• Start: 18.10.2017 19:00
  • End: 18.10.2017 22:00

Jeseniova, Hlavní město Praha, Czechia

[English below]

Klimakempem to nekončí, klimakempem to začíná!

Stejně jako v loňském roce a letos v létě chystáme výpravu na největší environmentální přímou akci v Evropě, německou Ende Gelände. Loni více než tři tisíce lidí po tři dny blokovali v Lužici hnědouhelný důl Welzow Sud a koleje vedoucí k elektrárně Schwarze pumpe. Letos v létě se akce konala v Porýní, největším uhelném regionu v Evropě. Do protestů se zapojilo šest tisíc lidí, třetina z nich formou občanské neposlušnosti.

Do Porýní se však letos ještě jednou vrátíme. Konkrétně o víkendu 3. – 5. listopadu, těsně před zahájením klimatické konference (COP23) v Bonnu. S naší výpravou se tak budete moct zúčastnit přípravy a realizace akce, která se bude konat v nedaleké těžební oblasti, která je od dějiště konference vzdálená jen padesát kilometrů, či případně sobotního klimatického pochodu v Bonnu.

Jak do Bonnu pojedeme? Kolik to bude stát? Jak se můžete zapojit do přípravy výjezdu či celkově činností hnutí Limity jsme my? Vše se dozvíte ve středu 18. října od 19:00 v Autonomním sociálním centru Klinika.

Součástí večera bude i promítání fotografií a videií z letošní letní akce Ende Gelände. Své zážitky vám budou vyprávět členové a členky kolektivu Limity jsme my.


Klimakemp is not the end, it’s just the beginning!

As well as last year and this summer, we organize a dispatch to the biggest environmental direct action in Europe, the German Ende Gelände. Last year more than three thousand people for three days blocked the lignite mine Welzov Sud and the rails leading to the power station Schwarze pumpe. This year the action was held in Rhineland, the biggest coal region of Europe, with 6 thousand people protesting, .

We will be back in the Rhineland in the weekend 3th to 5th October, before climate conference (COP23) will start in Bonn. You can join us in the action, that will take place in the coal mining region close from the Bonn, or climate march on Saturday 4th.

How do we go to the Bonn? How much will it cost? How can you help prepare the expedition or join the activities of the movement Limity jsme my? You’ll get to know it all on Wednesday, the 18th of October, from 7 p.m. at the Autonomní sociální centrum Klinika.

During the evening we’ll also screen photos and videos of the succesfull summer Ende Gelände action. The photos will be screened and commented by members of our collective Limity jsme my.