• Start: 25.3.2018 19:00
  • End: 25.3.2018 22:00

třída Kapitána Jaroše, Jihomoravský kraj, Czechia

Přijďte na kulatý stůl se zeleným filosofem Rupertem Redem, který působí na univerzitě East Anglia. Jeho hlavní oblasti zájmu jsou filosofie Ludwiga Wittgensteina, filosofie vědy, environmentální filosofie a filosofie filmu. Je také předsedou think tanku Green House.

Diskuze se zúčastní i členka našeho kolektivu Barbora Bakošová, která v organizaci NESEHNUTÍ pracuje v programu Občanské oko, jenž se věnuje rozvoji občanské angažovanosti, územnímu plánování a zlepšování životního prostředí ve městech.

Téma diskuze (celý večer bude v angličtině, pokusíme se zařídit simultální překlad):

V současnosti čelíme bezprecedentní ekologické krizi. Úroveň znečištění, dopady klimatické změny, nebo ztráta biodiverzity dosahují historických hodnot a zasahují lidská společenství stejně jako ekosystémy. Zvýšení environmentálního uvědomění se dostalo do programu etablovaných politických stran, ale vedlo také ke vzniku nových Zelených stran. Environmentální poptávka vstoupila na trh a nechala vzniknout takzvanou udržitelnou spotřebu. Technologický vývoj reflektoval environmentální cíle a přišel se zelenými technologiemi. Ale krize se prohlubuje. Zpomalit nebo zmírnit její nejhorší dopady vyžaduje radikální změny ve velkém měřítku ihned. Jak má vypadat adekvátní odpověď na dnešní krizi? Co potřebujeme pro radikální proměnu společnosti, která bude fungovat férově a v rámci biofyzikálních hranic? Kdo tuto změnu udělá a jak pro ni můžeme mobilizovat?