Historicky první český klimakemp proti fosilním palivům začal úklidem obce Horní Jiřetín. Více než šedesát lidí z celé republiky společně zahájili tábor vyčištěním černých skládek v okolí obce a následně se odebrali na odpolední program. Ten byl zahájen povídáním o vývoji celosvětového hnutí za klimatickou spravedlnost, následoval workshop nehierarchického rozhodování a vzpomínka na zaniklé obce s fotografiemi Ibry Ibrahimoviče.

Samotný kemp bude trvat až do neděle 25. června. První tři dny kempu jsou zaměřeny na vzdělávání, vzájemné učení a budování klimatického hnutí. O takzvaném akčním víkendu se odehraje několik protestů proti těžbě a spalování uhlí v kraji.

Klimakemp má dát lidem prostor pro to, aby nezávisle na organizaci tábora zvážili a uskutečnili také případnou masivní a nenásilnou akci občanské neposlušnosti proti jedné z místních uhelných infrastruktur. Pokud se tak rozhodnou, budou se řídit akčním konsensem, který najdete na našich webových stránkách.

Jitka Nesrstová, členka kolektivu Limity jsme my říká:
Celý kemp je ukázkou udržitelného způsobu života. Elektřinu si vyrábíme sami pomocí solárních panelů. Podáváme výhradně veganské jídlo z lokálních farem a obchodů. Třídíme odpad a kompostujeme veškeré zbytky. Propagujeme ideály, za které bojujeme.

Hnutí za klimatickou spravedlnost v posledních letech roste. V letošním roce se v Evropě koná podobných akcí několik. V době zahájení českého klimatického kempu pořádá iniciativa Code Rood akci zaměřenou proti amsterdamskému přístavu, který je druhým největším uhelným přístavem v Evropě.

Kontakty:
Telefon: 737 863 097
E-mail: ljm.media@riseup.net
Internetové stránky: limityjsmemy.cz

Důvody konání klimatického tábora

Stejně jako několik předchozích let v řadě byl i rok 2016 tím nejteplejším v zaznamenaných dějinách. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit.

Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovatelé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Je čas, abychom začali vzdorovat i my v České republice. Před dvěma lety vláda prolomila limity na dole Bílina a umožnila ČEZu spálit další miliony tun hnědého uhlí. Navzdory slibům se ministr životního prostředí v lednu rozhodl nepředložit vládě antifosilní zákon. Politici stále neratifikovali Pařížskou dohodu o změně klimatu a přes naléhavost situace dávají svými činy najevo, že problém globálního oteplování nechtějí momentálně řešit. Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí.