V pondělí udělil krajský úřad Pardubického kraje výjimku z evropských limitů znečištění, čímž elektrárně umožní vypouštět třikrát více emisí rtuti i nadlimitní množství jiných znečišťujících látek. Zároveň tím umožní vlastníkovi elektrárny Severní energetické majitelů Pavla Tykače a Jana Dienstla prodloužit provoz elektrárny Chvaletice o přibližně deset let.

Hnutí Limity jsme my, které společně s místním spolkem Zastavme elektrárnu Chvaletice od pondělí pořádá nedaleko elektrárny vzdělávací a protestní tábor „Klimakemp“, považují rozhodnutí krajského úřadu za skandální selhání státu, který namísto řešení klimatické krize a ochrany naší budoucnosti i lidského zdraví jde na ruku uhlobaronům.

Elektrárna Chvaletice je největším znečišťovatelem ovzduší v celém Pardubickém kraji. Na její byznys s vývozem elektřiny doplácíme všichni svým zdravím, dividendy z uhelného byznysu odcházejí na Kypr. Z toho důvodu považujeme rozhodnutí krajského úřadu za nepřípustné. Máme v plánu prozkoumat rozhodnutí a s největší pravděpodobností také podáme odvolání k ministerstvu životního prostředí,“ říká členka spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice Jitka Češková.

Obě organizace upozorňují, že elektrárna Chvaletice měla skončit už v roce 2016, ale stát jí privatizoval do rukou uhlobaronů Tykače a Dienstla.

Prodlužování životnosti elektrárny o více než deset let není adekvátní reakcí na klimatickou krizi. Řešení klimatické krize se neobejde bez co nejrychlejšího konce těžby a spalování uhlí. Elektrárny jako jsou Chvaletice musíme začít zavírat, nikoliv prodlužovat jejich životnost,“ komentuje rozhodnutí krajského úřadu členka hnutí mluvčí Klimakemu Eva Jašková.

I na toto selhání státu budou účastníci a účastnice Klimakempu upozorňovat různorodými protestními akcemi, které začínají v pátek a budou pokračovat až do neděle. Limity jsme my a Zastavme elektrárnu Chvaletice pořádají ohlášený protestní pochod okolo elektrárny, který začíná v pátek od desáté hodiny na vlakovém nádraží v Řečanech nad Labem.

Během akčních dnů se uskuteční také akce nenásilné občanské neposlušnosti, k nimž s podporou ekologů, vědců a dalších osobností vyzvala neformální iniciativa Občané za konec doby uhelné.

Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy,“ vysvětluje důvody k protestům mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Marika Volfová.

Kontakty

Eva Jašková, Limity jsme my – media@limityjsmemy.cz, 737 863 097
Jitka Češková, Zastavme elektrárnu Chvaletice734 540 505
Marika Volfová, Občané za konec doby uhelné – neposlusnost@riseup.net, 773 647 880