Bohuslav Sobotka​, předseda vlády

Milan Chovanec, ministr vnitra

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

se znepokojením jsme zaznamenali, že se v situační zprávě Ministerstva vnitra o extremismu za první čtvrtletí roku 2017 zmiňují rovněž přípravy prvního českého Klimakempu, který se má 21.–25. 6. uskutečnit v severních Čechách.

Ve zprávě se doslova píše: V rámci environmentálního hnutí byla zahájena mobilizace na protestní akci Klimakemp 2017, která má proběhnout na protest proti těžbě uhlí koncem června na Mostecku. Je inspirována obdobným protestem proti těžbě uhlí, který se uskutečnil v loňském roce v Německu.

Považujeme tuto vágní formulaci, jež má přišít účastníkům a účastnicím této akce nálepku extremistů, za zcela nepodloženou, nepřiměřenou a nepřijatelnou.

V první řadě je známo, že je pojem „extremismus“ sám o sobě problematický a významnou částí odborníků z řad politologů zpochybňovaný. Ministerstvem vnitra je uplatňován na politická hnutí, která svou činností směřují k odstranění ústavního zřízení České republiky. Činnost hnutí Limity jsme my, ani chystání pětidenního tábora proti těžbě a spalování uhlí nepředstavuje pro ústavní pořádek žádné ohrožení.

Za druhé je podobně nesmyslné i ve zprávě uvedené zařazení kempu na levou stranu extremistické houpačky. Hnutí Limity jsme my zdůrazňuje, že se jeho činnosti účastní lidé ze všech politických prostředí.

Za třetí, i pokud jde o nenásilné akce občanské neposlušnosti, k nimž by mělo v průběhu tábora docházet, ani ty není přijatelné označovat za extremistické. Občanům v demokratickém, právním státě, musí být vyhrazena možnost mírumilovným, nenásilným a přiměřeným způsobem protestovat, velí-li jim tak jejich svědomí. Takové akce nesměřují k podvracení demokratického pořádku, ale naopak k nápravě nepravostí, jež nedůslednost demokratické politiky umožnila.

Za čtvrté, Česká republika podepsala v Paříži dohodu, v níž se zavazuje udržet oteplení planety pod dvěma stupni Celsia oproti předindustriálnímu období. Díky vědeckým důkazům víme, že je to možné, jen pokud zůstane přes 80 % všech zásob fosilních paliv pod zemí. Fosilní průmysl, který u nás zastupují čeští uhlobaroni, však plánuje tyto zásoby vytěžit a spálit. A česká vláda jim bohužel svým jednáním nemístně vychází vstříc – například povolením další těžby na lomu Bílina. Není tedy divu, že se lidé po celém světě i v České republice staví další těžbě a spalování fosilních paliv nenásilnými prostředky na odpor.

S nadsázkou lze říci, že skutečnými extremisty jsou ti, kteří jsou ochotni, navzdory mezinárodním dohodám a pro vlastní prospěch, těžbou a spalováním fosilních paliv měnit chemické složení atmosféry a rozvracením klimatu ohrožovat prosperitu, důstojný život a udržitelnou budoucnost všech. Extremisty určitě nejsou lidé, kteří se jim v tom snaží zabránit.

Vážený pane premiére, vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste zjednali nápravu a zajistili, že lidé zapojující se v České republice do globálního hnutí za klimatickou spravedlnost nebudou nemístně označování za extremisty a že jim nebude účelově přišívána nálepka společenské nebezpečnosti.

S pozdravem,

Prof. Pavel Barša, politolog
Prof. Milena Bartlová, historička umění
Prof. Václav Bělohradský, filosof
Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., socioložka
Doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., socioložka
Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., environmentální etik a filosof
Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., pedagog
Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., teoretický biolog
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., ekolog
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D., ekologická ekonomka
Mgr. Petr Kupka, Ph.D., kriminolog
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D., ekologická ekonomka
RNDr. Petr Daněk, Ph.D., geograf
RNDr. Ivan Rynda, sociální ekolog
RNDr. Jan Hollan, Ph.D., fyzik
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D., environmentalista
Mgr. Veronika Chvátalová, environmentalistka
Mgr. Martin Černý, environmentalista
Mgr. Lukáš Likavčan, environmentální filosof
Mgr. Václav Walach, politolog
Mgr. Ing. Jan Blažek, environmentalista
Břetislav Rychlík, režisér a vysokoškolský učitel
Petr Uhl, novinář a bývalý disident
Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru
Ondřej Liška, bývalý ministr školství
Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku Referendum
Čestmír Klos, ekologický novinář
Martin Kontra, novinář, propagátor městské cyklistiky
Apolena Rychlíková, dokumentaristka a novinářka
Jiří Silný, teolog
Zuzana Piussi, dokumentaristka
Barbora Kleinhamplová, výtvarnice, laureátka ceny Jindřícha Chalupeckého za rok 2015
Vladimír Buřt, starosta města Horního Jiřetína
Petra Hůlová, spisovatelka
Martin Mareček, režisér
Andrea Slováková, dokumentaristka
Jiří Zemánek, historik umění
Matěj Stropnický, předseda Strany zelených
Michal Bartoš, environmentalista a zakladatel Ekologických dnů Olomouc
Kamila Zlatušková, proděkanka FAMU
Zuzana Vlasatá, novinářka, předsedkyně Centra pro média, ekologii a demokracii
Milan Štefanec - člen rady Nezávislého sociálně-ekologického hnutí – NESEHNUTÍ
Edvard Sequens, předseda Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Michaela Ledererová, programová ředitelka Greenpeace Česká republika
Zelený Kruh, asociace šestadvaceti významných českých ekologických organizací
Radka Matějíčková, koordinátorka Klimatické koalice
Karolína Silná, ředitelka Ekumenické Akademie
Josef Patočka, za kolektiv Limity jsme my