úsilí o řešení klimatické krize na novou úroveň. Pojďte do toho s námi. 22. – 24. 11. v Praze a 13. – 15. 12. v Brně.

Pro koho je seminář určený?
Zúčastnila ses nějakých klimatických akcí a přemýšlíš, jak se aktivněji zapojit? Angažuješ se ve Fridays for Future, Univerzitách za klima, Extinction Rebellion či jiné občanské ekologicky zaměřené organizaci? Jsi součástí místní iniciativy bojující proti některému destruktivnímu průmyslovému projektu nebo třeba nadměrnému automobilismu ve městě? Nebo prostě jen chceš pomoci překonat klimatickou krizi a zatím nevíš, jak na to? Klimadílna je otevřená pro všechny stávající i budoucí klimatické aktivistky a aktivisty.

Na co se můžeš těšit?
V Klimadílně chceme během dvou víkendů na konci roku 2019 shromáždit zhruba padesátku lidí z klimatického hnutí z celé České republiky, aby společně mohli sdílet své zkušenosti, vytvářet vazby, promýšlet strategie a učit se novým dovednostem. Zkušené lektorky a lektoři s dlouholetou praxí v občanských kampaních povedou bloky zaměřené na klíčové kompetence, jako je vedení kampaní a pořádání akcí, práce s médii, fundraising či organizování se ve skupinách, udržitelný aktivismus a vzájemná péče. V debatách s hosty a hostkami budeme promýšlet vizi nedestruktivní společnosti bez fosilních paliv a debatovat o způsobech, jak se k ní přiblížit. Dva víkendy budeme společně hledat cesty ke klimatické spravedlnosti a připravovat se na to, abychom v roce 2020 mohli přechod k udržitelné společnosti prosazovat ještě lépe, než dnes.

Jak se přihlásit?
Přihlášky jsou již uzavřené! Pokud jste ji podávali, čekejte brzy více informací.

Praktické informace
První víkend 22. – 24. 11. se uskuteční v Praze, druhý 13. – 15. 12. v Brně. Počítej s tím, že seminář je plánovaný od pátečního večera do nedělního oběda oba víkendy a jednotlivé tematické bloky se budou vzájemně prolínat a doplňovat – jen částečná účast není vhodná. Zajištěné bude veganské jídlo pro všechny (s možností přizpůsobení se individuálním potřebám) a společné nocování. Seminář je bezplatný, žádáme však o dobrovolný příspěvek na zajištění stravy a prostor (více viz přihláška). Při jakýchkoliv otázkách nás bez váhání kontaktujte na adrese: klimadilna.ljm@gmail.com

Kdo seminář pořádá?
Limity jsme my jsou otevřeným občanským hnutím, které usiluje o spravedlivé řešení klimatické krize a prosazuje bezodkladný konec těžby a spalování uhlí. Sdružujeme jednotlivce z různých skupin po celé republice a snažíme se přispět k budování širokého klimatického hnutí. Proto pořádáme také Klimakempy, na nichž vytváříme prostor pro organizování se zdola a diskusi o řešeních ekologických problémů – a podporujeme odvážné nenásilné akce, které umožňují lidem postavit se příčinám klimatické krize přímo a společným jednáním prosazovat změny.

Co bude dál?
Seminář je součástí dlouhodobějšího projektu zaměřeného na podporu a budování klimatického hnutí. I po semináři chceme zůstat v kontaktu s účastníky a účastnicemi a poskytnout podporu zejména novým skupinám za klimatickou spravedlnost. Víc informací čekejte brzy.

Akumulátor
Na Klimadílně neformálně spolupracujeme také s lidmi z projektu Akumulátor od Institutu aktivního občanství. Ten se soustředí na politiku v širším slova smyslu včetně politiky stranické, komunální či Evropské. Úspěšná akce s mezinárodním aspektem a širokou sítí absolventů se koná letos již po páté (a může se s Klimadílnou dobře doplňovat). Pokud chcete víc, hlaste se na Akumulátor!

Projekt podporuje Guerilla Foundation. Děkujeme!