Více než třicet ochránců a ochránkyň klimatu z České republiky dokázal zmobilizovat kolektiv Limity jsme my pro protesty proti fosilnímu průmyslu v největší evropské uhelné oblasti, německém Porýní. Nedaleko Kolína nad Rýnem se účastní tradičního klimatického kempu u obce Erkelenz, který začal již 18. srpna. Od čtvrtku 24. srpna poté pořádají různé organizace protestní akce v okolí místních hnědouhelných lomů a tepelných elektráren. Hlavním důvodem jsou čím dál viditělnější projevy změn klimatu v důsledku těžby a spalování fosilních paliv.

Nejvýznamnější akcí, které hnutí Limity jsme my oficiálně vyjádřilo podporu, je největší evropská masová a nenásilná akce občanské neposlušnosti nazvaná Ende Gelände na jednom z místních dolů či přilehlých uhelných infrastruktur. V loňském roce organizace Ende Gelände dokázala v německé Lužici po tři dny blokovat lom Welzow-Süd a koleje vedoucí k elektrárně Schwarze Pumpe. Do akcí se zapojilo až tři tisíce lidí.

Letos se očekává účast ještě vyšší, jelikož Porýní je již více než osm let baštou evropského protiuhelného odporu. Kvůli rozšiřování dolů Inden, Hambach a Garzweiler, které stejně jako okolní uhelné elektrárny vlastní korporace RWE, by v blízké budoucnosti mělo být zbouráno sedm obcí. Kvůli devastaci místní krajiny a lidských obydlí se proti plánům na rozšiřování těchto tří dolů dluhodobě staví lidé žijící v regionu i různé lokální iniciativy. Z důvodu dopadů spalování fosilních paliv na celosvětové klima však do oblasti často jezdí i ekologické organizace z celého Německa i Evropy.

Od 24. srpna se ochránci a ochránkyně klimatu z České republiky hodlají zúčastnit legálních demonstrací či lidských řetězů, ale i nenásilných akcí občanské neposlušnosti na místních dolech či jiné uhelné infrastruktuře. Mluvčí Ende Gelände dali na dubnovém setkání akcionářů firmy RWE uhelné společnosti ultimátum, že pokud společnost neukončí svou činnost, vezmou spravedlnost do svých rukou sami lidé. Ultimátum vyprší právě 24. srpna.

Radek Kubala, člen iniciativy Limity jsme my řekl:

„Jsme součástí celosvětového hnutí proti fosilnímu průmyslu a jeho devastujícícm dopadům na světové klima, proto je pro nás důležité aktivně podpořit protesty proti fosilnímu průmyslu v německém Porýní. Požadujeme brzké ukončení těžební činnosti, klimatickou spravedlnost a spravedlivý přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, který nepoškodí chudé lidi a komunity zasažené ekologickou i ekonomickou devastací.“

Hnutí Limity jsme my zorganizovalo letos v červnu historicky první český klimatický kemp proti těžbě a spalování fosilních paliv. U města Horní Jiřetín s více než třemi stovkami dalších lidí společně rozvíjelo znalosti o dopadech těžby a spalování uhlí na změny klimatu či propojování sociálních i ekologických problémů a prohlubovalo schopnosti aktivního odporu proti fosilnímu průmyslu. Během akčního víkendu zprostředkovalo řádně nahlášený pochod podél hranice těžebních limitů na dole ČSA a nenásilnou akci občanské neposlušnosti na dole Bílina, které se zúčastnilo téměř sto padesát lidí.

Kontakty:

E-mail: ljm.media@riseup.net
Telefonní číslo: 737 863 097