Letní škola — Vizuální kultury zobrazování Země a geopolitika klimatické změny

Přednášející: Lukáš Likavčan (environmentální filosof)
Čas: pondělí 1. 7., druhý programový blok 14:00 – 16:00
Formát: přednáška
Jazyk: anglicky

Jan Patočka říkal: „Problémem filosofie je svět jako celek.“ V situaci klimatické změny se tímto „světem jako celek“ stává planeta – jenomže způsobů, jak si představit planetu, je hned několik, a tyto představy vedou k často velice odlišným geopolitickým závěrům. Pokud přijmeme předpoklad, že klimatické změně můžeme čelit jedině pomocí planetární kooperace, jak tuto ambici realizují nebo znemožňují různé vizuální kultury zobrazování Země?