Tisková zpráva hnutí Limity jsme my, Brno, 23. 3. 2022

Po pěti letech skončil spor o to, jestli policie při zásahu proti účastnicím Klimakempu postupovala nezákonně. Městský soud v Praze dal za pravdu slovenské aktivistce, která proti postupu policie podala žalobu. Policie podle něj porušovala zákon.

Z akce nenásilné občanské neposlušnosti během Klimakempu 2017. Foto: Majda Slámová

Více než sedm hodin v nočním transportu s pouty na rukou, pobyt v horkém dni na přímém slunci bez dostatku vody, urážky, ponižující jednání, nemožnost kontaktovat právní pomoc a vykonání malé potřeby jedině s pouty na rukou před zraky policistky. To jsou některé z bodů rozsáhlé žaloby proti postupu policie, se kterou se na soud obrátila jedna z aktivistek po Klimakempu v roce 2017. Soud uznal všechny body její žaloby.1 Stejně postupoval soud již dříve u obdobné žaloby, kterou podala další účastnice Klimakempu.2 Oba rozsudky jsou nyní pravomocné. Obě aktivistky v soudním sporu podporovalo hnutí Limity jsme my, které Klimakemp organizovalo.

K zajištění aktivistek došlo 24. června 2017. Tehdy 144 aktivistek vstoupilo do dolu Bílina, kde požadovaly konec těžby uhlí, protože jeho spalování způsobuje změny klimatu. Přestože se tehdy o této akci psalo ve zprávě o extrémismu ještě předtím, než proběhla, s požadavkem na ukončení těžby a spalování uhlí dnes souhlasí naprostá většina veřejnosti i vláda.

Policie účastnice legitimovala a následně je rozdělila, podle toho, zda měly české občanství nebo ne. Účastnice, které neměly české občanství (např. slovenské či německé), byly následně spoutány a transportovány dohromady v jednom autobuse. Podle svědectví z místa s nimi policie zacházela hůře než s aktivistkami s českým občanstvím.

Soud své letošní rozhodnutí vydal na základě velkého množství důkazů, videozáznamů, fotografií a policejních zpráv. V odůvodnění zejména kritizuje nepřiměřenost úkonů policie vzhledem k tomu, že předchozí překročení zákona ze strany aktivistek bylo minimální. Aktivistka se při zajištění na místě legitimovala a s policií spolupracovala. Nebyl tak důvod ji přes noc držet v poutech.

Rozsudok, ktorý uznal nezákonnosť zásahu polície, pre mňa znamená uznanie dôležitosti a sily občianskeho protestu. Súd potvrdil, že polícia nemôže svojvoľne trestať protestujúcich. Verím, že toto rozhodnutie pomôže ostatným zapojiť sa do aktivistického hnutia. V čase, keď politická reprezentácia zlyháva v riešení klimatickej krízy, je nevyhnutné usilovať sa o zmenu aj nenásilnými priamymi akciami,“ říká Lenka Kukurová, která žalobu podala.

Je nepřípustné, aby policie zneužívala své pravomoci a šikanovala a ponižovala lidi na služebnách,“ říká Jana Hrušková, členka právního týmu hnutí Limity jsme my. V minulosti bylo právě ponižování na služebnách po demonstracích používáno k odrazování a odstrašování od protestů. „Jediná rozumná možnost, jak se bránit v takové situaci, bývá podání správní žaloby. To je velmi náročný proces. Žaloby se táhnou často i několik let a pro úspěšný průběh sporu je třeba připravit řadu podkladů, což je pro jednotlivého člověka extrémně náročné a téměř nemožné bez odborné právní pomoci a zastoupení advokátem, současně jsou nemalé soudní poplatky, finanční náročnost je tedy velká. Za oběma aktivistkami však stálo klimatické hnutí, které jim s řešením policejních přešlapů významně pomohlo. Ve výsledku jsou rozhodnutí z obou případů důležitým vítězstvím nejen pro klimatické hnutí, ale pro celou občanskou společnost,“ dodává Hrušková.

Akce nenásilné občanské neposlušnosti považujeme za důležitý nástroj, jak poukázat na společenské problémy. Klimatickou krizi pociťujeme čím dál víc i v České republice. Díky práci celého klimatického hnutí se posunula veřejná debata. Politické kroky jsou ale navzdory tomu příliš pomalé nebo úplně zcestné. Extrémismus je spíš prosazování plynu jako čistého zdroje energie,“ říká Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my.

I když vás policie zajistí kvůli podezření z přestupku, neznamená to, že ztrácíte všechna svá práva a že s vámi může jednat, jak se jí zlíbí. Praktiky jako paušální používání pout trvající celé hodiny, přestože okolnosti nic takového neodůvodňují, jsou v dnešní době nepřijatelné. Věřím, že oba rozsudky budou užitečné i pro samotnou policii a že pomohou k tomu, aby se podobných přehmatů v budoucnu vyvarovala.“ komentuje výsledek soudu Jaromír Kyzour, advokát zastupující obě aktivistky.

I pět let po akci v roce 2017 mají některé z účastnic stále trauma z policejního chování, které zažily a nemohou se zúčastňovat akcí občanské neposlušnosti, přestože s nimi souzní.

Kontakty

Média: Veronika Dombrovská, ahoj@limityjsmemy.cz, tel: 737 863 097

Právní otázky: Jana Hrušková, jankahruskova@seznam.cz, tel: 728 821 776

   

1) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2022 č.j. 9 A 206/2017 - 168

2) Řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 A 195/2017, rozsudky jsou v anonymizované podobě dostupné na www.nssoud.cz, zpráva na ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3335204-soud-se-zastal-ucastnice-klimakepmu-zasah-policie-podle-nej-nebyl-zcela-primereny