Tisková zpráva Extinction Rebellion, Limity jsme my, Fridays for Future a Univerzity za klima ze dne 3. prosince 2020.

Jen den před jednáním uhelné komise rozšířily organizace Extinction Rebellion, Fridays for Future, Limity jsme my a Univerzity za klima symbolickou okupaci od Ministerstva životního prostředí také před další instituce. Nově tak klimatické hnutí okupuje také Ministerstvo průmyslu a obchodu, sídlo energetické společnosti ČEZ a také Úřad vlády.

Rozšířením symbolické blokády chtějí apelovat na to, aby v pátek Uhelná komise rozhodla o co nejrychlejším možném konci těžby a spalování uhlí. Žádný z nabízených termínů (2033, 2038 ani 2043) není podle klimatického hnutí dostatečný. Nejbohatší státy se totiž musí uhlí zbavit v následujících deseti letech. Jenom tak se můžeme vyhnout nejhorším dopadům klimatické krize, stejně jako drastičtějším opatřením v budoucnu.

Mezi rozvinutými zeměmi patří Česká republika dlouhodobě k největším emisním znečišťovatelům. Jenom elektrárna Počerady vypustí do ovzduší každý rok téměř stejně CO₂ jako všechna nákladní auta v ČR. Uhelná komise přitom v současnosti pracuje se scénáři, při kterých by se takové elektrárny zavíraly až po roce 2029.

Ministr Richard Brabec tvrdí, že pařížskou dohodu dodržujeme, pokud ale nezačneme s odklonem od uhlí hned, nemáme šanci své závazky naplnit. Pokud necháme všechny uhelné elektrárny běžet ještě devět let, nejhorším dopadům klimatické změny se nevyhneme. Uhelná komise by měla chránit naši budoucnost a naše životy, ne zisky uhlobaronů,“ řekl Martin Polák z iniciativy Univerzity za klima

Konec uhlí pak musí podle klimatického hnutí být spravedlivý. „Konec uhlí nesmí prohloubit sociální problémy v uhelných regionech. Naopak, útlum těžby a spalování je příležitostí pro čisté ovzduší a zlepšení kvality života všech lidí, včetně těch, kteří v uhelném průmyslu pracují. Musíme jim nabídnout rekvalifikace a důstojná pracovní místa,“ řekla Marika Volfová, členka hnutí Limity jsme my.

Všechny čtyři skupiny již od 16. listopadu symbolicky okupují také Ministerstvo životního prostředí. Stejně jako tam budou lidé i před jinými institucemi dodržovat všechna hygienická opatření nařízená vládou. Budou si proto držet rozestupy a mít na sobě roušky.

Kontakty

Klára Bělíčková, Fridays for Future, +420 774 382 445
Marika Volfová, Limity jsme my, +420 737 863 097, media@limityjsmemy.cz
Adéla Hrdličková, Extinction Rebellion, +420 605 158 008
Martin Polák, Univerzity za klima, +420 774 920 047