Ke čtrnácti dnům plným demonstrací, kreativních happeningů a nenásilných přímých akcí za klima a konec doby uhelné vyzvalo hnutí Limity jsme my. Akce zaměřené proti fosilnímu průmyslu začnou symbolicky přesně na den Země, tedy 22. dubna a skončí v neděli 5. května.

Smyslem akcí je upozornit na devastující účinky fosilního průmyslu, který způsobuje změny klimatu.

Podle loňské zprávy vědců z Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme na radikální změnu kurzu již jen necelých dvanáct let. Nechceme-li během první poloviny tohoto století překročit kritickou hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia, musíme srazit emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv do roku 2030 téměř o polovinu a do roku 2050 na nulu.

Barbora Adamková, členka hnutí Limity jsme my, řekla:
„Českou republiku dlouhodobě sužuje sucho, lesní požáry jsou už dnes běžné po celém světě, vymírají živočichové, ledovce po celém světě tají. Pokud chceme zachránit důstojné podmínky pro život na planetě, musíme se zbavit uhlí a všech fosilních paliv. K tomu potřebujeme, aby se k hnutí za klimatickou spravedlnost přidalo co nejvíce lidí. Vyzýváme proto všechny, aby na přelomu dubna a května uspořádali akci za klima a konec doby uhelné.“

Dva týdny akcí budou navazovat na celosvětový týden akcí pořádaný hnutí Extinction Rebellion a celosvětové stávky středoškolských studentek a studentů. Hnutí Limity jsme my zároveň stejně jako v předchozích dvou letech pořádá za začátku července – konkrétně od 1. do 7. července – akci klimatický tábor. Letos se hnutí Limity jsme my hodlá zaměřit na špinavé elektrárny a byznys uhlobaronů Pavla Tykače a Jana Dienstla. Z toho důvodu se Klimakemp bude konat buďto v blízkosti elektrárny Chvaletice, jejíž životnost chtějí právě tito uhlobaroni prodloužit nebo u elektrárny Počerady, kterou chtějí majitelé Czech coal koupit od ČEZu

Klimakemp je letní škola a tábor bez vedoucích. Mají na něm své přednášky a workshopy odbornice a aktivisté z celé Evropy. Součástí bude také akční víkend, při kterém se odehraje několik kreativních nenásilných protestů proti těžbě a spalování uhlí.

Kontakty

ljm.media@riseup.net
737 863 097