Několik desítek lidí z Horního Jiřetína a Litvínova se vydalo společně s třemi stovkami účastníků a účastnic historicky prvího českého Klimakempu na protestní pochod podél hranice uhelného velkolomu ČSA. Společně nesli transparenty s nápisy jako Uhlí patří pod zem nebo Změňme systém, ne klima. V manifestním průvodu došli až na hranici územních limitů těžby, které v roce 1991 stanovila vláda Petra Pitharta, kde symbolicky vytvořili červenou linii, za kterou se těžba nesmí v žádném případě posunout.

Limity těžby totiž chrání Horní Jiřetín a Černice před kompletním zbouráním. Místní již více než deset let hridnně čelí snahám Severní energetické o prolomení limitů těžby a zbourání vlastních domovů. Jejich zájmy podpořily stovky lidí z celé České republiky, Německa, Polska i Velké Británie.

Michal Štarha, člen kolektivu Limity jsme my, řekl:

Těžba uhlí není pouze lokálním problémem. Spalování fosilních paliv způsobuje po celém světě změny klimatu, mezi které patří vlny sucha a veder, zvyšující se hladina oceánů, mizení živočišných a rostlinných druhů, ohrožení zemědělské produkce, zničující lesní požáry, silné tropické bouře a masivní tání ledovců v Arktidě. Zájmy místních lidí, kteří mají strach o své domovy, se spojují se snahami ochránců a ochránkyň klimatu.

V době zahájení českého klimatického kempu pořádá iniciativa Code Rood akci zaměřenou proti amsterdamskému přístavu, který je druhým největším uhelným přístavem v Evropě. Na konci srpna plánuje v německém Porýní kolektiv Ende Gëlande třetí ročník největší environmentální akce občanské neposlušnosti v Evropě, které se stejně jako v předchozích letech zúčastní i lidé z České republiky.

Kontakty:

Telefon: 737 863 097

E-mail: ljm.media@riseup.net

Internetové stránky: www.limityjsmemy.cz

Důvody konání klimatického tábora: Stejně jako několik předchozích let v řadě byl i rok 2016 tím nejteplejším v zaznamenaných dějinách. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit. Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovatelé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Je čas, abychom začali vzdorovat i my v České republice. Před dvěma lety vláda prolomila limity na dole Bílina a umožnila ČEZu spálit další miliony tun hnědého uhlí. Politici stále neratifikovali Pařížskou dohodu o změně klimatu a přes naléhavost situace dávají svými činy najevo, že problém globálního oteplování nechtějí momentálně řešit. Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí.