Praha, 13. 6. 2017

Politologové, akademici, osobnosti veřejného života i takřka všechny české ekologické organizace podpořily výzvu „Ochrana klimatu není extremismus,“ adresovanou ministru vnitra Chovancovi a premiéru Sobotkovi. Reagují tím na situační zprávu Ministerstva vnitra o extremismu za první čtvrtletí roku 2017, která rovněž zmiňuje přípravy prvního českého Klimakempu. Ten se uskuteční 21.–25. 6. v severních Čechách.

Výzvu podpořili mimo jiné:
Prof. Pavel Barša, politolog
Mgr. Petr Kupka, Ph.D., kriminolog
Prof. Václav Bělohradský, filosof
Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., socioložka
Petr Uhl, novinář a bývalý disident
Vladimír Buřt, starosta města Horního Jiřetína, kde se Klimakemp koná
Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru
Zelený Kruh, asociace sdružující šestadvacet nejvýznamnějších českých ekologických organizací

Podle signatářů dopisu je rámování Klimakempu či činnosti hnutí Limity jsme my pojmem extremismu v první řadě nesmyslné:

Ministerstvem vnitra je (pojem extremismu) uplatňován na politická hnutí, která svou činností směřují k odstranění ústavního zřízení České republiky. Činnost hnutí Limity jsme my, ani chystání pětidenního tábora proti těžbě a spalování uhlí nepředstavuje pro ústavní pořádek žádné ohrožení,“ píší ministru vnitra i premiérovi.

Zároveň připomínají, že občanům v demokratickém, právním státě, musí být vyhrazena možnost mírumilovným, nenásilným a přiměřeným způsobem protestovat i za cenu občanské neposlušnosti, velí-li jim tak jejich svědomí.

Na oba adresáty dopisu apelují: „žádáme Vás, abyste zjednali nápravu a zajistili, že lidé zapojující se v České republice do globálního hnutí za klimatickou spravedlnost nebudou nemístně označování za extremisty a že jim nebude účelově přišívána nálepka společenské nebezpečnosti.

Anna Bromová, členka hnutí Limity jsme my, říká:
„Není nic extrémistického na tom chtít po vládě, aby se zasadila o ochranu klimatu. Obzvláště v situaci, kdy se k rozumnému řešení klimatické krize snaží dobrat celý svět.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
„V 90. letech minulého století ministerstvo vnitra zkoušelo označovat za extremisty ekologické organizace. Nakonec to muselo vzít zpět a omlouvat se. Bylo by dobré nedělat takovou chybu znovu. Ochranu životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů či třeba obnovitelné zdroje podporuje stabilně velké většina lidí i Česku. Označí snad ministr Chovanec českou společnost nálepkou extrémistů?“

Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru, říká:
„Český helsinský výbor nechápe, proč lidé, kteří v době viditelné změny klimatu hájí naši Zemi, a kteří si zaslouží za své aktivní postoje úctu, jsou naopak vedení ve zprávě Ministerstva vnitra pod hlavičkou extrémistů. Chceme věřit, že šlo o selhání jednotlivce a že Ministerstvo vnitra toto občanské hnutí vyřadí z příslušného materiálu a vyjádří politování nad svým omylem. Jinak se jako stát zařadíme po bok těm, kdo vědomě poškozují mezinárodní závazky a přispívají tak k nevratným změnám na Zemi.“

Text dopisu se všemi signatáři.

Kontakt

Telefon: 737 863 097
E-mail: ljm.media@riseup.net