Stovky lidí právě zablokovaly hlavní vstup do hnědouhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Protestují tak proti laxnímu přístupu státu ke snižování skleníkových emisí. Požadují co nejrychlejší uzavření elektrárny Chvaletice a konec těžby a spalování uhlí, které je u nás hlavní příčinou stále se zhoršující klimatické krize. Akce je součástí akčních dnů proti uhlí, které vyhlásila iniciativa Limity jsme my v rámci letošního Klimakempu. K občanské neposlušnosti vyzvala iniciativa Občané za konec doby uhelné.1

Demonstrace začala krátce po desáté hodině u železniční zastávky Řečany nad Labem. Průvod několika set lidí pak zamířil kolem elektrárny na zadní parkoviště, kde následovaly proslovy účastníků a účastnic protestů. Po cestě zpátky část lidí v malířských overalech obsadila prostor před hlavní branou, kde nyní zamýšlejí zůstat.

 

Protesty mají upozornit na to, že český stát selhává ve své povinnosti řešit akutní klimatickou krizi a místo ochrany klimatu a našeho zdraví jde na ruku uhlobaronům. Příkladem může být pondělní rozhodnutí krajského úřadu, který udělil vedení elektrárny výjimku z evropských limitů znečištění, aby mohlo elektrárnu provozovat dále.

Řešení klimatické krize se neobejde bez co nejrychlejšího konce těžby a spalování uhlí. Elektrárna Chvaletice měla skončit už v roce 2016, ale stát jí privatizoval do rukou uhlobaronů Tykače a Dienstla. Když stát není schopen řešit klimatickou krizi a zajistit naší budoucnost, mají lidé právo i povinnost postavit se na obranu klimatu nenásilně vlastními těly,” řekla mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Marika Volfová.

K demonstraci, již Limity jsme my svolaly společně s místní iniciativou Zastavme elektrárnu Chvaletice, se kromě účastnic a účastníků Klimakempu, přidali také odpůrci elektrárny z regionu. Demonstraci podpořil také pardubický spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice. Součástí průvodu je také čtyřicet let starý nákladní automobil - veterán, který má názorně demonstrovat, jak vypadá technologie, která je stejně stará jako elektrárna Chvaletice.

K akcím občanské neposlušnosti vyzvala s podporou ekologů, vědců a dalších osobností neformální iniciativa Občané za konec doby uhelné. Očekává se proto, že protesty budou pokračovat i v sobotu a neděli.

Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Při současném rozsahu klimatické krize jsou akce nenásilné občanské neposlušnosti legitimním nástrojem, jak zabránit hrozícímu klimatickému rozvratu,“ vysvětluje důvody k protestům mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Jan Polášek.

Na akcích jsou přítomní také dva parlamentní pozorovatelé. Konkrétně poslanec a člen výboru pro bezpečnost Tomáš Vymazal (Piráti) a německý europoslanec Michael Bloss. Oba budou sledovat, zda policie během akčního víkendu nepřekračuje své pravomoci.

Proč občanská neposlušnost:
Naše společnost je v klimatické krizi a čas k jejímu řešení se rychle krátí. Dopady klimatických extrémů se násobně zhorší a budou hrozit potenciálně nezvratné důsledky, včetně hromadného vymírání druhů. Postupující rozvrat klimatu, způsobovaný fosilním průmyslem, ohrožuje práva naše i budoucích generací – včetně práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, jako jsou právo na život, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu zdraví.

Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy.

Kontakty:

Marika Volfová a Jan Polášek, Občané za konec doby uhelné – neposlusnost@riseup.net, 773 647 880

Média Limity jsme my - media@limityjsmemy.cz, 737 863 097