Fotografie a pravidelné novinky najdete také na našem Facebooku.

Pětistovka lidí rozdělená do čtyř skupinek, takzvaných prstů, prošla nahlášenou trasou z Klimakempu přes území bývalých Libkovic, poslední obce zbourané kvůli těžbě uhlí v České republice, až k hraně dolu Bílina. Fialový a zlatý prst čítající přibližně čtyři sta lidí se poté oddělily z legálně nahlášené trasy a zamířili směrem do nitra lomu.

Část lidí při pochodu do lomu zastavila policie, velká skupina obsadila uhelný překladač, ze kterého se uhlí překlápí na dopravníkové pásy. Menší část poté zamířila směrem k rypadlům.

Zelený prst, čítající přibližně stovku lidí, zůstal na trase nahlášeného pochodu. Cyklistický prst se oddělil již během legálního pochodu a zamířil na projížďku po okolí kempu. Zároveň skupinka šestnácti lidí v noci opustila kemp a během ranního rozbřesku vylezla na jedno z rypadel, které těží zeminu v dole Bílina. Pomocí blokovacích pomůcek se připoutali k rypadlu. Na místě zůstali až do večera.

Členka hnutí Limity jsme my Marika Volfová řekla:

Změna klimatu začíná tady. Uhlí vytěžené a spálené v Mosteckém uhelném regionu přispívá k celosvětovým škodám způsobeným změnami klimatu. Zatímco uhlobaroni vydělávají miliony korun, změny klimatu dopadají na ty nejzranitelnější z nás, zejména ze zemí globálního Jihu. Chceme co nejrychlejší konec provozu zbytečných uhelných elektráren, jako jsou Počerady nebo Chvaletice, a dolů. Chceme rychlý přechod na čistou energii a spravedlivou společnost.“

Kontakty na nás a důležité odkazy:

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na čísle 737 863 097, kde se dozvíte všechny podstatné informace. Nemáme stálé tiskové mluvčí, pozice v průběhu času rotuje mezi jednotlivými členy a členkami hnutí. Veškeré informace o hnutí Limity jsme my najdete na internetových stránkách https://limityjsmemy.cz.

Více informací o probíhajících akcích

Facebook: https://www.facebook.com/limityjsmemy/

Twitter: https://twitter.com/LimityJsmeMy

Instagram: https://www.instagram.com/limityjsmemy/

Kontakty:

e-mail: ljm.media@riseup.net

Telefon: 737 863 097

Důvody konání Klimakempu 2018:

Situace je vážná. Rok 2017 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Evropu v létě zachvátilo sucho, které se dlouhodobě nevyhýbá ani České republice. Odborníci se shodují, že se naše planeta rapidně otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit.

Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovatelé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Situace v České republice nás opět nutí přikročit k akci. Česká republika neustále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, které slouží pouze pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí a jsou zdrojem velkých příjmů pro uhlobarony. ČEZ nadále pokračuje ve svém plánu rozšířit těžbu hnědého uhlí na dole Bílina i za hranicí limitů těžby, které vláda prolomila v roce 2015. Zásadní debata o změnách klimatu, které ohrožují naší společnou budoucnost, a přechodu na čistou a spravedlivou ekonomiku prakticky neprobíhá. Inspirováni akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí.

Klimakempy po celé Evropě:

Klimakemp není ojedinělou události, která se koná pouze v České republice. První klimatický kemp se uskutečnil na konci května u rakouské Vídně. Souběžně s českým kempem se podobná akce koná také ve Velké Británii.

Jen v Německu se letos v létě uskuteční klimakempy tři, konkrétně v porýnské uhelné oblasti, u Lipska a Mnichova. Na konci července pořádají svůj historicky první klimatický kemp také Poláci u města Wilczyn. Švýcarští ochránci klimatu se sejdou u Basileje na začátku srpna a poslední týden prázdnin se podobná akce uskuteční také u Holandského města Groningen.

Největší environmentální akci občanské neposlušnosti v Evropě chystá jako již tradičně německé hnutí Ende Gelände, které se na konci října chce postavit kácení jednoho z nejstarších lesů, který stojí v cestě rozšiřování hnědouhelného dolu Hambach v německém Porýní.