Ochránci klimatu po osmačtyřiceti hodinách ukončují blokádu Chvaletic. "Nepřestaneme, dokud uhlí neskončí," slibují

7. 7. 2019, 12:00

 

Po necelých osmačtyřiceti hodinách dnes odpoledne ochránci klimatu ukončili nenásilnou blokádu hlavního vjezdu do hnědouhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Akce, kterou lidé z celé republiky i zahraničí protestovali proti laxnímu přístupu českého státu k ochraně klimatu a prodlužování provozu starých uhelných elektráren, se obešla bez zásahu policie.

Protestující žádají, aby Česká republika začala přebytečné kapacity uhelných elektráren zavírat a zahájila tak cestu k co nejrychlejšímu ukončení těžby a spalování uhlí. Upozorňují, že uhlí je u nás hlavní příčinou klimatické krize, projevující se v české krajině mimo jiné drastickým suchem, odumíráním lesů a škodami v zemědělství.

„Chvaletice měly být dávno zavřené, stejně jako Počerady a další staré uhelné elektrárny, jejichž produkci zbytečně vyvážíme do zahraničí. Český stát selhává ve své povinnosti chránit klima vhodné pro život a zdraví svých obyvatel a namísto toho chrání zisky uhlobaronů jako je majitel Chvaletic Pavel Tykač. Akce nenásilné občanské neposlušnosti jako blokády, okupace a stávky považujeme za oprávněnou a potřebnou reakci, která může přinést změnu, říká Marika Volfová, mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné, jejíž výzvu k občanské neposlušnosti podpořili kromě ekologických organizací také osobnosti jako přední český klimatolog Michal Marek či odborník na biodiverzitu Pavel Kindlmann.1

Protestní akce kolem Chvaletické elektrárny se uskutečnily v rámci takzvaných „akčních dnů“ během letošního Klimakempu – protestního a vzdělávacího tábora, jejž hnutí Limity jsme my pořádalo od minulé neděle v nedalekých Veltrubech. Dostalo se jim také podpory místních lidí, kteří se účastnili úvodní páteční demonstrace kolem elektrárny, včetně starosty Veltrub Jiřího Hůly. Místním vadí především emise toxických látek, kterými elektrárna znečišťuje své okolí. Právě v pondělí udělil krajský úřad v Pardubicích elektrárně výjimku, která by jí umožnila prodloužit provoz do dalšího desetiletí a vypouštět mimo jiné až trojnásobné množství jedovaté rtuti.

 

Někteří místní obyvatelé přijížděli blokádu podpořit také během víkendu. Účastníkům vozili mimo jiné občerstvení. „Já jsem z Pardubic a když jsem se dozvěděla, že tyhle mladý úžasný lidi tady takhle bojujou, tak jsem se rozhodla, že aspoň trochu přispěju… tak jsem rychle upekla buchty aspoň, abych udělala radost,“ říká paní Olina z blízkých Pardubic na videu zveřejněném hnutím Limity jsme my na sociálních sítích.

 

V průběhu noci ze soboty na neděli se v rámci protestů uskutečnila také umělecká intervence skupiny Lunchmeat studio, která na chladící věže elektrárny výkonným laserem promítala nápisy jako „DOST UHLÍ“, „STOP COAL“ či údaje o emisích různých látek, které zařízení vypouští do ovzduší. Po důkladném úklidu místa se účatsníci blokády společným pochodem vydali na vlak do blízkých Chvaletic, odkud zamíří zpět do tábora ve Veltrubech či k domovu.

 

Protesty považujeme za úspěch. Je znát, že hnutí za klimatickou spravedlnost také u nás roste. Právě aktivita občanů zdola může věci měnit a v tlaku na politiky a úřady tak nesmíme polevovat, dokud i Česká republika nebude mít plán pro rychlý konec uhlí. V akcích nenásilné občanské neposlušnosti proto hodláme pokračovat, dokud u nás uhlí definitivně neskončí,“ hodnotí akce Jan Polášek z iniciativy Občané za konec doby uhelné.

 

Mluvčí uhelné společnosti Severní energetická Gabriela Sáričková Benešová se pro média vyjádřila, že nechápe, co protestujícím vadí, protože prý elektrárna do ekologizace svého provozu investuje miliardy. „Paní Sáričková-Benešová samozřejmě moc dobře ví, co nám vadí. Investicemi má zřejmě na mysli rekonstrukci, kterou elektrárna před třemi lety prodloužila provoz dvou bloků, aniž by se obtěžovala to konzultovat s veřejností. Přesto nebude splňovat nové limity a proto teď žádá o výjimku na rtuť a další škodliviny, aby ušetřila. Filtrovat zplodiny tak budou naše plíce. Tvářit se, že jí záleží na zdraví místních je skutečná drzost,“ odpovídá Robert Hrdina z místní inicativy Zastavme elektrárnu Chvaletice.

 

Elektrárna kromě toho nevypouští jen toxické látky. Je také hned třetím největším zdrojem emisí oxidu uhličitého na území České republiky a zde naopak dosahuje rekordních emisí. Jen loni zvýšila meziročně uhlíkové emise o 43%, protože oproti minulosti, kdy sloužila jako vyrovnávací zdroj, dnes dokonce překračuje projektovaný výkon. „Je nám jasné, že o klimatické krizi a emisích uhlíku, které ji způsobují, se Tykačově firmě moc mluvit nechce. Neměla by co říct. Pokud chceme klimatickou krizi řešit dřív, než přeroste v katastrofu, musíme zatáhnout za záchrannou brzdu a skončit s těžbou a spalováním uhlí,“ dodává Marika Volfová.

Proč občanská neposlušnost:

 

Naše společnost je v klimatické krizi a čas k jejímu řešení se rychle krátí. Dopady klimatických extrémů se násobně zhorší a budou hrozit potenciálně nezvratné důsledky, včetně hromadného vymírání druhů. Postupující rozvrat klimatu, způsobovaný fosilním průmyslem, ohrožuje práva naše i budoucích generací – včetně práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, jako jsou právo na život, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu zdraví.

 

Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy.

 

Kontakty:

Marika Volfová a Jan Polášek, Občané za konec doby uhelnéneposlusnost@riseup.net, 773 647 880

 

Média Limity jsme my - media@limityjsmemy.cz, 737 863 097

Sociální sítě:

Facebook: https://www.facebook.com/limityjsmemy/

Twitter: https://twitter.com/LimityJsmeMy

Instagram: https://www.instagram.com/limityjsmemy/

 

Web

www.limityjsmemy.cz