Program

Středa 21. 6.

Energetika a klima Klimatické hnutí Otevřený blok
8:00–9:30 Snídaně
9:00 Plénum
10:00–11:30 Úklid černých skládek v Horním Jiřetíně
12:30–13:30 Oběd
14:00–15:30 Klima po Paříži
(Limity jsme my)
Horizontální rozhodování
(ASC Klinika)
16:30–18:00 Energetická revoluce: teď a tady
(Greenpeace)
Paměť severních Čech
(Ibra Ibrahimovič)
Hambach
18:30–19:30 Večeře
20:00 Koncert Buzzycat
21:00 Koncert Samčo, brat dážďoviek

Čtvrtek 22. 6.

Energetika a klima Klimatické hnutí Otevřený blok
8:00–9:30 Snídaně
9:00 Plénum
10:00–11:30 Divestment workshop
(EU Green Party)
Horizontální rozhodování
(ASC Klinika)
Akční trénink
12:30–13:30 Oběd
14:00–15:30 Energeticky soběstačné obce
(zástupci obcí Kněžice, Horní Jiřetín, Litoměřice)
Klimatická spravedlnost
(Tadzio Müller)
Lezecký workshop
(Greenpeace)
16:30–18:00 Prohlídka energetické infrastruktury kempu Argumenty a/nebo transparenty?
(Hnutí DUHA, Česko proti chudobě, ASC Klinika)

Procházka krajem

+

Jak skloubit ekofeminismus a křesťanství
(RFK)

18:30–19:30 Večeře
20:00 Koncert Skaunk
21:00 Koncert Viktorka
22:00 Slam poetry (Anatol Svahilec, Tukan)

Pátek 23. 6.

Sobota 24. 6.

8:00–9:30 Snídaně
9:00 Plénum
10:00–11:30
Pochod za limity, konec doby uhelné a čistou budoucnost
(Limity jsme my, Kořeny)
12:30–13:30 Oběd
14:00–15:30 Polské protiuhelné hnutí
(Leszek Pazderski)
16:30–18:00 Voda je život, uhlí je smrt
(Jakub Gogolewski)
18:30–19:30 Večeře
20:00 Koncert Candy Band
21:00 Koncert Lihový milice

Neděle 25. 6.

8:00–9:30 Snídaně
9:00 Plénum
10:00–12:30 Společné sportovní aktivity (běh, jóga, posilování, akrobacie)
12:30–13:30 Oběd
14:00–15:30 Zhodnocení Klimakempu
16:30–18:00 Diskoteror sound systém
DJ Drozd
18:30–19:30 Večeře
20:00 Afterparty
(Wrong DJs: Jim Hate, Trauma, Hyæn)
21:00

Energetika a klima

Klima po Paříži

Josef Patočka, Radek Kubala (Limity jsme my)

Středa 14:00

Na Pařížské klimatické konferenci před dvěma lety se takřka všechny státy světa zavázaly, že zastaví oteplování planety pod údajně „bezpečnou“ hranicí dvou stupňů Celsia. V praxi se ale změnilo jen málo. Plány jednotlivých států dále směřují ke katastrofickému oteplení o víc než tři stupně. Ačkoli víme, že by zadržení oteplování znamenalo nechat pod zemí na osmdesát procent všech zásob fosilních paliv, fosilní průmysl je plánuje vytěžit a spálit. Nezdá se, že by mu v tom volení politici chtěli zabránit. Co to znamená pro nás? Co můžeme udělat a jakou roli v tom může hrát občanská neposlušnost? Odpověď bude hledat první přednáška a debata kempu.

Energetická revoluce: teď a tady

Jan Rovenský (Greenpeace)

Středa 16:30

Energetiku v posledním století definovaly dva hlavní faktory – závislost na fosilních palivech a závislost na energetických korporacích, které často zneužívaly svého monopolního postavení i úzkého propojení s politikou. Nástup decentralizovaných, cenově dostupných obnovitelných zdrojů nám nabízí léčbu obou těchto závislostí současně. Nové technologie zároveň umožňují lidem vyrábět si alespoň část své energie sami a stát se energeticky soběstačnější. Změnit spotřebitelské chování ale nestačí – je třeba změnit i ekonomické prostředí, které nadále zvýhodňuje uhelné a jaderné dinosaury.

Divestment workshop

Morgan Henley (European Green Party)

Čtvrtek 10:00

Pod výrazem Carbon Divestment nebo CO2 Divestment se rozumí stahování kapitálu z odvětví fosilních energií, a tedy realokace investic, které škodí klimatu, do klimaticky neškodných zařízení. To představuje přínos k dosahování klimatických cílů. Základem této myšlenky je, že má-li se omezit oteplování Země, nelze spálit velkou část fosilních rezerv energie, které tak zůstanou pod zemí, a budou tedy finančně bezcenné pro uhelné, olejářské a plynařské podniky (tzv. „stranded assets“). Tyto odepisované majetkové hodnoty představují značné finanční riziko pro investory a pro hospodářský a finanční systém.

Evropská strana zelených se této problematice věnuje již od samého vzniku hnutí Divestment. V roce 2016, po Pařížské dohodě, se rozhodli udělat z Divestment svou hlavní kampaň. V průběhu semináře se podrobně vysvětlí pojem divestment, nástroje, kterými se aktivisté a aktivistky můžou do hnutí zapojit, jak začít kampaň a jak je možné spolupracovat, aby byla kampaň úspěšná.

Energeticky soběstačné obce

Milan Kazda (Kněžice), Klára Křivánková (Horní Jiřetín), Jaroslav Kusák (Litoměřice), Vladimír Buřt (Horní Jiřetín)

Čtvrtek 14:00

Naše energie – naše nezávislost. Zajištění energie pro náš každodenní život nemá být výsadou pouhé hrstky velkých dodavatelů, ale má být právem každého. Kněžice, obec ve středních Čechách vyrábí 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Horní Jiřetín navzdory boji s uhlobarony nedávno nastartoval proces, na jehož konci se zbaví své závislosti na uhlí. Místní základní škola je první budova, která úplně přestane uhlí používat. Jaké jsou příběhy obcí, lidí a komunit, kteří se rozhodli jít cestou energetické nezávislosti?

Prohlídka energetické infrastruktury kempu

Limity jsme my

Čtvrtek 16:30

Jak udělat Klimakemp na zelené louce v souladu s principy udržitelnosti? Komentovaná prohlídka infrastruktury kempu odhalí, co vše je možné.

Změna klimatu jako sociální otázka: cíle udržitelného rozvoje od Mostecka po globální Jih

Tomáš Tožička (Diakonie ČCE)

Pátek 14:00

Tomáš Tožička je předním českým rozvojovým expertem a neunavným zastáncem globální spravedlnosti. Ve své přednášce se bude věnovat sociálním okolnostem a důsledkům změn klimatu, vycházeje jak ze svých zkušeností s komunitními projekty v Severních Čechách i Africe, tak z analýz vývoje globální ekonomiky v čase krize, škrtů a úsporných politik.

Na mrtvé planetě nejsou pracovní místa

Marie Pospíšilová, Romana Marková Volejníčková (Sociologický ústav AV ČR), Martin Bursík (Komora OZE), Bohumil Čáp (aktivista)

Pátek 16:30

Přechod na obnovitelnou energetiku není jen výměnou technologií, ale bude mít také zásadní společenské a ekonomické dopady. Ty ale nejsou předem jasně dané a jejich podoba se teprve vytváří. Jak bude vypadat ekonomika bez uhlíku? Kdo by o její podobě měl rozhodovat? Která pracovní místa zmizí a která je nahradí? Jak zajistit, aby byl energetický přechod spravedlivý? Kdo na něm může získat a kdo ztratit? O těchto otázkách budou debatovat: Romana Marková Volejníčková a Marie Pospíšilová ze Sociologického ústavu Akademie věd, Martin Bursík z Komory OZE a Bohumil Čáp, aktivista a účastník loňského Ende Gelände.

Klimatické hnutí

Horizontální rozhodování

ASC Klinika

Středa 14:00, čtvrtek 10:00

Jak se ve skupinách rozhodovat tak, aby nikdo nemusel nic dělat proti své vůli a aby se do rozhodovacího procesu mohli všichni rovným dílem zapojit? Jak se tyto principy slučují s efektivní organizací? Lze se tak vůbec na něčem dohodnout a účinně jednat? Metody horizontálně-demokratického rozhodování, stejně jako soudobé diskuse provázející jejich aplikaci, představí kolektiv pražského autonomního sociálního Klinika, který je již po tři roky úspěšně využívá.

Paměť severních Čech

Ibra Ibrahimovič

Středa 16:30

Ibra Ibrahimovič je fotograf, jehož celoživotním tématem jsou severní Čechy. Od roku 1991 fotí proměny krajiny, obcí i lidí navždy poznamenaných drancováním bohatých nalezišť hnědého uhlí. Mapuje probíhající konflikt mezi těžaři a obyvateli obcí na okrajích dolů o to, jaký osud zdejší kraj čeká. Na začátku 90. let zachytil na působivých černobílých snímcích bourání Libkovic, poslední české obce, která musela uhlí ustoupit. V roce 2003 získal cenu Czech Press Photo za sérii černobílých snímků O sedláku Rajterovi, vyprávějící příběh rodiny, na jejíž restituovaných polích se mexická firma Nemak rozhodla postavit hliníkárnu.

Klimatická spravedlnost: kde hledat naději ve věku autoritářské reakce

Tadzio Müller

Čtvrtek 14:00

Mezi zahraniční hosty Klimakempu patří jeden z výrazných hlasů klimatického hnutí v Německu. Novinář a aktivista Tadzio Müller má na starosti agendu změn klimatu a demokratizace energetiky v Nadaci Rosy Luxemburgové a mimo jiné je jedním z účinkujících v dokumentu Neposlušnost, který hnutí Limity jsme my promítalo na svých mobilizačních večerech. Jeho přednáška se bude věnovat vymezení globálního hnutí za klimatickou spravedlnost: co charakterizuje boj za klimatickou spravedlnost ve smyslu teorie a praxe? Co jej odlišuje od tradičního environmentalismu? Jaké jsou naše vyhlídky v čase vzestupu autoritářského populismu, který se snaží získat monopol na odpor vůči současnému statu quo? A jak lze smysluplně artikulovat klimatické požadavky tak, abychom byli schopni úspěšně tomuto vývoji čelit?

Argumenty a/nebo transparenty? Pragmatismus a radikalismus v českém sociálně ekologickém hnutí

Tereza Virtová (ASC Klinika), Jiří Koželouh (Hnutí DUHA), Tomáš Tožička (Dikakonie ČCE)

Čtvrtek 16:30

Hnutí za sociální spravedlnost, obyvatelná města, energetická transformace či jiné „pokrokářské“ požadavky nabývají dnes v České republice širokou paletu forem. Liší se v míře, v níž zpochybňují zavedený společenský common-sense, ale také ve volených metodách. Jít lobbovat, nebo blokovat? Žádat, nebo jednat? Argumenty, nebo transparenty? Přitvrdit, nebo ubrat plyn? Čeho je moc a čeho málo? Co se osvědčilo a co nefunguje? Doplňujeme se, nebo si překážíme? A v čem se musíme změnit my, abychom změnili svět?

Panelu o strategiích, taktikách, cílech a prostředcích se zúčastní ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh, Tomáš Tožička, koordinátor kampaně Česko proti chudobě a politoložka a členka kolektivu ASC Klinika Tereza Virtová.

Dějiny českého ekologického hnutí

Yvonna Gaillyová (Veronica), Arnošt Novák (aktivista), Jan Piňos (Hnutí DUHA)

Pátek 14:00

Jan Piňos spoluzakládal českou pobočku Greenpeace, bránil Libkovice před zbouráním, okupoval kótu určenou pro americký radar. Účastnil se sametové revoluce, blokád Temelína i pomoci uprchlíkům na Balkáně a ještě ke všemu stihl několik let řídit Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko.

Yvonna Gaillyová je environmentalistka, která se v České republice zasadila o zákaz fosfátových pracích prostředků, vznik ekologického poradenství, o stavbu prvního veřejně přístupného pasivního domu a o mnoho dalších ekologických opatření v obci Hostětín. Dnes je ředitelkou Ekologického institutu Veronica.

Arnošt Novák historii českých radikálních ekologických iniciativ nejen prožil, ale navíc ji důkladně zmapoval ve své disertaci, jež zanedlouho vyjde v nakladatelství SLON.

Tři osobností, bez nichž bychom tu zřejmě nebyli, se chceme zeptat na tři otázky: 1) Jak jste to tak dlouho vydrželi? 2) Co byste dnes udělali jinak? 3) A co máme dělat my?

Otevřený blok

Akční tréninky

Čtvrtek 10:00, pátek 10:00

Přijďte se na akční trénink dozvědět o tom, jak se chovat v případech nenásilné občanské neposlušnosti. Naučíme se společně organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Trénink zužitkujete na masových blokádách i demonstracích.

Lezecký workshop

Lezecký tým Greenpeace

Čtvrtek 14:00

Pojďte si popovídat o některých možnostech použití lezecké techniky na nenásilných přímých akcích. K čemu a jak lezení používá lezecký tým Greenpeace Česká republika? Podle počtu účastníků a účastnic si také někteří/ré z vás budou moci vyzkoušet, jaké to na laně je. Jedná se o ochutnávku a základní seznámení s technikou.

Animal Action Climate

Pátek 10:00

Uhlí je největším znečišťovatelem klimatu na světě a v současnosti tvoří 25 % globálních emisí skleníkových plynů. S 18 % je živočišná výroba v závěsu za uhlím! Pokud chceme zastavit klimatickou změnu, musíme zastavit živočišnou výrobu a radikálně proměnit zemědělství. Chceme hovořit o zdrojích emisí z živočišné výroby, úloze korporací a politice.

Jak přinášet změny a neopakovat chyby minulosti?

Miki Kashtan

Pátek 14:00

Miki Kashtan vedla tento týden v Praze workshop určený aktivistům usilujícím o systémové společenské změny a zaujala ji možnost setkání s účastníky Klimakempu. Budete mít unikátní příležitost dozvědět se o principech nenásilné komunikace, aktivního a přitom nenásilného odporu a také o tom, jaké principy a vnitřní struktury pomáhají udržet spolupráci a integritu aktivistických hnutí.

Miki Kashtan je jednou z nejvýraznějších osobností, které ovlivňují směřování Nenásilné komunikace, jíž je trenérkou. Narodila se v Izraeli a od roku 1989 žije v Kalifornii.

Naše klima, naše volba aneb jak se dělá feministický aktivismus

Ženy 365

Pátek 16:30

Rozhánět smog, nejen ten politický. I to je feministický aktivismus. Změny klimatu a poškozování životního prostředí jsou také otázkou sociální s výraznými dopady na ženy. Ženy, které pečují o nemocné, ženy které pracují, ale na sebe a své děti si i tak nevydělají, ženy, které nesou následky, škod, které mnohem méně způsobují. Je feministický aktivismus v otázkách klimatu potřeba? A je vůbec aktivismus jiný, když se mu věnují ženy? Přijďte na workshop s aktivistkami, které se snaží proměňovat místa, kde žijí. Zapojte se do debaty a vytvořte s námi na místě společný transparent!

Voda je život, uhlí je smrt: evropské vodohospodářské regulace a protiuhelný aktivismus

Jakub Gogolewski (Rozwój TAK - Odkrywki NIE)

Sobota 16:30

Workshop polského aktivisty Jakuba Gogolewského se bude věnovat příležitostem evropských vodohospodářských regulacích v protiuhelném aktivismu. Zvláštní pozornost bude věnovat řece Nise, která protéká jak Českou republikou, tak Polskem.