14 dní akcí pro klima

14 dní pro klima a konec doby uhelné: výzva k akcím 22. 4. – 6. 5.

Podobně jako zbytek světa se i česká společnost začíná probouzet do reality klimatické krize. Po řadě rekordně horkých let, extrémních projevů počasí po celém světě a drastickém suchu, které v loňském roce zasáhlo střední Evropu, začíná vzrůstat znepokojení. Začínáme chápat, že změny klimatu představují nejhorší ohrožení pro budoucnost naší civilizace a začínáme se ptát, co je potřeba udělat, máme-li hrozbu nevratného rozvratu globálního klimatu odvrátit.

Času mnoho nezbývá

Podle loňské zprávy vědců z Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN máme na radikální změnu kurzu již jen necelých dvanáct let. Nechceme-li během první poloviny tohoto století překročit kritickou hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia, musíme srazit emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv do roku 2030 téměř o polovinu a do poloviny století na nulu.

To znamená začít jednat teď

Podobně jako v jiných zemích světa ale i u nás stojí v cestě rychlému snížení emisí fosilní průmysl, který se nechce vzdát svých mamutích zisků. Česká republika pokračuje v těžbě a spalování uhlí – klimaticky nejničivějšího paliva – které současně ničí také krajinu severních Čech a zdraví statisíců lidí. Nadále necháváme průmysl provozovat celý arzenál špinavých uhelných elektráren jako Počerady, Chvaletice či Dětmarovice, jejichž produkce krmí především nesmyslné vývozy elektřiny do zahraničí. A ještě plánujeme rozšiřování těžby na dole Bílina, kde vláda prolomila limity. Česká politická reprezentace odmítá přistoupit na to, že uhlí musí skončit, a namísto podpory přechodu k čistým zdrojům energie nám říká, že se s hrozící klimatickou katastrofou máme „smířit“.

Na průmysl a politické strany se spoléhat nemůžeme. Organizované síle velkých peněz se může postavit jen organizovaná síla lidí. Proto vyzýváme širokou veřejnost, aby se během dvou týdnů – od 22. dubna do 6. května – zapojila do

14 dnů pro klima a konec doby uhelné

Narušme hladký chod fosilně-průmyslového komplexu tvořivými nenásilnými akcemi proti dolům, elektrárnám, fosilní infrastrukturu financujícím bankám a dalším institucím, které mají ničení našeho klimatu na svědomí. Žádejme klimatickou spravedlnost, žádejme bezodkladný konec těžby a spalování uhlí a postavme se společně za naše právo na stabilní klima, které umožní všem na této planetě dobrý a důstojný život.

→ Jak se zapojit? Přečti si náš manuál.