• Start: 3.9.2020 0:00
  • End: 6.9.2020 0:00

Událost na Facebooku
Praktické informace
Místo a doprava

Není na co čekat. Klimatická krize se každým rokem stupňuje a jednat musíme teď hned. Na 3.–6. září svoláváme akční víkend proti uhlí, během kterého plánujeme v severních Čechách uspořádat různorodé protesty za co nejrychlejší konec uhlí a spravedlivou transformaci.

Vláda po několikaměsíční přestávce svolala uhelnou komisi, ve které mají převážně politici a zástupci uhlobaronů rozhodnout o datu konce uhlí. Přitom už ale dlouho víme, že s uhlím musíme skončit bezodkladně, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize. Nemůžeme ztrácet čas dalšími diskuzemi: potřebujeme zavírat staré uhelné elektrárny jako Počerady a Chvaletice a potřebujeme začít #teď.

Spravedlivou transformaci a energetickou demokracii #teď

Konec uhlí vláda plánuje společně s majiteli energetických firem zcela bez lidí z uhelných oblastí. Tyto firmy chtějí uhelný průmysl udržet při životě co nejdéle a svou dominanci pojistit stavbou nových jaderných reaktorů.

My požadujeme spravedlivý konec uhlí, který musí jít ruku v ruce s vytvářením čistých pracovních míst a podporou lidí, kteří v uhelném průmyslu pracují nebo jsou postižení jeho dopady. Stejně tak chceme demokratizaci energetiky, tedy přechod na obnovitelné zdroje ve vlastnictví obcí, komunit a družstev.

Řešme sucho #teď

Namísto původní programové části Klimakempu – Letní školy klimatické spravedlnosti – chystáme několik vzdělávacích aktivit v uhelných regionech i mimo ně. Také se plánujeme zapojit do akcí a protestů proti způsobu, jakým vláda řeší současné sucho. Jednou z hlavních příčin sucha totiž je klimatická krize způsobená spalováním uhlí a jiných fosilních paliv.

Vždy jsme dbali na bezpečí všech zúčastněných. I nyní budeme při všech našich akcích – včetně akčního víkendu 3.–6. září – dělat vše pro to, abychom se vyhnuli zdravotním rizikům souvisejícím s pandemií koronaviru.

Zapoj se #teď

Nechceme se vrátit zpátky. Současná krize je také nadějí, kterou můžeme využít k tolik potřebné změně systému. Sami na to ale nestačíme: právě teď potřebujeme také tvoji podporu a aktivní účast. Přidej se k nám a pomoz nám změny prosadit!