Minulý týden poslala společnost Severočeské doly přibližně sto lidem předžalobní výzvu, ve které požaduje zaplacení více než 600 tisíc korun. Tolik údajně měla stát škoda způsobená nenásilnou přímou akcí občanské neposlušnosti z loňského července, při níž se asi tři stovky lidí rozhodly vstoupit do dolu Bílina na protest proti těžbě hnědého uhlí jakožto hlavní příčině změn klimatu. Ukázalo se však, že Severočeské doly žádají uhradit statisícovou částku také od lidí, kteří v dole Bílina prokazatelně nebyli a žádnou škodu tudíž nemohli způsobit. Co víc, lidem, kteří se na místě vůbec nenacházeli, přišlo také obvinění z přestupku od Policie ČR.

Jedním z nich je i Filip Zrůst. V době, kdy lidé vstoupili do dolu Bílina, se podílel na chodu Klimakempu v Louce u Litvínova. „Od začátku Klimakempu až do jeho konce jsem pomáhal s jeho chodem. Nestačil jsem si ani zajít do místní hospody. Akce občanské neposlušnosti proti fosilnímu průmyslu, který způsobuje nenávratné změny klimatu, považuji za legitimní. Ale vůbec nerozumím tomu, čím jsem se já konkrétně mohl vůči Severočeským dolům provinit a proč jim mám platit takové peníze,“ nechápe dopis s předžalobní výzvou Filip Zrůst.

Podobně je na tom Klára Berg, která v době konání akce dokonce ani nebyla v severních Čechách. „Je obtěžující řešit předžalobní výzvu kvůli diletantství Policie ČR a Severočeských dolů, kteří mě neoprávněně obvinili z přestupku, i když jsem v den přímé akce byla na svatbě kamaráda v Olomouci. Fosilní průmysl tím ukazuje svou bezradnost a policie svou nekompetentnost,“ řekla Klára Berg.

Minimálně dalších deset lidí bylo již dříve obviněno z přestupků neuposlechnutí výzvy úřední osoby, přestože se v době konání protestů na místě prokazatelně nenacházeli a někteří z nich byli dokonce i v zahraničí. Mezi neprávem obviněné patří i Johana Drlíková, která se nenásilné přímé akce občanské neposlušnosti proti uhlí zúčastnila v roce 2017 a potrestaná za to již byla.

„Změna klimatu je aktuálním problémem a podle vědců opravdu nemáme času nazbyt. Proto považuji přímou akci za důležitou. Loni jsem se jí bohužel vůbec nemohla zúčastnit, protože jsem byla na brigádě v Národním parku Šumava, kde jsem se věnovala biomonitoringu pro správu parku. Přesto jsem dostala pokutu za to, že jsem byla v dole Bílina,“ uvedla Drlíková. Litvínovský úřad nakonec její přestupkové řízení zastavil, podobně jako devíti dalším lidem, které obvinil neprávem.

Advokát Pavel Uhl, který neprávem obviněné zastupuje, považuje tuto snahu obvinit z přestupků či případně žalovat také lidi, kteří se akce nezúčastnili, za groteskní. Dodává: „Smyslem právní úpravy odpovědnosti má být náprava narušených vztahů mezi lidmi nebo porušení povinností vůči společnosti. Takto by i mělo být právo vykládáno a používáno. V tomto případě jsou nástroje práva zamýšlené k účelům zcela jiným, používány způsobem, který vzbuzuje obavu, zda neslouží spíše k zastrašení od občanského aktivizmu a vyvolání atmosféry právní nejistoty a ohrožení.“

Podle hnutí Limity jsme my postupy policie, státních úřadů i uhelné firmy jen prohlubují obavy, že jde o snahy plošně zastrašit hnutí za klimatickou spravedlnost. A to včetně lidí, kteří se akcí občanské neposlušnosti neúčastní a přestupky nepáchají. Hnutí připomíná, že máme-li udržet oteplení naší planety pod 1,5 stupněm Celsia, musíme podle vědců během následujícího desetiletí se spalováním uhlí zcela skončit, jinak nám hrozí katastrofické a nevratné změny klimatu. Česká republika však plánuje pokračovat v těžbě a spalování uhlí i v dalších desetiletích.

„Občanská neposlušnost je podle nás v takové situaci na místě. Obviňování lidí, kteří se akcí prokazatelně neúčastní, považujeme za nebezpečné. Státní úřady i Severočeské doly tím říkají, že si můžou došlápnout na každého, kdo se jim znelíbí,“ říká členka hnutí Limity jsme my Klára Aubrechtová.

Kontakty

Email: ljm.media@riseup.net
Telefon: 737 863 097