Konec doby uhelné musí začít hned, ne až za deset let, vzkázali lidé ministru Brabcovi. Kritizují rozšiřování těžby na dole Bílina a žádají zavírání starých uhelných elektráren.

„1,5° = konec uhlí hned“ – takový šestnáct metrů dlouhý světelný nápis, zářící do soumraku, rozsvítili dnes před budovou Ministerstva životního prostředí ve Vršovicích lidé z klimatického hnutí Limity jsme my. Akcí vzkázali ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), že Česká republika musí bezodkladně začít s útlumem těžby uhlí a zavíráním starých uhelných elektráren, aby splnila své mezinárodní závazky vyplývající z Pařížské klimatické dohody a přispěla svým dílem k zastavení nebezpečných změn klimatu.

Vadí jim především chystané rozšiřování dolu Bílina, kde vláda v roce 2015 prolomila limity těžby, stejně jako prodlužování provozu uhelných elektráren. O obojím bude spolurozhodovat také Brabcův resort. Protestující chtějí, aby se proti prodlužování závislosti na uhlí jasně postavil a podpořil čisté alternativy. Ministr Brabec se v nedávném rozhovoru pro MF Dnes vyjádřil ve prospěch „konce doby uhelné“ a opakovaně hovořil o tom, že Česká republika hodlá splnit své závazky, vyplývající z Pařížské klimatické dohody. K té se vláda hlásí také ve svém programovém prohlášení.

Co je pro zastavení oteplování pod bezpečnější hranicí 1,5 stupně Celsia potřeba udělat, upřesnila loňská zpráva vědců z Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN (IPCC). Vyplývá z ní, že emise je do roku 2030 nutno snížit bezmála o polovinu. Dodatečné propočty ukazují, že takový postup vyžaduje, aby země OECD – tedy i Česká republika – se spalováním uhlí skončily nejpozději právě do tohoto data. Brabec ale – v rozporu se svými výroky na podporu ochrany klimatu – prezentuje ve zmíněném rozhovoru rozšíření těžby na dole Bílina po roce 2030 jako hotovou věc.

A to přesto, že o něm má jeho úřad teprve rozhodnout – a navzdory tomu, že ČEZem předložená dokumentace vliv spalování uhlí z Bíliny na klima zcela opomíjí. Podobně také odstavování dalších uhelných bloků by mělo podle Brabce nastat až po kritickém roce 2030, kdy již dle vědců může být pozdě na to, zabránit nejhorším a možná nevratným dopadům změn klimatu. Ministr se v minulosti nepostavil ani proti výjimkám z nových evropských limitů znečištění, díky kterým by staré uhelné elektrárny mohly prodloužit svůj provoz i do další dekády.

O podobnou výjimku již požádala elektrárna Chvaletice na Pardubicku, patřící pod Severní energetickou Pavla Tykače. Stejně by chtěl zřejmě tento kontroverzní uhlobaron naložit s elektrárnou Počerady, podaří-li se mu ji letos získat od polostátního ČEZu. Zastaralá elektrárna Počerady je přitom největším zdrojem emisí CO₂ na našem území a patří z hlediska emisí oxidu uhličitého i toxických látek ke třiceti nejhorším v Evropě.

Josef Patočka z hnutí Limity jsme my řekl:

„Změny klimatu již dnes závažně ohrožují mezinárodní stabilitu i prosperitu České republiky. U nás způsobují mnohaleté rekordní sucho, které zdražuje základní potraviny a ubližuje tak především nízkopříjmovým domácnostem. V zemích Jihu zase vyhánějí lidi z půdy a přispívají tak k nucené migraci. Ministr Brabec by měl splnit své sliby, řešit jejich příčiny a postavit se za rychlé snížení emisí útlumem spalování a těžby uhlí. Jinak jsou jeho výroky jen prázdné a nezodpovědné fráze.“

„Mluvit o konci doby uhelné nestačí – ministr Brabec by pro něj měl také něco udělat. A to hned, nikoli až za deset let, kdy možná již nebude ve funkci. Chceme-li zabránit oteplení o víc než 1,5 stupně Celsia a vyhnout se nejhorším důsledkům změn klimatu, musí u nás uhlí skončit do deseti let. To znamená začít ještě dnes. Myslí-li to ministr s klimatem vážně, měl by se postavit proti rozšíření těžby na Bílině a za uzavření starých uhelných elektráren. Neudělá-li to,  jde o vážné selhání.


   Kontakty: Média a komunikace Limity jsme my:

ljm.media@riseup.net 737 863 097


 Josef Patočka, Limity jsme my, mluvčí akce:

patocka.josef@gmail.com 731 445 153