Policisté zasahující během prvního Klimakempu konaného v roce 2017 na severu Čech pochybili. Městský soud v Praze uznal správní žalobu jednoho z filmařů, který si stěžoval na nezákonný postup policie při jejich lustrování před příjezdem do kempu. Zasahující policisté totiž na otázku po zákonném důvodu lustrace nejprve odpověděli, že je to kvůli „opatření Klimakemp.“

Žádný takový důvod však zákon o policii nezná. Po naléhání filmařů, kteří na kemp jeli natáčet reportáž do pořadu České televize Intolerance, a telefonické poradě s nadřízenými jeden z policistů nakonec sdělil pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách. Takový postup je však podle soudu nezákonný. Mimo jiné soud uvádí, že skutkové okolnosti vyvolávají dojem, že důvod pro lustraci byl filmařům sdělen účelově, za účelem dodatečného „ospravedlnění“ výzvy k prokázání totožnosti.

Důvod pro lustraci musí existovat již v době výzvy k prokázání totožnosti a nelze jej následně domýšlet, či vytvářet jen proto, aby byl nějaký důvod sdělen; jeho sdělení tedy nesmí být samoúčelné,“ uvádí ve svém rozsudku Městský soud v Praze.

Soud proto policii nakázal zničení materiálů získaných při nezákonné lustraci.

Spravedlnosti se nezákonně perlustrovaný filmař domohl až napodruhé. Městský soud v Praze nejprve v loňském roce žalobu zamítl. Filmař proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), který jeho výhrady uznal a první rozsudek zrušil. Nynější rozsudek Městského soudu v Praze je pravomocný.

Doufáme, že tento judikát bude precedentem do budoucna – pro další probíhající soudní řízení o jiných nezákonných perslustracích, ale hlavně precedentem pro jednání Policie. Ta by měla konečně chránit zájmy občanů, kteří usilují o záchranu planety a zmírnění dopadů změn klimatu, a nikoliv zájmy uhlobaronů,“ řekla členka hnutí Limity jsme my Klára Aubrechtová.

Během natáčení filmu o Klimakempu 2017 jsem nabýval dojmu, že se PČR snaží systematicky veřejnoprávním médiím ztěžovat práci. Při kontaktech s policisty se mi vysmívali, nevěřili, že jsme štáb České Televize, i když jsme měli vybavení s logy ČT a prokazovali se příslušnými dokumenty. Security firmy fyzicky napadali naší techniku i nás a vulgárně nás zastrašovali. Jsem proto rád, že jsme tímto soudem dosáhli jistého zadostiučinění a doufám, že bude v budoucnu podobným excesům předcházeno,” řekl jeden z dotknutých filmařů Vladimír Turner. „Obrovské množství perlustrací v Horním Jiřetíně ve dnech Klimakempu 2017 bylo skutečně obtěžující. Jsme rádi, že správní soudy uznaly, že policisté, kteří bez pořádného důvodu a pod pohrůžkou předvedení na policejní stanici vyžadovali prokazování totožnosti, postupovali v tomto případě nezákonně. Je jen otázkou, kolik dalších perlustrací bylo v průběhu Klimakempu nelegálních. Doufáme, že k podobným přešlapům u dalších Klimakempů už ze strany policie docházet nebude,“ řekl právník Jaromír Kyzour, který zastupoval filmaře.

Hnutí Limity jsme my pořádá na začátku července už třetí Klimakemp, který je táborem bez vedoucích zaměřeným na budování hnutí za klimatickou spravedlnost. Klimakemp funguje na principu udržitelnosti a každý rok jej provází mnoho debat, workshopů a kulturního programu zaměřených na téma ochrany klimatu. O víkendu se budou take konat různorodé protesty proti těžbě a spalování uhlí.

Kontakty

E-mail: ljm.media@riseup.net
Telefon: 737 863 097

Nemáme stále mluvčí, pozice rotuje mezi členy mediálního týmu.