for english, scroll down

Vy jste také limity. Pojeďte s námi na KLIMAKEMP.

Stejně jako několik předchozích let v řadě byl i rok 2016 tím nejteplejším v zaznamenaných dějinách. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit.

Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovateé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Je čas, abychom začali vzdorovat i my v České republice. Před dvěma lety vláda prolomila limity na dole Bílina a umožnila ČEZu spálit další miliony tun hnědého uhlí. Navzdory slibům se ministr životního prostředí v lednu rozhodl nepředložit vládě antifosilní zákon. Politici stále neratifikovali Pařížskou dohodu o změně klimatu a přes naléhavost situace dávají svými činy najevo, že problém globálního oteplování nechtějí momentálně řešit.

Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí. Přidejte se k nám a přijeďte na KLIMAKEMP, který se bude konat 21.- 26. června 2017 v Mostecké uhelné pánvi. Jeho součástí budou přednášky, workshopy, kulturní vystoupení, legální protesty proti těžbě a spalování uhlí a také nenásilná masová blokáda infrastruktury některého z dolů či elektráren.

Jsme investičním rizikem fosilního průmyslu. Na nás samotných záleží, zda si necháme ničit planetu i zdraví, nebo se s odhodláním budeme snažit o udržitelnou budoucnost.


We are the limits to opencast mining and fossil fuel extraction.

Come to the first international Climate camp in the Czech Republic.

The last year has been the hottest ever recorded, just as the one before it, and the one before that, and so on… Science tells us that our planet is warming fast – and human actions are the cause. If we’re supposed to cech that warming below the relatively safe threshold of 2 degrees celsius, we need to leave more than 80% of all known fossil fuel reserves in the ground. But the fossil fuel industry is planning to dig them out – and burn them.

That’s why, all over the world, a mass movement for climate justice is stepping up, resisting the current state of affairs, where the big polluters are making immense profits on resource-extraction, while the millions of those, who are have not substantially contributed to the climate crisis are suffering its consequences. Thousands of people are joining actions of civil disobedience, physically disrupting the operation of opencast mines, coal export-terminals or pipelines under construction, using every non-violent method to demand the fastest possible end to the burning of fossil fuels.

It is about time we started to resist this in the Czech Republic, too. Two years ago, our government has breached the so-called environmental limits to mining on the Bílina mine and allowed the state-owned energy utility, ČEZ, to dig for millions of tons of lignite more. The coal companies, whether state-owned or private, are threatening people’s homes, wrecking the climate and the health of the people and ravaging the beautiful landscapes of Northern Bohemia. And despite their sweet talk in Paris, the politicians are doing nothing.

We will not stand for this. Inspired by other brave acts of civil disobedience during the Break Free mobilisation last year, we have decided to act and to stand up to the coal industry.

Join us in this endeavour during the first climate camp in the Czech republic, which will take place in the North-bohemian mining region (by the town of Most) from 21st to 25th of june 2017. It will be an opportunity to learn from each other, share our experience, have fun protesting and nonetheless, to non-violently disrupt the operation of one of the nearby mines or power-plants.

We are the investment risk. See you in the pit.

www.limityjsmemy.cz