Tisková zpráva Limity jsme my a Zastavme elektrárnu Chvaletice
Pardubice, 27. 3. 2017

Podlahu vstupní haly do krajského úřadu Pardubického kraje dnes ráno pokryly „mrtvoly“. Hnutí Limity jsme my a spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice tak protestovaly proti nezákonnému postupu krajského úřadu, který umožnil prodloužení provozu 3. a 4. bloku uhelné elektrárny Chvaletice.

Zaměstnanci krajského úřadu Pardubického kraje dnes narazili cestou do práce na nečekanou překážku: překračovat museli „mrtvoly“, které „zabilo“ znečištění z uhelné elektrárny Chvaletice. Ta je největším znečišťovatelem ovzduší v regionu a jedním z nejhorších v České republice vůbec. Ročně vypustí až 319 tun polétavého prachu, 2422 tun oxidů síry a 148 kilogramů rtuti. Pokud jde o skleníkový plyn CO2, v roce 2014 ho vypustily Chvaletice do ovzduší 3,76 milionů tun. Elektrárna Chvaletice tak byla pátým největším zdrojem emisí CO2 v ČR. Elektrárna je sice podle výpočtů vědců z univerzity ve Stuttgartu odpovědná za předčasné úmrtí osmdesáti osob ročně, tolik mrtvol by se ovšem do vstupní haly krajského úřadu ani nevešlo.

Akce měla upozornit na jednání úředníků z krajského odboru životního prostředí. Ti opakovaně porušili práva veřejnosti, když jí zabránili v účasti na správních řízeních vedoucích k prodloužení životnosti elektrárny Chvaletice minimálně do roku 2030.

„Ministerstvo životního prostředí a úředníci Pardubického kraje pohrdají veřejností i zákony. I záměr truhláře postavit si dílnu musí na Pardubicku projít veřejným posouzením vlivu na životní prostředí. Zato když si uhlobaroni prodlouží životnost největšího znečišťovatele v kraji o deset let, jedná se podle úředníků o „nepodstatnou změnu“. To je nepřijatelný dvojí metr. Úředníci jdou opakovaně na ruku znečišťovatelům místo toho, aby hájili veřejný zájem.“ kritizuje postup MŽP i Pardubického kraje Robert Hrdina z místního spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Hnutí Limity jsme my podpořilo odpor místních lidí proti prodlužování životnosti elektárny v rámci celosvětové vlny akcí proti fosilnímu průmyslu „Break free from fossil fuels“ (Osvoboďme se od fosilních paliv). Upozorňuje, že elektrárna ohrožuje nejen zdraví lidí na Pardubicku, ale také stabilitu globálního klimatu, k jehož změnám přispívá.

„Změny klimatu pociťujeme každoročně stále silněji. A přestože Česká republika podepsala pařížskou klimatickou dohodu, není ji v parlamentu schopná ani ratifikovat a nadále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, jejichž produkci pak vyvážíme za hranice. Chvaletice patří mezi ně a že jsou stále ještě v provozu, je hmatatelným důkazem systémového selhání státní politiky. Prospěch z nich mají jen uhlobaroni Tykač a Dienstl,“ uvádí za hnutí Mikuláš Černík.

Tlak na uzavření starých uhelných elektráren chtějí Limity jsme my před podzimními volbami dále vystupňovat. Na konci června se má v mosteckém uhelném revíru – odkud ve Chvaleticích spalované uhlí pochází – uskutečnit první český klimatický kemp, který má propojit aktivní lidí z České republiky i zahraničí a poskytnout jim zázemí pro tvořivé a odvážné nenásilné akce proti těžbě.

Kontakty:

Robert Hrdina, Zastavme elektrárnu Chvaletice: 777 209 154,
nechvaletice@seznam.cz

Mikuláš Černík, Limity jsme my: 737 863 097,
limityjsmemy@riseup.net