Přednáškou o historii ekologického hnutí v České republice začala v neděli Letní škola klimatické spravedlnosti, pořádaná hnutím Limity jsme my v rámci letošního Klimakempu. Vzdělávací a protestní tábor proti těžbě a spalování uhlí tentokrát lidé, usilující o řešení neustále se zhoršující klimatické krize, pořádají nedaleko obce Veltruby poblíž středočeského Kolína.

Společným požadavkem všech účastníků a účastnic kempu je co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí v České republice, jako nutný předpoklad řešení klimatické krize. Letošní ročník se proto tématicky zaměřuje na spalování uhlí v nedaleké elektrárně Chvaletice. Hlavním důvodem je, že majitelé Pavel Tykač a Jan Dienstl požádali prostřednictvím své firmy Severní energetická pro svou elektrárnu o výjimku z evropských limitů znečištění. Elektrárna Chvaletice tyto limity nesplňuje a musela by proto v roce 2021 ukončit provoz.

Právě na příkladu elektrárny Chvaletice lze vidět, jak náš stát selhává při řešení klimatické krize a místo ochrany naší budoucnosti jde na ruku uhlobaronům. Elektrárna Chvaletice měla skončit už v roce 2016, ale stát jí privatizoval do rukou uhlobaronů Tykače a Dienstla. Nyní jim hodlá udělit výjimku, aby mohli elektrárnu provozovat dále. Místo udělování výjimek bychom měli po vzoru mnoha západních zemí začít uhelné elektrárny zavírat,” uvádí členka hnutí Limity jsme my Eva Jašková.

Pokud by krajský úřad a posléze ministerstvo životního prostředí udělilo elektrárně výjimku, umožní uhlobaronům Tykačovi a Dienstlovi ničit světové klima i ovzduší v regionu další desetiletí. Proti výjimce se vyjádřilo kromě ekologických organizací také město Pardubice i některé další obce z okolí. Vystupuje proti ní také místní spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice, jež na uspořádání tábora ve Veltrubech spolupracoval.

Elektrárna Chvaletice je největším znečišťovatelem ovzduší v celém Pardubickém kraji. Na její byznys s vývozem elektřiny doplácíme všichni svým zdravím, dividendy z uhelného byznysu odcházejí na Kypr a firma chce ještě ke všemu výjimku, aby nemusela investovat do nejlepších technologií a vyhnula se dodržování limitů znečištění ovzduší? To nám přijde skandální. Jsme proto rádi, že se letošní Klimakemp koná právě tady na Pardubicku a zveme všechny lidi z regionu, aby spolu s námi vyzvali úřady, ať výjimku zamítnou,“ říká členka pardubického spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice Jitka Češková.

Klimakemp nabídne v rámci letní školy bohatý program diskusí, přednášek a workshopů s předními odborníky na problematiku energetiku, změn klimatu či komunikace ekologických témat. Kromě toho je také místem pro prezentaci a zkoušení udržitelnějších způsobů života. Elektřinu si pro sebe kemp vyrábí pomocí solárních panelů, jídlo je veganské především od místních zemědělců a veškerý odpad účastníci a účastnice kempu třídí.

Od pátku do neděle se pak v rámci akčních dnů budou konat také různorodé protesty proti těžbě a spalování uhlí. Limity jsme my a Zastavme elektrárnu Chvaletice pořádají řádně ohlášený protestní pochod okolo elektrárny, který začíná v pátek od desáté hodiny na vlakovém nádraží v Řečanech nad Labem. Během víkendu se uskuteční také akce nenásilné občanské neposlušnosti, ke nimž s podporou ekologů, vědců a dalších osobností vyzvala neformální iniciativa Občané za konec doby uhelné.

Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy,“ vyvětluje důvody k protestům mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Marika Volfová.

Kontakty:

Eva Jašková, Limity jsme my - media@limityjsmemy.cz, 737 863 097

Jitka Češková, Zastavme elektrárnu Chvaletice -  734 540 505

Marika Volfová, Občané za konec doby uhelné - neposlusnost@riseup.net, 773 647 880

Sociální sítě:

Facebook: https://www.facebook.com/limityjsmemy/

Twitter: https://twitter.com/LimityJsmeMy

Instagram: https://www.instagram.com/limityjsmemy/

Web

www.limityjsmemy.cz

www.zastavmechvaletice.cz