Aktivisté a aktivistky z celé Evropy se chystají před zahájením klimatické konference COP23 zablokovat uhelný důl.
Hnutí Ende Gelände ve světle špatné německé klimatické politiky volá po masové akci občanské neposlušnosti.

Klimatické aktivistky a aktivisté se chystají 3.–5. 11. zablokovat povrchový lom v rámci akce nenásilné občanské neposlušnosti. Ve jménu klimatické spravedlnosti požaduje hnutí „Ende Gelände“ okamžitý konec využívání uhlí. Hlasitě kritizuje Německou energetickou politiku, kvůli které má nadměrné těžbě hnědého uhlí vinu na ničivých dopadech klimatické změny. Akce se uskuteční v uhelné pánvi v Porýní, která je pouhých 50 km od Bonnu, místa konání 23. klimatické konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (COP23). Letos jí předsedá Fiji a bude se konat 6.–17. listopadu.

„Německo předstírá, že je dobrým příkladem v boji proti změnám klimatu, zatímco se jeho průmysl nemůže nabažit uhlí,“ komentuje Insa Vries, mluvčí Ende Gelände. S blížícími se přípravnými debatami na konferenci OSN upozorňujeme na německé bolavé místo: na měsíční krajinu a kouřící komíny Porýnského uhelného revíru. Veškerá debata ohledně postupného odklonu od fosilní energie je pokrytectvím – nechte fosilní paliva pod zemí – teď!

Kromě přímé akce provede skupina obyvatel z tichomořských ostrovů, nazývající se „Paci c climate warriors“, tradiční rituál na podporu akcí 5. listopadu. Aby udrželi své domovy nad vodou, požadují Tichomořští klimatičtí válečníci s heslem „netopíme se, bojujeme“, konec doby fosilní.
„Naši politici nás zklamali, a tak budeme muset špinavé uhelné doly zavřít sami,“ říká Janna Aljets, tisková mluvčí Ende Gelände. „Stojíme za lidmi z Tichomoří i z celého světa, jejichž životy jsou ničeny fosilními průmyslem.“

Pro malé ostrovní státy v Tichém oceánu je udržení změny průměrné celosvětové teploty pod 1.5° otázkou přežití. Lidé z Tichomoří již teď žijí s devastujícími následky klimatické změny – od intenzivnějších projevů extrémního počasí přes zvyšování hladiny oceánů až po extrémní sucha.

Hnutí Gelände již v minulosti zorganizovalo úspěšné masové akce občanské neposlušnosti. Například v srpnu tisíce aktivistů a aktivistek zablokovali zásobovací koleje největší německé elektrárny Neurath v Porýnské uhelné oblasti. Těžební oblast v západním Německu zahrnuje tři povrchové hnědouhelné doly a čtyři elektrárny, které patří k největším evropským zdrojům znečištění ovzduší. Dohromady vyprodukují ročně 80 milionů tun CO2. Hnědé uhlí je jedno z nejhorších fosilních paliv. Společnost RWE a německá vláda plánují pokračovat s těžbou hnědého uhlí až do roku 2045.

Na místo se chystají i lidé z kolektivu Limity jsme my, kteří se osobně zúčastnili akcí v letošním létě. Přijďte a potkejte se s námi v Porýní! Zveme novináře a novinářky, aby se připojili k aktivistům a aktivistkám při cestě do dolu a informovali tak o akci přímo z místa dění. Přijměte pozvání a my vám rádi pošleme více informací.

Ende Gelände Press Info
ljm.media@riseup.net
737 863 097