Tisková zpráva Extinction Rebellion, Limity jsme my, Fridays for Future a Univerzity za klima ze dne 30. listopadu 2020.

Už čtrnáct nepřetržitých dní a nocí strávili lidé z organizací Extinction Rebellion, Fridays for Future, Limity jsme my a Univerzity za klima před Ministerstvem životního prostředí. Dnes se k nim připojila stovka lidí a společnou demonstrací upozornili na blížící se zasedání Uhelné komise. Podobné demonstrace a happeningy se ve stejný čas konají také před českými ambasádami v Německu, na Slovensku a v Polsku.

Uhelná komise v pátek rozhodne o konečném scénáři útlumu těžby a spalování uhlí. Ani jedna z projednávaných možností, uvažuje se o termínech 2033, 2038 a 2043, ale není vzhledem k vážnosti klimatické krize adekvátní.

Nejbohatší státy se musí uhlí zbavit v následujících deseti letech. Jenom tak se můžeme vyhnout nejhorším dopadům klimatické krize, stejně jako drastičtějším opatřením v budoucnu. I ty nejambicióznější scénáře Uhelné komise ale počítají se zavíráním uhelných elektráren až po roce 2029. Chceme-li naplnit závazky Pařížské dohody, je nutné ty nejšpinavější, nejškodlivější a nejméně efektivní elektrárny, jako například Počerady nebo Chvaletice, začít zavírat ihned.

Mezi rozvinutými zeměmi patří Česko dlouhodobě k největším emisním znečišťovatelům a fosilní průmysl tu má dlouhodobou tradici. Jenom elektrárna Počerady vypustí do ovzduší každý rok téměř stejně CO₂ jako všechna nákladní auta v ČR. „Vláda musí začít uhelné elektrárny zavírat, ne je prodávat soukromým vlastníkům, kteří mají v plánu je ždímat, jak nejdéle to půjde,“ řekl Matyáš Jakubů z iniciativy Univerzity za klima.

Chceme spravedlivou transformaci energetiky tak, aby do roku 2030 byly vyřazeny z provozu všechny uhelné elektrárny a nedošlo k propadu ekonomiky. Podle nejnovějších klimatických modelů totiž hrozí, že zlomovou hranici oteplení o 1,5 stupně překročíme už během následujících pěti až deseti let. Proto je projednávaný konec uhlí až po roce 2030 nesmysl. Příští desetiletí je klíčovou fází, během níž se rozhodne o tom, jestli klimatickou krizi ještě zvládneme podchytit,“ řekla Adéla Hrdličková, mluvčí Extinction Rebellion.

Aktivistům a aktivistkám už se letos jednou podařilo na Uhelnou komisi vytvořit tlak a zabránit tak, aby přijala zásadní rozhodnutí bez podkladů. Nyní demonstrující přišli na vládu společně apelovat, aby chránila naši budoucnost, zdraví svých občanů a krajinu, nikoli zisky uhlobaronů.

Konec uhlí nesmí prohloubit sociální problémy v uhelných regionech. Naopak, útlum těžby a spalování je příležitostí pro čisté ovzduší a zlepšení kvality života všech lidí, včetně těch, kteří v uhelném průmyslu pracují. Musíme jim nabídnout rekvalifikace a důstojná pracovní místa,“ řekla Marika Volfová, členka hnutí Limity jsme my.

Finální doporučení uhelné komise značně ovlivní budoucnost České republiky a v případě rychlého konec uhlí můžeme předejít mnoha problémům spojeným s klimatickou krizí. Apelujeme proto na členky a členy Uhelné komise, aby závažnost klimatických problémů nesnižovali a nevycházeli vstříc fosilnímu průmyslu. Případné problémy spojené s pokračováním spalování uhlí dopadnou na další generace, které na vyřešení nebudou mít dostatek času,“ dodává Klára Bělíčková z hnutí Fridays for Future.

Po celou dobu demonstrace dodržujeme všechna hygienická opatření. Demonstrující byli rozděleni do skupin po dvaceti osobách oddělených dostatečnými rozestupy. Všichni zúčastnění měli po celou dobu demonstrace na sobě roušky a bezpečnost akce byla zajišťována dobrovolnicemi a dobrovolníky v každém sektoru.

Kontakty

Klára Bělíčková, Fridays for Future, +420 774 382 445
Matyáš Jakubů, Univerzity za klima, +420 774 285 480
Marika Volfová, Limity jsme my, +420 737 863 097, media@limityjsmemy.cz
Adéla Hrdličková, Extinction Rebellion, +420 605 158 008