Tisková zpráva Limity jsme my 27. června 2018

Ve středu ráno začal v Louce u Litvínova Klimakemp 2018, tábor za klimatickou spravedlnost pořádaný hnutím Limity jsme my. Klimakemp má za cíl propojit lidi z České republiky i zahraničí, kterým není lhostejná budoucnost planety v souvislosti se stále zhoršujícím se stavem klimatu. Přednáškový cyklus zahájila přednáška Martina Černého nazvaná Klimatická spravedlnost a cesty k nerůstu a debata o lokálních hnutích proti fosilnímu průmyslu.

Ve čtvrtek ráno poté účastníci a účastnice kempu plánují pomáhat obci úklidem Radčického potoka. Součástí kempu je také umělecká zóna, kde budou společně umělci a umělkyně z České republiky a Německa vytvářet díla znázorňující dopady těžby uhlí a změn klimatu.

Klimakemp 2018 je také ukázkou udržitelného způsobu života. Elektřinu si lidé na kempu vyrábějí pomocí solárních panelů, podává se výhradně veganské jídlo z lokálních farem a obchodů, třídí se veškerý odpad a kompostují zbytky. O chod kempu se starají všichni účastníci a účastnice, kteří se každé ráno scházejí na pravidelných plénech, kde rozhodují o důležitých věcech týkajících se chodu kempu.

Členka hnutí Limity jsme my Kateřina Kochánková řekla:

Změna klimatu začíná tady. Uhlí vytěžené a spálené v Mosteckém uhelném regionu přispívá

k celosvětovým škodám způsobeným změnami klimatu. Proto jsme se sešli právě tady, kde uhlobaroni vydělávají miliony ničením krajiny, ovzduší i celé planety. Společně se budeme bavit, vzdělávat, učit se novým dovednostem a o víkendu protestovat proti fosilnímu průmyslu.“

Samotný kemp bude trvat až do neděle 1. července. První tři dny kempu jsou zaměřeny na vzdělávání, vzájemné učení a budování klimatického hnutí. O takzvaném akčním víkendu se odehraje několik protestů proti těžbě a spalování uhlí v kraji. Klimakemp má dát lidem prostor pro to, aby nezávisle na organizaci tábora uskutečnili také akce nenásilné občanské neposlušnosti proti některým z místních uhelných dolů či elektráren. Pokud se tak rozhodnou, mají se řídit akčním konsensem, který lze najít na webových stránkách hnutí.

Kontakty na nás a důležité odkazy:

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na čísle 737 863 097, kde se dozvíte všechny podstatné informace. Nemáme stálé tiskové mluvčí, pozice v průběhu času rotuje mezi jednotlivými členy a členkami hnutí. Veškeré informace o hnutí Limity jsme my najdete na internetových stránkách https://limityjsmemy.cz.

Více informací:

Facebook: https://www.facebook.com/limityjsmemy/.

Twitter: https://twitter.com/LimityJsmeMy

Instagram: https://www.instagram.com/limityjsmemy/

Kontakty:

e-mail: ljm.media@riseup.net

Telefon: 737 863 097

Důvody konání Klimakempu 2018:

Situace je vážná. Rok 2017 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Evropu v létě zachvátilo sucho, které se dlouhodobě nevyhýbá ani České republice. Odborníci se shodují, že se naše planeta rapidně otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit.

Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovatelé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Situace v České republice nás opět nutí přikročit k akci. Česká republika neustále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, které slouží pouze pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí a jsou zdrojem velkých příjmů pro uhlobarony. ČEZ nadále pokračuje ve svém plánu rozšířit těžbu hnědého uhlí na dole Bílina i za hranicí limitů těžby, které vláda prolomila v roce 2015. Zásadní debata o změnách klimatu, které ohrožují naší společnou budoucnost, a přechodu na čistou a spravedlivou ekonomiku prakticky neprobíhá. Inspirováni akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí.

Klimakempy po celé Evropě:

Klimakemp není ojedinělou události, která se koná pouze v České republice. První klimatický kemp se uskutečnil na konci května u rakouské Vídně. Souběžně s českým kempem se podobná akce koná také ve Velké Británii.

Jen v Německu se letos v létě uskuteční klimakempy tři, konkrétně v porýnské uhelné oblasti, u Lipska a Mnichova. Na konci července pořádají svůj historicky první klimatický kemp také Poláci u města Wilczyn. Švýcarští ochránci klimatu se sejdou u Basileje na začátku srpna a poslední týden prázdnin se podobná akce uskuteční také u Holandského města Groningen.

Největší environmentální akci občanské neposlušnosti v Evropě chystá jako již tradičně německé hnutí Ende Gelände, které se na konci října chce postavit kácení jednoho z nejstarších lesů, který stojí v cestě rozšiřování hnědouhelného dolu Hambach v německém Porýní.