• Start: 15.3.2017 19:00
  • End: 15.3.2017 20:30

Jeseniova 60, Praha 3,

1. večer z cyklu Pražské jaro klimatické spravedlnosti

Přednášku na téma „Změnu systému, ne změnu klimatu: stručný úvod do klimatického hnutí“ přednese Arnošt Novák z Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity

Anotace:
Přednáška přináší stručné představení historie a současnosti hnutí za klimatickou spravedlnost, jehož kořeny sahají do počátku 90. let. Tehdy se ve Velké Británii zvedá třetí vlna environmentalismu. To už není jen o ochraně přírody, upozorňování na problémy, lobování a konstruktivním řešení „problémů“ v rámci stávajícího systému. Hnutí proti výstavbě rozsáhlé dálniční sítě přináší systémovou kritiku a také především přímou akci, jako preferovaný způsob jednání, s důrazem na participaci, horizontálnost a aktivitu zdola. V polovině 90. let následují Reclaim the Streets a street parties s bojem o veřejný městský prostor s explicitním kritikou kapitalismu. Následují protesty proti globalizaci, boj proti GMO a zároveň i tematizace klimatických změn. V letech 2006 až 2010 probíhají ve Velké Británii klimatické kempy, které navazují na anti-globalizační protesty, street-parties a anti-dálniční protesty. V posledních letech se tato taktika šíří i do dalších zemí, letos i do České republiky. Přednáška přiblíží jednak různé koncepty přímé akce, jakožto repertoáru jednání, ale také debaty, které probíhaly v rámci britských klimatických kempů mezi radikály a reformisty.

Informace k celému cyklu:
Pražské jaro klimatické spravedlnosti se odehrává během šesti středečních večerů od 15. března do 19. dubna. Vyvrcholí mobilizačním večerem na Klimakemp Limity jsme my 2017, v jehož průběhu dojde k první české masové akci občanské neposlušnosti proti těžbě a spalování hnědého uhlí.