Tisková zpráva hnutí Limity jsme my, Greenpeace Česká Republika, Hnutí DUHA, Fridays for Future Česká republika

Demonstrací před elektrárnou Počerady (5. září), ale i akcemi občanské neposlušnosti, vyvrcholí o víkendu série protestních aktivit za rychlý konec uhlí. Protesty naplánovalo několik organizací a hnutí, které usilují o ochranu klimatu.

Hnutí Limity jsme my pořádá Akční víkend Konec uhlí #teď (3.–6. září), kde chce pomocí akce občanské neposlušnosti upozornit na to, že odklon od uhlí je třeba zahájit hned a útlum musí probíhat dostatečně rychle. Vláda podle hnutí namísto prosazení zákonů, které by vedly k zavírání elektráren, zřídila jen uhelnou komisi. V té se diskutuje o scénářích, které jsou příliš pomalé pro splnění cíle Pařížské dohody – tedy udržet průměrné oteplení planety nižší než 1,5 stupně oproti předindustriální době.1 Zároveň chtějí apelovat na to, aby konec uhlí byl spravedlivý vůči zaměstnancům uhelných firem i lidem žijícím v blízkosti dolů a elektráren. Jako zázemí pro akce Limity jsme my od pondělí staví kemp u obce Okořín.

Kateřina Holá z hnutí Limity jsme my řekla:
„Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, musíme se uhlí zbavit do deseti let. Požadujeme spravedlivý konec uhlí, který musí jít ruku v ruce s vytvářením čistých pracovních míst a podporou lidí, kteří v uhelném průmyslu pracují nebo jsou postižení jeho dopady. Součástí řešení klimatické krize je přechod na obnovitelné zdroje vlastněné obcemi, družstvy a jednotlivými lidmi.“

Třináct ekologických organizací, jako například Greenpeace Česká republika, Hnutí DUHA, Fridays for Future Česká republika nebo Extinction Rebellion, svolávají na sobotu demonstraci s názvem Za budoucnost bez uhlí. Demonstrace začne ve 12:00 před uhelnou elektrárnou Počerady, která je největší jednotlivý zdroj skleníkových plynů v České republice.

Organizátoři demonstrace sepsali čtyři požadavky na vládu:

  1. Rychle ukončit těžbu a spalování uhlí
  2. Spravedlivá transformace uhelných regionů
  3. Co nejrychlejší ukončení provozu elektrárny Počerady
  4. Navýšení cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030

Petr Doubravský, mluvčí Fridays for Future Česká republika, řekl:
„Jsme konci uhlí blíže, než jsme byli kdy před tím. Zároveň čím dál více pociťujeme dopady klimatické krize a o to více je urgentní ukončení těžby a spalování uhlí, které je jednou z příčin současných změn klimatu. Budoucnost s uhlím nedává smysl a zamezuje stabilní, zdravé a spokojené budoucnosti nás všech. Spojili jsme se proto s dalšími uskupeními. Místní lidé, neziskové organizace, rodiče, doktoři i studenti – my všichni jsme za budoucnost bez uhlí a 5. září to půjdeme dát najevo před elektrárnu Počerady.“

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Elektrárna Počerady nebyla zvolena náhodně. Je to aktuálně největší uhelná elektrárna v České republice, je jedna z nejplýtvavějších a je již hodně zastaralá – plánovanou životnost má do roku 2023… Právě takové elektrárny je potřeba zavírat co nejdříve, máme stále veliké přebytky elektřiny. Ale stát by měl nastartovat rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které umožní odstavit i všechny další uhelné elektrárny do roku 2030.“

Kontakty

Kateřina Holá, Limity jsme my, 737 863 097, media@limityjsmemy.cz
Petr Doubravský, Fridays For Future, 724 396 896, media@fridaysforfuture.cz

Požadavky organizací k demonstraci Za budoucnost bez uhlí

1. Ukončit těžbu a spalování uhlí

Požadujeme postupné uzavření všech uhelných elektráren do roku 2030. Tyto fosilní zdroje produkují 88 % emisí z výroby elektřiny a jsou hlavním zdrojem rtuti v ovzduší. Třetina jimi vyrobeného proudu přitom odpovídá vývozu elektřiny z ČR. Elektrizační soustava však může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez uhelných elektráren a s dvojnásobným množstvím obnovitelných zdrojů. Doložila to studie společnosti Energynautics, která podrobně modelovala soustavu v 15minutových intervalech po celý rok, takže postihla například denní špičky spotřeby či propady výroby z fotovoltaiky v noci či v zimě.

2. Spravedlivá transformace uhelných regionů

Požadujeme přednostní rozvoj regionů, které jsou nejvíce zasaženy odklonem od uhlí a s tím souvisejícími strukturálními ekonomickými a společenskými problémy, přesto se jim nedostává dostatečné podpory. Je klíčové nasměrovat dostupné prostředky do projektů, které přispívají k vytváření nových pracovních míst a nastartují obnovu regionů, a zajistit transparentní proces čerpání peněz.

3. Co nejrychlejší ukončení provozu elektrárny Počerady

Uzavřít uhelnou elektrárnu Počerady je nutné nejpozději na konci roku 2023, kdy končí plánovaná životnost provozu. Elektrárna je největší český zdroj emisí CO₂ i rtuti v ovzduší. Je také jedna z nejplýtvavějších – každou jednu hodinu spolkne téměř 10 tun uhlí, z toho 6,5 tuny proletí bez užitku komínem a chladícími věžemi a zbytek udržuje vysoký vývoz elektřiny z ČR. Odstavení elektrárny nijak neohrozí dodávky elektřiny ani nezvýší její cenu.

4. Navýšení cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030

Čím dříve začneme snižovat emise skleníkových plynů, tím méně nákladná tato transformace bude a riziko nejhorších dopadů klimatické změny se výrazně sníží. Současný cíl Evropské unie snížit emise o 40 % do roku 2030 (oproti roku 1990) je z pohledu ochrany klimatu a pro dodržení závazků plynoucích z Pařížské dohody nedostatečný a Česká republika nesmí blokovat jeho navýšení, které bude na podzim projednávat Evropská rada. Požadujeme navýšení cílů snižování emisí nejméně o 55 %, ideálně o 65 %.


1 Podle Mezivládního panelu OSN o změnách klimatu (IPCC) musíme celosvětově do deseti let snížit emise skleníkových plynů bezmála o polovinu, což znamená mimo jiné také nutnost co nejrychleji opustit těžbu a spalování uhlí.