Třetí ročník Klimakempu se bude konat na Pardubicku v blízkosti uhelné elektrárny Chvaletice. Hnutí Limity jsme my, které klimatický tábor stejně jako v předešlých dvou letech pořádá, se nakonec rozhodlo upřednostnit ji před elektrárnou Počerady, která leží na Mostecku. Hlavním důvodem je, že majitelé Pavel Tykač a Jan Dienstl požádali prostřednictvím své firmy Severní energetická pro svou elektrárnu o výjimku z evropských limitů znečištění.

Elektrárna Chvaletice tyto limity nesplňuje a musela by proto v roce 2021 ukončit provoz. Pokud by krajský úřad a posléze ministerstvo životního prostředí udělilo elektrárně výjimku, umožní uhlobaronům Tykačovi a Dienstlovi ničit klima i ovzduší v regionu další desetiletí. Proti výjimce se vyjádřilo město Pardubice i některé obce.

„Změny klimatu začínají také tady na Pardubicku, kde se v přibližně čtyřicet let staré elektrárně Chvaletice spaluje nejšpinavější fosilní palivo – hnědé uhlí – ze severočeských povrchových dolů. Výsledné oteplování způsobuje po celém světě sucha, lesní požáry, tání ledovců nebo rekordní tropické bouře a vede již dnes k utrpení milionů lidí. Stejně na elektrárnu doplácejí místní lidé svým zdravím, které jim ničí špatné ovzduší. Klimakempem chceme upozornit na to, že Česká republika nesmí dávat výjimky uhelným elektrárnám a naopak je musí začít zavírat a zahájit tím cestu ke konci těžby a spalování uhlí,“ říká člen hnutí Limity jsme my Josef Patočka.

Česká republika přitom patří k největším vývozcům elektřiny na světě. Ročně vyvezeme téměř pětinu elektřiny vyrobené na území České republiky, což je množství které by vyrobily čtyři elektrárny Chvaletice. Loni to bylo 13,9 TWh elektřiny. K ničení klimatu i zdraví lidí tak dochází zcela zbytečně.

„Elektrárna Chvaletice je největším znečišťovatelem ovzduší v celém Pardubickém kraji. Na její byznys s vývozem elektřiny doplácíme všichni svým zdravím, dividendy z uhelného byznysu odcházejí na Kypr a firma chce ještě ke všemu výjimku, aby nemusela investovat do nejlepších technologií a vyhnula se dodržování limitů znečištění ovzduší? To nám přijde skandální. Jsme proto rádi, že se letošní Klimakemp bude konat právě tady na Pardubicku a zveme všechny lidi z regionu, aby spolu s námi vyzvali úřady, ať výjimku zamítnou,“ říká členka pardubického spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice Jitka Češková. Podle vědců z Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu musíme do roku 2030 radikálně snížit emise skleníkových plynů bezmála o polovinu a do roku 2050 se jich musíme zbavit úplně, pokud nechceme překročit oteplení planety o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální době. To podle dodatečných analýz znamená skončit s těžbou a spalováním uhlí do konce roku 2030.

„Sliby a plány jednotlivých států ale k takovému vývoji vůbec nesměřují. Uhlí pro výrobu elektřiny lze přitom v rámci EU nahradit nejsnáze a je proto naprosto oprávněné jeho těžbě čelit. Hnutí Limity jsme my s tím začalo už před čtyřmi lety a vědecké poznatky mu dávají zcela za pravdu. Nezůstane-li naprostá většina známých zásob uhlí v zemi, cíl udržení oteplení pod 1,5 stupni je zcela nemožné splnit,“ shrnul vědecké poznatky Jan Hollan z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Co je to Klimakemp?

Klimakemp je tábor bez vedoucích zaměřený na budování hnutí za klimatickou spravedlnost. Funguje na principu udržitelnosti a každý rok jej provází mnoho debat, workshopů a kulturního programu zaměřených na téma ochrany klimatu.

Celý Klimakemp začne už ve čtvrtek 27. června společným stavěním kempu. Pokračuje pak 30. června večer první přednáškou z Letní školy klimatické spravedlnosti, která bude pokračovat až do středy 3. července. Těšit se můžeš na přednášky, diskuze i praktické workshopy na témata jako je komunikace klimatické krize, strategie ekologického hnutí, nerůstová ekonomika, environmentální žal či demokratizace energetiky. Kompletní program najdete na našich webových stránkách.

O víkendu se budou konat různorodé protesty proti těžbě a spalování uhlí. Předchozí dva ročníky se konaly v severních Čechách, konkrétně u obcí Horní Jiřetín a Louka u Litvínova. Oba předchozí ročníky vyvrcholily během „akčních víkendů“ také akcemi občanské neposlušnosti, při nichž stovky lidí zablokovali provoz velkolomu Bílina. Letos k akcím občanské neposlušnosti vyzvala iniciativa Občané za konec doby uhelné.

„Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy,“ řekla mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Marika Volfová.

Kontakty

Josef Patočka, Limity jsme my – media@limityjsmemy.cz, 737 863 097
Jitka Češková, Zastavme elektrárnu Chvaletice
Jan Hollan, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – 606 073 562

Sociální sítě

Facebook
Twitter
Instagram

Web

limityjsmemy.cz
zastavmechvaletice.cz